Beton – czym jest i skąd się wziął?

Beton to kompozyt, który powstaje z połączenia spoiwa, jakie stanowi cement oraz wypełniacza, którym jest kruszywo. W zależności od pożądanych właściwości dodawane są również różnego rodzaju mieszanki, ponadto w kompozycie betonowym znajdujemy wodę. We współczesnym budownictwie jest to najczęściej i najpowszechniej wykorzystywany materiał.

Beton został wynaleziony oraz użytkowany w w budownictwie w Asyrii, a następnie w starożytnym Rzymie. Wtedy znany był, jako sztuczny kamień. Przez wiele lat zmieniała się koncepcja składników, które służyły do tworzenia „sztucznego kamienia”. W wiekach średnich zapomniano o nim, z kolei w okresie gotyku stosowano mieszaninę zaprawy wapiennej wraz z piaskiem, celem tworzenia powtarzalnych elementów dekoracyjnych. Z kolei materiał budowlany, który dziś znany jest, jako beton, upowszechnił się w XIX wieku, po wynalezieniu betonu portlandzkiego.

Klasyfikacja betonu

Uwzględniając różne właściwości oraz cechy, dokonuje się klasyfikacji betonu wedle:

Ciężaru objętościowego:

 • beton ciężki,
 • beton zwykły,
 • oraz beton lekki;

Sposobu zagęszczania i budowania:

 • beton natryskowy,
 • beton wałowany,
 • beton wirowany,
 • beton próżniowy;

Właściwości:

 • beton jastrychowy
 • beton polimerowy
 • fibrobeton
 • żużlobeton
 • asfaltobeton
 • beton komórkowy
 • beton autoklawizowany

Kierunki rozwoju:

 • beton wysokowytrzymały
 • beton ultra-wysokowytrzymały
 • beton przeźroczysty
 • beton papierowy
 • beton z pianki szklanej
 • beton samoczyszczący
 • beton geopolimerowy
 • beton ekspansywny
 • beton samozagęszczalny
 • beton siarkowy

Ważne cechy

Jedną z ważniejszych cech betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. To ona decyduje między innymi o możliwości zastosowania w konstrukcjach drogowo-mostowych.

Wytrzymałość betonu, ale także trwałość oraz odporność na korozję w dużej mierze uzależniona jest od porowatości. Klasa betonu określa gwarantowaną wytrzymałość, a ta związana ze ściskaniem uzależniona jest od szeregu parametrów, w tym:

 • składu betonu,
 • rodzaju i ilości cementu,
 • wskaźnika c/w,
 • warunków środowiska,
 • sposobu obciążenia,
 • czasu obciążenia,
 • wieku betonu,
 • oraz geometrii badanych elementów próbnych.

Od porowatości w dużej mierze uzależniona jest także wodoszczelność betonu, czyli jego zdolność do przeciwstawiania się przepływowi wody bieżącej będącej pod ciśnieniem. Aby uzyskać pożądane parametry wodoszczelności, w betonie nie powinno być zbyt dużej liczby wolnych przestrzeni w strukturze.