Budowa ganku – jak przez to przebrnąć?

Jak w każdej dziedzinie życia, również w budownictwie, obowiązuje pewna moda. I właśnie w kontekście mody można mówić o gankach. Ganki były bardzo popularne w domach jednorodzinnych parterowych i typu fińskiego. Z czasem, kiedy zaczęto w latach siedemdziesiątych stawiać domy w stylu prostych figur geometrycznych typu kwadrat lub prostokąt, ganki zdawały się niepotrzebne. W ostatnich latach można zauważyć jednak renesans tego typu elementów domu. Czy budowa ganku wymaga pozwolenia? Jak zbudować ganek, by spełniał swoje funkcje? Czy można ganek dobudować do starego domu? Warto zapoznać się podstawowymi informacjami na ten temat.

Budowa ganku – wymagania prawne

Ganek jest elementem domu, który często jest przewidziany już w podstawowym projekcie. Może się jednak zdarzyć, że inwestor myśli o dobudowie ganku do już istniejącego domu. Oczywiście jest to możliwe. Czy taka dobudowa wymaga pozwolenia? Okazuje się, że nawet jeśli działka i dom są naszą własnością, nie możemy samodzielnie zmieniać kwestii budowlanych. Tak samo jest w przypadku ganku. Jeśli dobudowujemy go do istniejącego już budynku, musimy to zrobić przestrzegając kwestii formalnych. Na szczęście ganek, którego powierzchnia nie przekracza 35 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy tylko zgłosić zaplanowane prace budowlane. Należy pamiętać o jeszcze jednym warunku. Na 500 m2 działki nie może znaleźć się więcej niż dwa elementy architektoniczne lub budynki gospodarcze. W związku z tym, jeśli na niewielkiej działce mamy już wolnostojący garaż i budynek gospodarczy, musimy na budowę ganku uzyskać pozwolenie.

Czy potrzebny jest projekt ganku?

Nawet jeśli nie musimy mieć pozwolenia na budowę ganku, zawsze trzeba zaangażować fachowców do jego wykonania. Co prawda zgłaszając budowę ganku nie musimy mieć jego projektu, ale inwestor powinien zadbać o bezpieczeństwo konstrukcji. Z reguły inwestorzy nie zatrudniają architektów lub projektantów do tego typu prac, ale jest to błąd. Pamiętajmy, że ganek musi być integralny z główną bryłą budynku, solidny i przede wszystkim nie stwarzać zagrożenia. Poza tym trzeba ustalić, czy to ma być prosta, otwarta konstrukcja, czy może zabudowana, ewentualnie połączona z tarasem? Ważne jest również określenie jaki będzie fundament ganku, ocieplenie, izolacja. Tego typu elementy są uzależnione od rodzaju ganku. Najprostszy podział obejmuje ganki z drewna i ganki murowane. Mogą być one dodatkowo modyfikowane. Technologia budowy zależy od rodzaju ganku, który wybierzemy. Zazwyczaj jednak ganek wykonujemy z takiego materiału, z jakiego jest zasadnicza bryła budynku.

Jak zbudować ganek?

Najprostszy, który często spotykamy w drewnianych domach wiejskich, to niewielkie zadaszenie, oparte na dwóch słupach, wysunięte poza bryłę główną budynku. Zadaszenie zawsze powinno być z takiego materiału, z jakiego jest dach budynku głównego. W przypadku domów murowanych słupy są wykonane, z kamienia, cegły albo betonu. Fundament takich podpór powinien być zagłębiony poniżej poziomu przemarzania gruntu. Z stóp fundamentowych wyprowadzane jest zbrojenie, które będzie łączone ze zbrojeniem słupów. Czasami ten najprostszy typ ganku można zabudować ścianami. W ten sposób tworzy się tzw. sień.

Ganek – jaka podłoga?

Ten najprostszy typ ganku zbudowany jest najczęściej na tarasie naziemnym. Jak taki taras wykonać? Najpierw jest wytyczany teren przyszłego ganku. W jego obrębie wybiera się wierzchnią warstwę ziemi. Do powstałego zagłębienia trzeba wysypać żwir, na który układa się tzw. podsypkę. Jest to warstwa piasku stabilizowana cementem. W przypadku podłogi na gruncie, na podłożu z piasku wylewana jest ok.10-centymetrowa warstwa betonu. Po kilku dniach, wykonujemy izolację przeciwwilgociową. Końcowym akordem jest wykonanie posadzki cementowej, zbrojonej siatką zbrojeniową. Tak wykonaną posadzkę możemy zacząć użytkować minimum po upłynięciu 24. godzin. Zazwyczaj posadzka jest pokrywana płytkami. Te prace należy poprzedzić hydroizolacją. Zdarzają się inwestorzy, którzy na ganku instalują ogrzewanie podłogowe. Te prace podwyższają jednak znacznie koszt wykonania ganku.

Dobrze zaprojektowany, a następnie wykonany, ganek jest ozdobą każdego domu. Źle wykonany – oszpeci najpiękniejszy nawet budynek.

artykuł sponsorowany