Jak zmniejszy膰 koszty energii w halach przemys艂owych?

Hale przemys艂owe to obiekty, kt贸re wymagaj膮 du偶ej ilo艣ci energii do swojego funkcjonowania. Jednak w ostatnich latach obserwujemy tendencj臋 do zmniejszania emisji zanieczyszcze艅 i podnoszenia standard贸w ekologicznych w tej bran偶y. Przyczyniaj膮 si臋 do tego zar贸wno regulacje prawne, jak i rosn膮ca 艣wiadomo艣膰 spo艂eczna na temat ochrony 艣rodowiska. Dlatego inwestorzy coraz cz臋艣ciej decyduj膮 si臋 na stosowanie nowoczesnych technologii i materia艂贸w, kt贸re pozwalaj膮 na zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej hal przemys艂owych. Nie chodzi tu tylko o izolacj臋 termiczn膮 艣cian i dach贸w, ale tak偶e o wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciep艂a czy kolektory s艂oneczne. Dzi臋ki temu przedsi臋biorstwa mog膮 nie tylko obni偶y膰 koszty eksploatacji, ale tak偶e poprawi膰 sw贸j wizerunek i zredukowa膰 negatywny wp艂yw na klimat.

Wiele przedsi臋biorstw przemys艂owych stawia na nowoczesne technologie, kt贸re maj膮 pom贸c im zmniejszy膰 emisj臋 dwutlenku w臋gla. Jednak nie wystarczy tylko wymieni膰 偶ar贸wki na LED, zainstalowa膰 panele s艂oneczne czy pompy ciep艂a. Aby te rozwi膮zania by艂y efektywne, trzeba najpierw zadba膰 o to, by energia nie by艂a marnowana. Dlatego wa偶ne jest, aby hale produkcyjne by艂y odpowiednio ocieplone i wentylowane, a procesy produkcyjne zoptymalizowane pod k膮tem zu偶ycia energii. Dopiero po zrealizowaniu tych krok贸w, warto inwestowa膰 w innowacyjne urz膮dzenia i technologie. Jak wi臋c tego dokona膰?

Po drugie, zastosowa膰 efektywne o艣wietlenie

Jednym z najwi臋kszych po偶eraczy energii w halach magazynowych i produkcyjnych jest o艣wietlenie. W zale偶no艣ci od wielko艣ci i charakteru obiektu, mo偶e ono stanowi膰 nawet 50% zapotrzebowania na pr膮d. Dlatego warto zainwestowa膰 w nowoczesne i energooszcz臋dne rozwi膮zania, takie jak lampy LED. Nie tylko zu偶ywaj膮 one znacznie mniej energii ni偶 tradycyjne 偶ar贸wki czy 艣wietl贸wki, ale tak偶e maj膮 d艂u偶sz膮 偶ywotno艣膰 i lepsz膮 jako艣膰 艣wiat艂a. Ponadto, dzi臋ki systemom sterowania o艣wietleniem, mo偶na dostosowywa膰 jego nat臋偶enie do aktualnych potrzeb i warunk贸w zewn臋trznych. Na przyk艂ad, je艣li w danym pomieszczeniu jest wystarczaj膮co jasno dzi臋ki 艣wiat艂u dziennemu, nie ma sensu w艂膮cza膰 dodatkowych lamp. Takie rozwi膮zania pozwalaj膮 nie tylko na oszcz臋dno艣膰 energii, ale tak偶e na popraw臋 komfortu i bezpiecze艅stwa pracy.

