Izolacje bitumiczne

Największe zagrożenie dla fundamentów budynku, piwnicy i ścian stanowi woda gruntowa i pochodząca z opadów atmosferycznych. Jej działanie, w dłuższej perspektywie, może doprowadzić do zawilgocenia obiektu, a co za tym idzie uszkodzeń, których naprawa jest kosztowna i często nieskuteczna. Na szczęście poprawnie wykonana izolacja pomoże zapobiec tym niedogodnościom i uniknąć niepotrzebnych wydatków. Spośród materiałów, które wykorzystuje się przy hydroizolacji budynków, wciąż największym zainteresowaniem i pozytywną oceną cieszą się izolacje bitumiczne. Bitum, inaczej bitumen, jest mieszaniną, która powstaje z węglowodorów naturalnych lub wytwarzanych sztucznie. Izolację bitumiczną, mającą charakter bezspoinowy, wykorzystuje się na zewnątrz budynków, zwłaszcza w przypadku powierzchni poziomych i pionowych, które bezpośrednio dotykają gruntu. Bitum jest wykorzystywany również w zabezpieczaniu przed działaniem wody: tarasów, balkonów, stropów garaży podziemnych i dachów zielonych.

Rodzaje izolacji bitumicznych

Izolacje bitumiczne można podzielić na kilka klas. Izolacje bitumiczne typu lekkiego nadają się przede wszystkim do budynków podpiwniczonych, które są usytuowane na gruntach przepuszczalnych. W przypadku budynków podpiwniczonych i niepodpiwniczonych, stojących na gruntach średnio przepuszczalnych i lekkich, stosuje się izolację bitumiczną typu średniego. Jeśli budynek jest usytuowany na glebach nieprzepuszczających wody lub woda napiera pod dużym ciśnieniem, konieczne jest zastosowanie izolacji bitumicznej typu ciężkiego. Jest ona na tyle szczelna, że wytrzymuje nacisk wody i zapewnia budynkowi całkowitą szczelność. Wszystkie rodzaje izolacji bitumicznej chronią dodatkowo budynek przed kwasami występującymi w glebie.

Izolacja bitumiczna – zasady stosowania

Wykonanie izolacji bitumicznej nie jest skomplikowanym procesem. Przed rozpoczęciem prac należy zwrócić uwagę na dwie sprawy. Przede wszystkim na produkt, który nie powinien zawierać rozpuszczalników organicznych. Ich działanie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka, gdyż podczas prac wydzielają się szkodliwe opary. Dodatkowo mogą one reagować ze styropianem. Drugim aspektem wykonania izolacji jest przygotowanie projektu. Wszystkie elementy budynku stykające się z gruntem są narażone na niszczycielskie działanie wody. Prawidłowe zaprojektowanie hydroizolacji wymaga analizy obciążenia danego gruntu wodą. Masa bitumiczna powstaje w procesie przetwarzania ropy naftowej, do której dodaje się różnorodne składniki: kauczuk, lateks, polimery. To zastosowane dodatki decydują o właściwościach masy, jej gęstości, przyczepności, odporności na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne. Dobór właściwej masy powinien być przemyślany i o ile samo jej położenie nie jest trudne, to już wykonanie projektu i dobór materiału powinny być powierzone specjalistom.

Nakładanie masy bitumicznej

Przy nakładaniu masy bitumicznej należy uwzględnić czynnik atmosferyczne. Optymalna temperatura do nałożenia to około +5°C. Należy tak przewidzieć czas pracy, by powłoka bitumiczna nie była narażona na działanie mrozu lub deszczu przed osiągnięciem odporności na działanie tych czynników. Masę nakłada się ręcznie, za pomocą szpachli. Znacznie popularniejsza i szybsza jest jednak metoda natryskowa. Jest polecana szczególnie przy izolacji powierzchni większych i nieregularnych. Właściwa izolacja jest przeprowadzana w dwóch cyklach. Przy glebie szczególnie wymagającej można między dwoma warstwami zastosować wkładki wzmacniające. Grubość warstwy izolacyjnej bitumicznej (po wyschnięciu) powinna wynieść około 3 mm. W przypadku, kiedy obciążenie podłoża wodą jest większe – warstwa powinna mieć grubość ok. 4 mm. Powłoka izolacyjna musi być wykonana również w rogach, a szczególną uwagę należy poświęcić górnym zakończeniom ścian. Tak wykonaną izolację należy dodatkowo zabezpieczyć warstwą ochronną, przyklejaną do podłoża za pomocą materiałów dedykowanych powłokom bitumicznym.

Prawidłowo wykonana izolacja bitumiczna jest gwarancją bezpiecznego budynku, właściwie chronionego przed działaniem wody i wilgoci.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

fot. B.C. Ministry of Transportation and Infrastructure, flickr. com