Norma PN-EN ISO 717-2:1999

Norma PN-EN ISO 717-2:1999 okre艣la wymagania dotycz膮ce izolacyjno艣ci akustycznej wyk艂adzin pod艂ogowych, w tym wyk艂adzin do sypialni. Norma ta okre艣la kilka parametr贸w, kt贸re wp艂ywaj膮 na izolacyjno艣膰 akustyczn膮 wyk艂adziny. Oto szczeg贸艂owy opis tych parametr贸w:

Wsp贸艂czynnik redystrybucji d藕wi臋ku (DLR)

Wsp贸艂czynnik redystrybucji d藕wi臋ku (DLR) jest miar膮 zdolno艣ci materia艂u lub powierzchni do odbijania d藕wi臋ku w danej przestrzeni. Okre艣la on procent d藕wi臋ku, kt贸ry zostaje odbity od danej powierzchni, w por贸wnaniu do ilo艣ci d藕wi臋ku padaj膮cego na t臋 powierzchni臋. Wy偶szy wsp贸艂czynnik DLR oznacza wi臋ksz膮 zdolno艣膰 materia艂u do odbijania d藕wi臋ku.

Wsp贸艂czynnik DLR jest szczeg贸lnie istotny w akustyce pomieszcze艅, gdzie wp艂ywa na jako艣膰 d藕wi臋ku i komfort akustyczny. Odpowiednie zastosowanie materia艂贸w o wysokim wsp贸艂czynniku DLR mo偶e pom贸c w redukcji ha艂asu, poprawie zrozumia艂o艣ci mowy i zapewnieniu lepszych warunk贸w akustycznych w r贸偶nych typach pomieszcze艅, takich jak sale konferencyjne, sale koncertowe, teatry, biura, a nawet pomieszczenia mieszkalne.

Wysoki wsp贸艂czynnik DLR oznacza, 偶e wi臋ksza cz臋艣膰 d藕wi臋ku jest odbijana od powierzchni, co mo偶e przyczyni膰 si臋 do lepszej dystrybucji d藕wi臋ku w pomieszczeniu. Materia艂y o wysokim wsp贸艂czynniku DLR mog膮 pom贸c w zmniejszeniu ech i pog艂osu, poprawiaj膮c s艂yszalno艣膰 i zrozumia艂o艣膰 d藕wi臋k贸w w pomieszczeniu.

W celu zapewnienia odpowiedniej akustyki pomieszcze艅, istnieje wiele materia艂贸w o r贸偶nych w艂a艣ciwo艣ciach akustycznych. Niekt贸re z nich maj膮 naturalnie wysoki wsp贸艂czynnik DLR, takie jak niekt贸re rodzaje specjalnych tapet, tkanin akustycznych, panele perforowane czy panele akustyczne. Istniej膮 r贸wnie偶 materia艂y, kt贸re mo偶na traktowa膰 specjalnymi pow艂okami lub pokryciami w celu poprawy ich zdolno艣ci do odbijania d藕wi臋ku.

Wsp贸艂czynnik redystrybucji d藕wi臋ku (DLR) jest wa偶nym parametrem do rozwa偶enia podczas projektowania akustyki pomieszcze艅. Materia艂y o wysokim wsp贸艂czynniku DLR mog膮 pom贸c w poprawie jako艣ci d藕wi臋ku, redukcji ha艂asu i zapewnieniu lepszych warunk贸w akustycznych.

W przypadku wyk艂adzin do sypialni, zalecane jest, aby wsp贸艂czynnik DLR wynosi艂 co najmniej 0,15.

Indeks izolacyjno艣ci akustycznej (IIC)

Indeks izolacyjno艣ci akustycznej (IIC) to miara skuteczno艣ci materia艂贸w lub konstrukcji w izolowaniu d藕wi臋ku uderzeniowego, takiego jak stukanie krok贸w, uderzanie przedmiot贸w czy przemieszczanie si臋 mebli. Jest to wa偶ny wska藕nik w kontek艣cie redukcji d藕wi臋k贸w wywo艂anych kontaktowymi 藕r贸d艂ami d藕wi臋ku, zw艂aszcza w przypadku pod艂贸g.

Indeks izolacyjno艣ci akustycznej jest okre艣lany na podstawie test贸w laboratoryjnych, w kt贸rych mierzy si臋 poziom d藕wi臋ku uderzeniowego generowanego przez standardowe uderzenia na pr贸bce pod艂ogi. Wynik testu jest nast臋pnie por贸wnywany z wyznaczonymi warto艣ciami referencyjnymi dla r贸偶nych klas indeksu izolacyjno艣ci akustycznej.

Indeks izolacyjno艣ci akustycznej jest zazwyczaj wyra偶any w jednostkach decybel贸w (dB). Im wy偶sza warto艣膰 IIC, tym lepsza izolacyjno艣膰 akustyczna pod艂ogi. Warto艣ci IIC mieszcz膮 si臋 w zakresie od oko艂o 20 dB (niska izolacyjno艣膰) do ponad 80 dB (wysoka izolacyjno艣膰).