Po drugie, zadba膰 o automatyczne sterowanie o艣wietleniem

Koszty zwi膮zane z o艣wietleniem to z pewno艣ci膮 jedna z wa偶niejszych pozycji 鈥 obok koszt贸w pracy parku maszynowego czy system贸w HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) 鈥 w rachunkach za pr膮d hal magazynowych i produkcyjnych. Wysokie zu偶ycie energii wynika przede wszystkim z metra偶u obiekt贸w, kt贸re cz臋sto licz膮 po kilkadziesi膮t tysi臋cy mkw., ale tak偶e z faktu, 偶e praca w nich cz臋sto odbywa si臋 przez ca艂膮 dob臋, a to wymaga ci膮g艂ego do艣wietlenia pomieszcze艅. Dlatego w du偶ych halach produkcyjno-magazynowych coraz powszechniej stosuje si臋 nowoczesne o艣wietlenie LED, kt贸re wspierane jest przez zaawansowan膮 automatyk臋 steruj膮ca.

鈥 Warto zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e zar贸wno hale magazynowe, jak i produkcyjne podzielone s膮 na r贸偶ne obszary funkcjonalne 鈥 strefy z rega艂ami wysokiego sk艂adowania, ci膮gi komunikacyjne, strefy manewrowania w贸zkami wid艂owymi w obszarze dok贸w prze艂adunkowych czy linie produkcyjne. A ka偶da z tych stref potrzebuje innych wymaga艅 o艣wietleniowych, zar贸wno je艣li chodzi o nat臋偶enie, jak i ci膮g艂o艣膰 dzia艂ania. I to w艂a艣nie zastosowanie zaawansowanych system贸w sterowania o艣wietleniem pozwala z jednej strony stworzy膰 pracownikom optymalne warunki pracy, z drugiej natomiast 鈥 wygenerowa膰 oszcz臋dno艣ci tam, gdzie jest to mo偶liwe 鈥 m贸wi Marek Majer, ekspert w firmie Elektro-Klim, kt贸ra jest dostawc膮 kompleksowych rozwi膮za艅 elektroenergetycznych. O艣wietlenie typu LED jest ju偶 niemal standardem w nowo powstaj膮cych budynkach. A jakie jeszcze rozwi膮zania stosuje si臋 w obiektach przemys艂owych? 鈥 Na pewno nale偶y powiedzie膰 o oprawach pracuj膮cych w adresowalnym systemie DALI, kt贸re w po艂膮czeniu z czujnikami ruchu, obecno艣ci oraz czujkami nat臋偶enia o艣wietlenia zewn臋trznego pozwalaj膮 w znacznym stopniu ograniczy膰 pob贸r energii elektrycznej 鈥 dodaje. A to prosty spos贸b na oszcz臋dno艣ci.

Ciekawe dane przedstawia raport 2021 鈥濬inancing Decarbonization: Manufacturing鈥, przygotowany przez ekspert贸w Siemen.

Raport ten pokazuje, 偶e inwestycje w efektywno艣膰 energetyczn膮 i odnawialne 藕r贸d艂a energii mog膮 znacznie zmniejszy膰 emisj臋 dwutlenku w臋gla i koszty operacyjne w sektorze przemys艂owym. Wed艂ug raportu, mo偶liwe jest obni偶enie emisji CO2 o 55% do 2030 roku i o 80% do 2050 roku przy jednoczesnym zmniejszeniu koszt贸w energii elektrycznej o 6% do 2030 roku i o 21% do 2050 roku. Aby to osi膮gn膮膰, konieczne s膮 jednak znaczne inwestycje w modernizacj臋 infrastruktury energetycznej i technologii produkcji. Raport szacuje, 偶e potrzebna jest kwota oko艂o 10 bilion贸w dolar贸w do 2050 roku na skal臋 globaln膮. Z tego oko艂o 40% powinno by膰 przeznaczone na efektywno艣膰 energetyczn膮, a 60% na odnawialne 藕r贸d艂a energii.

