Gniazda bezpiecznikowe i bezpieczniki – trzy najważniejsze pytania o te zabezpieczenia

Gniazda bezpiecznikowe i bezpieczniki
Można by przyjąć, że każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu widział gniazdo bezpiecznikowe. Co więcej – duży procent zmuszony był do samodzielnej wymiany bezpieczników (a właściwie wkładek topikowych). Zdarza się jednak, że początkujący i domorośli elektrycy dopiero zaznajamiają się z tą formą zabezpieczenia, poszukując odpowiedzi na podstawowe i najczęściej zadawanie pytania. Zebraliśmy je w poniższym artykule, aby przybliżyć ci budowę i właściwości tego osprzętu.

Pytanie nr 1: Czym jest bezpiecznik instalacyjny?

Bezpiecznik instalacyjny (https://dlaelektrykow.pl/95-bezpieczniki)  stanowi jeden z elementów zabezpieczających instalację elektryczną. Jako łącznik prowadzi do przerwania obwodu w momencie awarii, zapobiegając tym samym pożarowi. Reakcję bezpiecznika wyzwala przepływający przez układ prąd, którego wartość zostaje przez określony czas przekroczona.

W takim bezpieczniku umieszcza się wkładki topikowe. To właśnie topik, w przypadku wystąpienia usterki, ulega nadtopieniu, doprowadzając do odcięcia obwodu. Proces „uszkodzenia” wkładki topikowej jest działaniem jednorazowym – innymi słowy, jeśli dojdzie do usterki wywołującej zwiększenie natężenia prądu i przez to do reakcji bezpiecznika, po usunięciu awarii konieczne jest zastosowanie także nowego topika.

Bezpiecznik instalacyjny składa się z kilku istotnych części, w tym z główki bezpiecznikowej. Kolejnymi ważnymi elementami całej instalacji elektrycznej są ponadto gniazda bezpiecznikowe.

Pytanie nr 2: Gniazdo bezpiecznikowe – do czego służy?

Jako część instalacji czy też ogólnie patrząc samego bezpiecznika instalacyjnego, gniazdo bezpiecznikowe jest elementem niezbędnym do prawidłowego montażu oraz działania zabezpieczenia.

Standardowo gniazdo jest wykonane z porcelany mającej doskonałe właściwości izolacyjne. Przystosowane jest do pracy z bezpiecznikami topikowymi typu D oraz D0 (inaczej nazywanymi małogabarytowymi). Należy także pamiętać, że gniazda różnią się pomiędzy sobą, w zależności od metody ich instalacji (czy też miejsca ich montażu) oraz tego, ile znajduje się w nich biegunów. Tym samym można wymienić gniazda bezpiecznikowe (https://dlaelektrykow.pl/97-gniazda-bezpiecznikowe):

  • natablicowe (natynkowe), które mogą mieć oznaczenia literowe NT lub N/T; przystosowane do montażu nawierzchniowego muszą być zabezpieczone zewnętrzną, zamkniętą obudową instalacyjną; w tej grupie znajdują się także bezpieczniki okapturzone, to jest mające własne pokrywy,
  • zatablicowe (tablicowe), obecnie spotykane w instalacjach starego typu; wykorzystane w konstrukcji śruby łączeniowe stanowią jednocześnie formę zacisku pod montaż przewodów o charakterze fazowym,
  • szynowe (na szynę DIN), które zakłada się w przypadku rozdzielnic o konstrukcji modułowej aparatury elektrycznej.

W każdym przypadku gniazda są montowane w taki sposób, by ograniczyć bezpośredni dostęp do części będących pod napięciem.

Pytanie nr 3: Co warto wiedzieć na temat główek bezpiecznikowych?

Kolejnym elementem konstrukcyjnym bezpiecznika jest główka bezpiecznikowa. Jest ona częścią łączącą wkładkę topikową z gniazdem bezpiecznikowym. Konstrukcja główki składa się z:

  • obudowy porcelanowej z gwintem, także wykonanym z tego materiału,
  • tulejki umieszczonej wewnątrz główki,
  • „okienka” czyli niewielkiej szybki, przez którą można obserwować oczko po przepaleniu się wkładki topikowej.

Główki bezpiecznika, podobnie jak gniazda, mogą się pomiędzy sobą różnić – w zależności od rodzaju tego elementu. W sprzedaży znajdują się zatem główki 16 A, 25 A oraz 63 A. Kolejną częścią różnicującą osprzęt może być odmienna wielkość gwintu – co ułatwia dopasowanie wkładki topikowej do potrzeb danej instalacji zabezpieczającej.

Profesjonalny, najwyższej jakości sprzęt elektryczny znajdziesz na: https://dlaelektrykow.pl/65-kable-i-przewody.

artykuł sponsorowany