Energooszczędne budynki w zgodzie z siłami natury

Do 6 lutego można zgłaszać projekty do XI  edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego pod hasłem„Energooszczędne budynki w zgodzie z siłami natury” oraz Forum Architektury pod hasłem: „Człowiek, Architektura, Środowisko – Wiedza i inspiracje!”. Pomysłodawcą tegorocznej edycji jest dr arch. inż. Romuald Loegler.

Miasto kompaktowe – rozwijające się wokół transportu publicznego, ruchu pieszego i jazdy na rowerze – jest jedyną, zrównoważoną środowiskową formą miasta… musi zwiększyć ilość i jakość dobrze zaprojektowanych, pięknych przestrzeni publicznych – zdrowych, bezpiecznych i pełnych życia… zaprojektowanych przede wszystkim z myślą o ludziach”.

Richard Rogers

Powyższy fragment przemowy Richarda Rogersa do książki Jana Gehla pt. „Miasta dla ludzi” w pełni oddaje sens pracy architekta. Człowiek, architektura, środowisko – tymi trzema słowami chcemy zwrócić uwagę na konieczność synergii działań wszystkich, którzy odpowiedzialni są lub chcą być za ochronę naturalnego i przyjaznego środowiska zbudowanego, w którym żyje człowiek.

To właśnie relacja pomiędzy formą i życiem jest warunkiem powstawania dobrej architektury – dobrej, to znaczy takiej, która jest wyrazem troski o człowieka, zrozumienia jego problemów i która prowadzi do stworzenia bezpiecznych i pełnych życia, zrównoważonych i zdrowych miast.

Ludzki wymiar architektury oznacza nowy wymiar projektowania uwzględniający potrzeby ludzi – mieszkańców małych i dużych miast – w którym wzmocniona zostać musi rola społecznej przestrzeni jako miejsca spotkań i otwartego, demokratycznego społeczeństwa.

Miasto zdrowe to nie tylko możliwość ruchu pieszego i jazdy na rowerze. Bez wątpienia. Bezdyskusyjnym i oczywistym elementem zintegrowanej polityki zdrowego miasta stać się musi również wzmożona ochrona środowiska naturalnego. Jego ochrona wiąże się nierozerwalnie z rozwojem systemów transportu publicznego, z zaproszeniem do chodzenia lub korzystania z roweru, do podnoszenia poziomu aktywności mieszkańców.

Zielona możliwość poprawia zarazem „stan środowiska i gospodarki miasta”, redukując tym sposobem zapotrzebowanie na zużycie zasobów energetycznych, produkcji szkodliwych substancji, zmniejszając tym samym poziom hałasu.

Zdrowe miasto to miasto bezpieczne, pełne życia w jego przestrzeniach publicznych, konsumujące uroki społecznej i kulturalnej oferty miasta. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że architektoniczny krajobraz to tło dla doświadczeń życia, w mieście stymulowanych głównie ludzkimi zachowaniami i ich twarzami, kolorami i odczuciami przestrzeni, w której najważniejszy jest CZŁOWIEK. To on jest największą radością, nic nie jest od niego ważniejsze i bardziej pociągające!

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie: http://www.architekturaibiznes.com.pl/?opt=dlafirm&pid=351