Warto艣ci indeksu izolacyjno艣ci akustycznej s膮 stosowane w bran偶y budowlanej i projektowej jako wytyczne dotycz膮ce wyboru materia艂贸w pod艂ogowych. Przyk艂adowo, pod艂ogi wyk艂adane wyk艂adzinami lub dywanami cz臋sto posiadaj膮 wy偶sze warto艣ci IIC w por贸wnaniu do twardych pod艂贸g, takich jak panele drewniane czy p艂ytki ceramiczne. Dodatkowo, stosowanie materia艂贸w izolacyjnych, takich jak podk艂ady d藕wi臋koch艂onne, mo偶e poprawi膰 indeks izolacyjno艣ci akustycznej pod艂ogi.

W praktyce, wyb贸r odpowiedniej pod艂ogi z uwzgl臋dnieniem warto艣ci IIC ma znaczenie w miejscach, gdzie redukcja d藕wi臋ku uderzeniowego jest istotna, takich jak apartamenty, biura, hotele czy pomieszczenia wielorodzinne. Wy偶sze warto艣ci IIC przyczyniaj膮 si臋 do ograniczenia przenoszenia ha艂asu z jednego pomieszczenia do drugiego, co wp艂ywa na komfort akustyczny i redukcj臋 zak艂贸ce艅 dla mieszka艅c贸w lub u偶ytkownik贸w.

W przypadku wyk艂adzin do sypialni, zalecane jest, aby indeks IIC wynosi艂 co najmniej 50 dB.

Wska藕nik redukcji d藕wi臋ku uderzeniowego (螖Lw)

Wska藕nik redukcji d藕wi臋ku uderzeniowego (螖Lw) jest miar膮 efektywno艣ci materia艂贸w lub konstrukcji w redukcji d藕wi臋k贸w uderzeniowych, kt贸re powstaj膮 na skutek kontaktu z pod艂o偶em. Ten wska藕nik jest istotny w kontek艣cie izolacji akustycznej pod艂贸g, zw艂aszcza w przypadku t艂umienia d藕wi臋k贸w generowanych przez kroki, przesuwanie si臋 mebli czy upuszczanie przedmiot贸w.

Wska藕nik 螖Lw jest obliczany na podstawie r贸偶nicy poziomu d藕wi臋ku uderzeniowego mierzonego na tzw. pod艂o偶u referencyjnym i pod艂o偶u testowanym. Pod艂o偶e referencyjne to standardowe pod艂o偶e laboratoryjne, kt贸re jest stosowane jako punkt odniesienia do por贸wnania skuteczno艣ci izolacji akustycznej r贸偶nych materia艂贸w lub konstrukcji. Pod艂o偶e testowane to badane pod艂o偶e, na kt贸re oddzia艂uje si臋 d藕wi臋k uderzeniowy w celu zbadania, jak dobrze je t艂umi.

R贸偶nica w poziomach d藕wi臋ku uderzeniowego pomi臋dzy pod艂o偶em referencyjnym a pod艂o偶em testowanym jest wyra偶ana w decybelach (dB) i reprezentuje efektywno艣膰 redukcji d藕wi臋ku uderzeniowego. Im wi臋ksza warto艣膰 螖Lw, tym lepsza izolacja akustyczna pod艂ogi.

Wska藕nik 螖Lw jest szczeg贸lnie wa偶ny przy projektowaniu budynk贸w mieszkalnych, biur, hoteli, szk贸艂 i innych miejsc, gdzie istnieje potrzeba ograniczenia przenoszenia ha艂asu uderzeniowego mi臋dzy pi臋trami lub pomieszczeniami. Wysoka warto艣膰 螖Lw oznacza wi臋ksz膮 redukcj臋 d藕wi臋ku uderzeniowego i mo偶e przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia komfortu akustycznego, zmniejszenia zak艂贸ce艅 d藕wi臋kowych i poprawy jako艣ci 偶ycia w danej przestrzeni.

W praktyce, r贸偶ne materia艂y pod艂ogowe, takie jak wyk艂adziny dywanowe, panele drewniane, p艂ytki ceramiczne czy pod艂ogi elastyczne, maj膮 r贸偶ne warto艣ci 螖Lw. Wyb贸r odpowiedniego materia艂u zale偶y od wymaga艅 dotycz膮cych redukcji d藕wi臋ku uderzeniowego oraz od preferencji estetycznych i funkcjonalnych.

W przypadku wyk艂adzin do sypialni, zalecane jest, aby wska藕nik 螖Lw wynosi艂 co najmniej 18 dB.

Podsumowuj膮c, norma PN-EN ISO 717-2:1999 okre艣la trzy parametry, kt贸re wp艂ywaj膮 na izolacyjno艣膰 akustyczn膮 wyk艂adzin do sypialni: wsp贸艂czynnik redystrybucji d藕wi臋ku, indeks izolacyjno艣ci akustycznej i wska藕nik redukcji d藕wi臋ku uderzeniowego. Dopuszczalne warto艣ci tych parametr贸w zale偶膮 od konkretnych wymaga艅 i warunk贸w pomieszczenia, ale og贸lnie zaleca si臋, aby warto艣ci te by艂y jak najwy偶sze dla zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej wyk艂adziny.