Jak przywrócić dom po powodzi do stanu używalności?

W przypadku powodzi dochodzi do powstania poważnych szkód, jednak nadal możliwe jest przywrócenie do stanu używalności. Trzeba jednak liczyć się z tym, że wymaga to czasu i wysiłku. Im szybciej zostaną podjęte odpowiednie kroki w kierunku przeciwdziałania skutkom powodzi, tym lepiej. Powinno się jak najszybciej przystąpić do osuszania podłóg, ścian i sufitów, aby nie doszło do ich niszczenia oraz rozwoju pleśni i grzybów.

Skuteczne osuszanie po powodzi – jak zrobić to prawidłowo?

Zanim przejdzie się do osuszania budynku po powodzi, trzeba najpierw pozbyć się wody. Nawet po jej wypompowaniu trzeba liczyć się z dużym poziom wilgoci, które potęgują przesiąknięte wodą przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach. Trzeba je wyrzucić, przy dużym zawilgoceniu murów niezbędne będzie też skucie tynku ze ścian. Tak przygotowane wnętrza nadają się już do osuszania – metodami naturalnymi i mechanicznymi. Sposobem na zredukowanie wilgoci w domu jest intensywne wietrzenie, ale jest to mało efektywna metoda, szczególnie w przypadku deszczowych, chłodnych. Przy częściowym zalaniu budynku często nie ma potrzeby sięgania po metody mechaniczne. Jeśli wnętrza były długotrwale zalane wodą, a na zewnątrz panują niesprzyjające warunki atmosferyczne, konieczne będzie nie tylko włączenie ogrzewania, ale też sięgnięcie po oczyszczacz powietrza. Do wykorzystania są różne ogrzewacze zasilane gazem, olejem czy energią elektryczną. Nie można zapomnieć o wentylatorach, które usprawnią obieg powietrza, co również przyspieszy wysuszenie pomieszczeń.

Domowe osuszacze powietrza będą niewystarczające w przypadku mocnego zalania i dużych pomieszczeń. Należy sięgnąć po modele przemysłowe o dużej wydajności. Pochłaniają one wilgoć znajdującą się we wnętrzach, po czym odprowadzają ją do specjalnych pojemników. Osuszanie absorpcyjne jest skuteczne wyłącznie przy zamkniętych oknach i drzwiach. Metoda ta sprawdza się przy poziomie wilgoci około 30%. W przypadku osuszaczy kondensacyjnych efektywność ich działania rośnie wraz ze wzrostem wilgotności. Do dyspozycji jest jeszcze skuteczniejszy sposób, a mianowicie osuszanie mikrofalowe, co jednak wiąże się ze zdecydowanie wyższymi kosztami. Mikrofale nie działają wyłącznie powierzchownie, ale przenikają do głębszych warstw muru. Znajdująca się w nich woda zostaje zamieniona na parę wodną, której można już łatwo się pozbyć za pomocą intensywnego wietrzenia. Mikrofalami osusza się skutecznie pomieszczenia oraz pozbywa chorobotwórczych grzybów i pleśni. Z metod inwazyjnych wymienia się przede wszystkim iniekcje – grawitacyjna, ciśnieniowa, elektroiniekcja i termoiniekcja.

Artykuł sponsorowany