Czy mo偶liwa jest legalizacja samowoli budowlanej?

legalizacja samowoli budowlanej

Co pewien czas s艂yszymy o samowoli budowlanej, ale nie do ko艅ca rozumiemy, co tak naprawd臋 kryje si臋 pod tym terminem i jaki obiekt za samowol臋 jest uznawane oraz, jak zmieni艂y si臋 przepisy prawne umo偶liwiaj膮ce legalizacj臋 samowoli budowlanej.

Co to jest samowola budowlana?

W przepisach prawa budowlanego nie ma jasno sformu艂owanej definicji samowoli budowlanej. Jednak przyjmuje si臋, 偶e za samowol臋 budowlan膮 uznaje si臋 wszelkie obiekty budowlane, kt贸re powsta艂y bez uzyskania pozwolenia na budow臋, bez zg艂oszenia, a tak偶e wtedy, kiedy wniesiono sprzeciw do zg艂oszenia. Czyli nie tylko budowa, ale samo przyst膮pienie do prac budowlanych bez pozwolenia lub zg艂oszenia jest 艂amaniem prawa, a obiekt, kt贸ry w ten spos贸b powstaje – samowol膮 budowlan膮. Samowol膮 budowlan膮 mo偶e si臋 okaza膰 te偶 przebudowa lub rozbudowa domu. Dotyczy to sytuacji, kiedy w domu, ju偶 zamieszka艂ym, w艂a艣ciciele chc膮 dokona膰 powa偶nych zmian. I nie chodzi tu o zmian臋 koloru 艣cian lub przebudow臋 schod贸w. O samowoli m贸wi si臋, kiedy na przyk艂ad dobudowywane jest pi臋tro, dodatkowe pomieszczenie, a tak偶e ganek lub taras. Tego typu dzia艂ania s膮 bez zgody lub zezwolenia niedopuszczalne i traktowane jako samowola budowlana. Podobnie jest w przypadku budynk贸w, na kt贸rych postawienie lub dobudow臋 nie jest wymagane pozwolenie, ale tylko zg艂oszenie. Je艣li inwestor nie dopilnuje formalno艣ci, w my艣l przepis贸w prawa mamy do czynienia z samowol膮 budowlan膮. Stwierdzeniem, czy do takiej dosz艂o zajmuje si臋 inspektor nadzoru budowlanego.

Czy samowol臋 budowlan膮 trzeba rozebra膰?

Inspektor nadzoru budowlanego jest zobligowany do wystawienia nakazu rozbi贸rki obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci w sytuacji, kiedy inwestor nie otrzyma艂 pozwolenia na budow臋. Ustawa Prawo budowlane przewiduje jednak wyj膮tki od tej regu艂y. Aby tak si臋 sta艂o – trzeba przeprowadzi膰 post臋powanie legalizacyjne. 19 wrze艣nia 2020 roku wesz艂a w 偶ycie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, kt贸ra zmienia i upraszcza zasady legalizacji samowoli budowlanej. Dotychczasowa procedura legalizacji przebiega艂a bez udzia艂u inwestora i zazwyczaj ko艅czy艂a si臋 nakazem rozbi贸rki. Po nowelizacji inwestor mo偶e bra膰 udzia艂 w przebiegu procesu.

Procedura legalizacyjna

Proces legalizacji samowoli budowlanej zaczyna si臋 od wydania przez stosowny organ administracyjny postanowienia, kt贸re nak艂ada na inwestora obowi膮zek przed艂o偶enia dokument贸w legalizacyjnych. W praktyce s膮 one takie same, jakie sk艂ada inwestor, kiedy ubiega si臋 o pozwolenie na budow臋. Dodatkowo trzeba do艂膮czy膰 projekt techniczny uwzgl臋dniaj膮cy zakres wykonanych prac oraz za艣wiadczenie o zgodno艣ci budowy z obowi膮zuj膮cym na danym terenie planie zagospodarowania przestrzennego. Przed艂o偶one dokumenty b臋d膮 sprawdzane, a w przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci – inwestor zostanie wezwany do ich usuni臋cia. Je艣li tego nie dokona w wyznaczonym terminie, mo偶e otrzyma膰 nakaz rozbi贸rki.

Op艂ata legalizacyjna 鈥 jak jest ustalana?

Kompletna dokumentacja, kt贸r膮 trzeba zgromadzi膰, to nie jedyny wym贸g zalegalizowania samowoli budowlanej. Na inwestora zostanie na艂o偶ona r贸wnie偶 op艂ata legalizacyjna. W nowelizacji Ustawy o prawie budowlanym spos贸b jej naliczania nie uleg艂 zmianie. Jej wysoko艣膰 zale偶y od rodzaju samowoli budowlanej (czy obiekt powsta艂 bez pozwolenia na budow臋, czy bez zg艂oszenia). W przypadku budowy, kt贸ra zosta艂a postawiona na podstawie zezwolenia 鈥 kwota legalizacyjna jest sta艂a, wynosi odpowiednio 2,5 lub 5 tys. z艂otych i zale偶y od wielko艣ci obiektu. 聽W przypadku obiektu budowlanego, kt贸ry powsta艂 bez pozwolenia na budow臋 kwoty s膮 znacznie wy偶sze. Jest to iloczyn pi臋膰dziesi臋ciokrotno艣ci 500 z艂 i dodatkowo dochodzi wsp贸艂czynnik kategorii i wielko艣ci obiektu. Szczeg贸艂y znajduj膮 si臋 w za艂膮czniku prawa budowlanego. Najni偶sza op艂ata wynosi 25 tys., a najwy偶sza nawet 900 000 z艂! W takiej sytuacji warto pomy艣le膰, czy rozbi贸rka obiektu nie b臋dzie ta艅sza od jego legalizacji. Istnieje te偶 mo偶liwo艣膰 odroczenia p艂atno艣ci lub roz艂o偶enia jej na raty, a wtedy post臋powanie w sprawie samowoli budowlanej zostanie zawieszone.

Prawo budowlane jasno udowadnia, 偶e nie warto si臋 spieszy膰 z rozpocz臋ciem budowy bez uzyskania stosownych pozwole艅. Nieprzestrzeganie prawa mo偶e sporo kosztowa膰.

Artyku艂 sponsorowany