Czy starsze nieruchomo艣ci mog膮 sta膰 si臋 zeroemisyjne?

Tomasz Borowiak Modo Architektura
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Modo Architektura Tomasz Borowiak

Nieruchomo艣ci i sektor budownictwa odpowiadaj膮 za oko艂o 38 proc. 艣wiatowej emisji co2 oraz za 36 proc. 艣wiatowego zu偶ycia energii.

W przypadku zielonej transformacji budynk贸w wybudowanych kilkana艣cie lat temu lub wcze艣niej cz臋sto stosuje si臋 zabiegi w postaci zwi臋kszonych nasadze艅 ro艣lin, ogrod贸w wertykalnych, zielonych dach贸w i podobnych zabieg贸w, kt贸re maj膮 poprawi膰 energetyczny bilans tych nieruchomo艣ci. To za ma艂o, aby spe艂ni膰 za艂o偶enia zawarte w European Union Green Deal zmierzaj膮ce do wypracowania neutralno艣ci energetycznej wszystkich unijnych gospodarek do 2050 roku bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e nieruchomo艣ci i sektor budowlany odpowiadaj膮 za oko艂o 38 proc. 艣wiatowej emisji CO2 (ONZ, dane za 2020 rok) oraz 36 proc. 艣wiatowego zu偶ycia energii (International Energy Agency, Global Status Report). W zwi膮zku z rosn膮c膮 艣wiadomo艣ci膮 rynku oraz wymogami regulator贸w nowo powstaj膮ce budynki od pocz膮tku projektowane s膮 w spos贸b, kt贸ry zak艂ada funkcjonowanie w my艣l okre艣lonego bilansu energetycznego. W przypadku starszych nieruchomo艣ci z nieefektywnymi systemami HVAC, bez odpowiedniej izolacji, ze starymi kot艂ami gazowymi, pojedynczymi szybami i energoch艂onno艣ci膮 kilkakrotnie przekraczaj膮c膮 za艂o偶enia zielonej transformacji przyj臋te w projekcie CRREM – Carbon Risk Real Estate Monitor (jeden z podstawowych 艣wiatowych standard贸w i inicjatyw dla dekarbonizacji istniej膮cych nieruchomo艣ci). Wed艂ug European Environment Agency oko艂o 85-95 proc. obecnie istniej膮cych budynk贸w b臋dzie nadal funkcjonowa膰 w 2050 roku i du偶a cz臋艣膰 z nich jest okre艣lana, jako nieefektywne.

Przede wszystkim: identyfikacja skali problemu

Istnieje wiele narz臋dzi i instrument贸w, kt贸re s膮 pomocne w rozwi膮zaniu istoty problemu: ograniczeniu emisji i zu偶ycia energii. Jednym z nich jest wspomniane ju偶 narz臋dzie CRREM, kt贸re stanowi doskona艂膮 baz臋 do szacowania emisji dwutlenku w臋gla i energoch艂onno艣ci danego budynku oraz mo偶e pom贸c w wizualizacji skali dekarbonizacji konkretnej nieruchomo艣ci.

Droga do dekarbonizacji nieruchomo艣ci

Wi臋kszo艣膰 zalece艅 zwi膮zanych z dekarbonizacj膮 budynk贸w stoj膮cych jest nast臋puj膮ca鈥 i cho膰 kompleksowa strategia zak艂ada ich ca艂o艣ciowe wdro偶enie to projekt dekarbonizacji jest etapowany. 鈥濫tap pierwszy to poprawa efektywno艣ci energetycznej 鈥 najwy偶szy priorytet i pierwszy krok dekarbonizacji to identyfikacja najbardziej energoch艂onnych instalacji i poprawa ich efektywno艣ci w celu zmniejszenia zu偶ycia energii przez budynek. Etap drugi to wdro偶enie produkcji odnawialnej energii na miejscu 鈥 instalacja OZE na budynku lub tu偶 obok niego, w celu dalszej poprawy bilansu energetycznego budynku. Etap trzeci to uwzgl臋dnienie w bilansie energetycznym energii pochodz膮cej z og贸lnodost臋pnych 藕r贸de艂, ale z certyfikatami dokumentuj膮cymi, 偶e dana energia pochodzi ze 藕r贸de艂 odnawialnych. Etap czwarty obejmuje kompensacj臋 czyli zakup kredyt贸w w臋glowych z certyfikowanych 藕r贸de艂鈥 鈥 m贸wi Tomasz Borowiak z renomowanej pracowni architektonicznej MODO Architektura.

鈥濩a艂kowita dekarbonizacja wielu starszych nieruchomo艣ci b臋dzie niemo偶liwa. Niemo偶liwe b臋dzie bowiem tak daleko id膮ca modernizacja, aby poprawi膰 efektywno艣膰 instalacji na tyle, by ich zapotrzebowanie na energi臋 pokry膰 z odnawialnych 藕r贸de艂 energii zainstalowanych na miejscu. St膮d konieczne jest wdro偶enie wszystkich wspomnianych powy偶ej etap贸w鈥 鈥 m贸wi Tomasz Borowiak z MODO Architektura. 鈥濸otrzeba specjalistycznej wiedzy z zakresu architektury, budownictwa, prawa oraz finans贸w, a tak偶e zaplecza finansowego, aby wdro偶y膰 efektywne procesy dekarbonizacji鈥 鈥 podkre艣la Tomasz Borowiak.

***

Biuro projektowe MODO Architektura zosta艂o za艂o偶one w 2010 roku przez Tomasza Borowiaka i Piotra Chojar臋, po udanej samodzielnej karierze oraz wsp贸艂pracy z najlepszymi praktykami w Londynie i Poznaniu. Pracownia koncentruje si臋 na dostarczaniu wyj膮tkowych projekt贸w z przemy艣lan膮 i kompleksow膮 obs艂ug膮 projektow膮. MODO Architektura dzia艂a rozumiej膮c specyfik臋 inwestycji budowlanych i roli koncepcji, a dalej projektu jako etapu, kt贸ry ma wyeliminowa膰 zagro偶enia i umo偶liwi膰 osi膮gni臋cie po偶膮danego rezultatu biznesowego.

Dzia艂alno艣膰 pracowni opiera si臋 o strategi臋 鈥瀢orkshop design鈥 czyli strategi臋 projektow膮 pozwalaj膮c膮 utrzyma膰 sta艂y kontakt Inwestora z projektem, przy jednoczesnym minimalnym zaanga偶owaniu jego cennego czasu. MODO Architektura dzia艂a kompleksowo, zajmuj膮c si臋 wszystkimi etapami powstawania inwestycji:

Pracownia MODO Architektura by艂a wielokrotnie nominowana i nagradzana w licznych konkursach architektonicznych. W tym zdoby艂a cztery nagrody w mi臋dzynarodowym konkursie European Property Awards za projekty park贸w handlowych zrealizowanych w Opolu oraz w podwarszawskiej 艁ubnej, a tak偶e za projekt Wave Mi臋dzyzdroje Resort & Spa oraz inwestycj臋 mieszkaniow膮 Mi臋dzy Mostami, kt贸ra powsta艂a w Kaliszu.