Jednym z kluczowych wniosk贸w raportu jest to, 偶e inwestycje te nie tylko przyczyni膮 si臋 do walki ze zmianami klimatu, ale tak偶e stworz膮 nowe mo偶liwo艣ci biznesowe i konkurencyjne dla firm przemys艂owych. Dzi臋ki zastosowaniu nowoczesnych rozwi膮za艅 energetycznych, takich jak o艣wietlenie LED z automatycznym sterowaniem, firmy mog膮 nie tylko obni偶y膰 swoje rachunki za pr膮d, ale tak偶e poprawi膰 jako艣膰 i wydajno艣膰 swojej produkcji, a tym samym zwi臋kszy膰 swoj膮 rentowno艣膰 i atrakcyjno艣膰 na rynku. Dlatego warto ju偶 dzi艣 zadba膰 o automatyzacj臋 o艣wietlenia w halach magazynowych i produkcyjnych, aby by膰 gotowym na przysz艂o艣膰.

Po czwarte, zwi臋kszy膰 efektywno艣膰 energetyczn膮

Filtrowanie aktywne nie tylko poprawia jako艣膰 pr膮du, ale tak偶e przyczynia si臋 do oszcz臋dno艣ci energii. Dzi臋ki redukcji strat ciep艂a i obci膮偶enia sieci, filtry aktywne mog膮 zmniejszy膰 zu偶ycie energii czynnej i biernej, a tym samym obni偶y膰 rachunki za pr膮d. Ponadto, filtry aktywne mog膮 zwi臋kszy膰 偶ywotno艣膰 i niezawodno艣膰 urz膮dze艅 elektronicznych, kt贸re s膮 mniej nara偶one na uszkodzenia spowodowane przez zak艂贸cenia. W ten spos贸b, filtry aktywne mog膮 by膰 uznane za inwestycj臋, kt贸ra zwraca si臋 w kr贸tkim czasie.

Filtry aktywne s膮 wi臋c nie tylko korzystne dla jako艣ci pr膮du, ale tak偶e dla efektywno艣ci energetycznej i ekonomicznej. Dzi臋ki nim mo偶na lepiej wykorzysta膰 potencja艂 urz膮dze艅 elektronicznych, kt贸re s膮 coraz cz臋艣ciej stosowane w halach przemys艂owych. Filtry aktywne mog膮 by膰 r贸wnie偶 pomocne w spe艂nianiu norm i wymaga艅 dotycz膮cych jako艣ci pr膮du i ochrony 艣rodowiska. Warto wi臋c rozwa偶y膰 ich zastosowanie w celu poprawy warunk贸w pracy i obni偶enia koszt贸w eksploatacji.

Opr贸cz odzyskiwania ciep艂a z proces贸w produkcyjnych, istniej膮 inne sposoby na zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej hal przemys艂owych. Po pierwsze, nale偶y zadba膰 o odpowiedni膮 izolacj臋 termiczn膮 艣cian i dachu, aby ograniczy膰 straty ciep艂a przez przegrody zewn臋trzne. Po drugie, warto zastosowa膰 systemy inteligentnego zarz膮dzania o艣wietleniem i wentylacj膮, kt贸re dostosowuj膮 si臋 do warunk贸w zewn臋trznych i zapotrzebowania u偶ytkownik贸w. Po trzecie, mo偶na wykorzysta膰 energi臋 s艂oneczn膮 do produkcji pr膮du lub ciep艂ej wody za pomoc膮 paneli fotowoltaicznych lub kolektor贸w s艂onecznych. Takie rozwi膮zania nie tylko obni偶aj膮 koszty eksploatacji obiektu, ale tak偶e podnosz膮 jego warto艣膰 rynkow膮 i presti偶.

Zielone hale przemys艂owe to nie tylko koncepcja ekologiczna, ale tak偶e ekonomiczna. Dzi臋ki nowoczesnym technologiom i materia艂om mo偶na stworzy膰 obiekty, kt贸re s膮 przyjazne dla 艣rodowiska i dla ludzi, a jednocze艣nie zapewniaj膮 wysok膮 jako艣膰 i wydajno艣膰 produkcji. Budowa takich hal to inwestycja w przysz艂o艣膰, kt贸ra przyniesie korzy艣ci zar贸wno dla przedsi臋biorc贸w, jak i dla spo艂ecze艅stwa.