Ogrzewanie fazowe – nowa technologia ogrzewania ściennego

Chcesz mieć system grzewczy, który zapewni w domu idealne warunki komfortu cieplnego, naturalną wilgotność powietrza, ujemną, korzystną jonizację w ogrzewanych pomieszczeniach, brak wzbijania się kurzu a do tego będzie bardzo tani w kosztach eksploatacyjnych?

Firma C.D.N. Business Group przedstawia innowację na skalę światową – Ścienne Ogrzewanie Fazowe. Jest to zupełnie nowa technologia ogrzewania ściennego w postaci paneli podtynkowych oraz ściennych, w których zachodzi zjawisko przemiany fazowej.

Z ogrzewaniem fazowym ogrzejesz dom 250m2 wraz z ciepłą wodą użytkową za jedyne 250zł miesięcznie*!

*po spełnieniu odpowiednich warunków budowlanych

Jest to pierwszy system grzewczy, który nie ogrzewa pomieszczeń uprzednio nagrzaną wodą kotłową a zjawiskiem przemiany fazowej w elementach grzewczych!

Ogrzewania ścienne cieszą się stale rosnąca popularnością z powodu uzyskiwania wysokiego komfortu cieplnego, nieosiągalnego przy innych systemach ogrzewania, jak również z racji wyeliminowania zjawiska krążenia kurzu i alergenów.

Ten rodzaj ogrzewania pomieszczeń zapewnia bardziej korzystne warunki komfortu cieplnego, ponieważ ogranicza chłodzące oddziaływanie ścian, a jednocześnie poprawia warunki higieniczne pomieszczenia.

System ogrzewania fazowego wykorzystuje zupełnie inne zasady w ogrzewaniu pomieszczeń niż tradycyjne systemy grzewcze. Dzięki przemianie fazowej, która zachodzi wewnątrz elementów grzewczych, zmniejszamy diametralnie pojemność wodną w układzie hydraulicznym budynku do 80%. Innymi słowy, woda nie ogrzewa pomieszczeń, jej zadaniem jest dostarczenie ciepła do paneli podtynkowych lub ściennych, a one same zaczynają grzać dzięki swojej technologii.

Warunki komfortu cieplnego

W przypadku tradycyjnego ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi większość ciepła przekazywana jest do pomieszczenia na drodze konwekcji. Grzejniki ogrzewają przede wszystkim powietrze, natomiast przegrody budowlane (ściany, podłoga, sufity) mają zazwyczaj niższą temperaturę. Dotyczy to przede wszystkim przegród zewnętrznych.

Ponieważ człowiek wymienia ciepło zarówno na drodze konwekcji z otaczającym go powietrzem, jak i na drodze promieniowania z przegrodami budowlanymi, na odczucie komfortu cieplnego ma wpływ i temperatura powietrza, i średnia temperatura przegród budowlanych.

W pewnym zakresie przyjmuje się, że istnieje równoważność tych temperatur, tzn. niższą temperaturę przegród można skompensować podwyższając odpowiednio temperaturę powietrza. Jednak najlepsze warunki otrzymuje się w przypadku, gdy temperatura przegród nie odbiega zbytnio od temperatury powietrza.

Latem możemy odczuwać komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza wewnętrznego niż zimą. Dzieje się tak, ponieważ latem ściany mają zazwyczaj wyższą temperaturę. Zimą można uzyskać podobną sytuację przy zastosowaniu ogrzewania ściennego. Jeśli ogrzewanie zostanie zainstalowane w ścianach zewnętrznych, wówczas ich temperatura będzie wyższa niż temperatura powietrza. Ogranicza to odczucie chłodu, związanego z zimnymi ścianami, jak również pozwala obniżyć temperaturę powietrza wewnętrznego o 1-4 stopnie.

Wpływ na warunki higieniczne

Obniżenie temperatury w pomieszczeniu ma również istotny aspekt higieniczny, ponieważ przy temperaturze powietrza powyżej 22-24°C wzrasta istotnie ryzyko podrażnienia błony śluzowej. Również podobną korelację znaleziono pomiędzy występowaniem syndromu chorego budynku (ang. Sick Building Syndrome) i podwyższoną temperaturą powietrza wewnętrznego . Wykazano, że ogrzewania niskotemperaturowe powodują w mniejszym stopniu podrażnienia oczu, choroby gardła i błony śluzowej, niż ma to miejsce w przypadku ogrzewania tradycyjnego.

Mniejsza cyrkulacja powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu powoduje zmniejszenie ilości cząstek zawieszonych. Również ryzyko rozwoju pleśni na ogrzewanych ścianach jest znacznie mniejsze z uwagi na znaczne obniżenie wilgotności względnej w warstwie granicznej ściany.

Wdychanie kurzu może powodować reakcje alergiczne, przy czym decydująca w tym przypadku jest nie ilość cząstek, lecz ich rodzaj. Przy temperaturze 55°C zaczyna się proces suchej destylacji kurzu, w wyniku którego cząstki stają się większe i bardziej drażniące. Dlatego ogrzewania ścienne FERIS powoduje mniejsze reakcje alergiczne w porównaniu do instalacji tradycyjnych (cząstek kurzu jest mniej i są one mniej agresywne).

Podtynkowe panele grzewcze
Grzejniki ścienne to ściany z zabudowanymi w nich elementami grzejnymi, takimi jak podtynkowy panel FERIS. W tym przypadku nie jest wymagana warstwa izolacji, można umieszczać panele bezpośrednio na ścianie. Grubość tynku powinna wynosić co najmniej 1,5 cm.

panele grzewcze

Temperatura czynnika

Ogrzewanie ścienne należy do grupy ogrzewań niskotemperaturowych. Temperatura wody zasilającej wynosi w zakresie od 25 do 50°C. Zaleca się, aby temperatura powierzchni ściany nie przekraczała 35°C.

Jednocześnie stosowanie ogrzewania ściennego zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło poprzez obniżenie wymaganej temperatury wewnętrznej oraz ograniczenie strat ciepła przez przenikanie.

Podtynkowe panele grzewcze systemu FERIS – zdjęcia z kamery termowizyjnej

Regulacja eksploatacyjna

Regulacja centralnego ogrzewania z panelami ściennymi jest podobna do regulacji ogrzewania podłogowego. Podstawową różnicą jest to, że grzejniki ścienne, posiadają znacznie mniejszą bezwładność niż ogrzewanie podłogowe. Mogą więc znacznie szybciej reagować na zmianę parametrów, wymuszających ich pracę (temperatura i strumień czynnika) i w konsekwencji w krótszym czasie dostosowywać swoją wydajność do chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Zapotrzebowanie na ciepło w konkretnym pomieszczeniu może zmieniać się niezależnie od innych pomieszczeń. Zmiany te mogą być spowodowane zarówno warunkami zewnętrznymi (np. zmiana nasłonecznienia), jak również pojawianiem się wewnętrznych zysków ciepła (np. obecność ludzi czy włączenie sprzętu biurowego).

W zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz wartości nastawionej przez użytkownika, zawór regulacyjny jest otwierany lub przymykany. W konsekwencji zmienia się przepływ czynnika grzejnego przez panele grzewcze, co z kolei powoduje dostosowanie chwilowej mocy panela do aktualnych potrzeb cieplnych w danym pomieszczeniu.

System FERIS zapewnia idealny komfort w ogrzewanym pomieszczeniu
fot. feris