Jak wykonać wykop pod przydomowe szambo?

szamba betonowe z montażem

Zdecydowana większość właścicieli nieruchomości położonych poza obszarami zurbanizowanymi boryka się z zagadnieniem odprowadzania nieczystości. Obecnie problem ten dotyka ponad 80% mieszkańców wsi i miejscowości. które nie leżą w zasięgu działania komunalnych sieci kanalizacyjnych. Przydomowe szamba to w takich wypadkach najczęściej jedyna alternatywa, jednak jeśli zostanie ona zrealizowana we właściwy sposób,e się skutecznym i efektywnym sposobem, gospodarowania ściekami.

Istotne normy prawne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowe szambo bezodpływowe musi być zbudowane w oparciu o szczelny zbiornik wyposażony w system wentylacji. Zbiornik ten jest połączony systemem szczelnych rur z odpływem domowej instalacji sanitarnej. Podkreślanie szczelności nie jest tu przypadkiem – ustawodawca kładzie duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę środowiska. Na szczelności skorzysta jednak także użytkownik szamba. Odpowiednio wykonany zbiornik nie tylko nie zanieczyści okolicznej gleby, ale zapobiegnie też przenikaniu wód gruntowych to swego wnętrza, co mogłoby powodować przyspieszone zapełnianie, a tym samym generować dodatkowe koszty.

Odpowiednie przepisy regulują także położenie szamba na działce. Podstawowym warunkiem jest zachowanie odpowiedniego dystansu od budynków mieszkalnych oraz granic posesji i istotnych elementów infrastruktury. Najważniejsze parametry obowiązujące dla zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjnej lub zagrodowej to 5 metrów od okien i drzwi budynków, w których przebywają ludzie, 7.5 metra od granicy działki, ulicy i ciągu pieszego oraz 15 metrów od studni. Znalezienie odpowiedniego miejsca nie będzie więc problemem dla posiadaczy rozległego terenu, natomiast właściciele mniejszych posesji powinni starannie przemyśleć usytuowanie zbiornika. Nie wolno zapominać o zapewnieniu odpowiedniego dojazdu dla wozów asenizacyjnych.

szamba betonowe z montażem

Przygotowanie wykopu

Wykop możemy wykonać we własnym zakresie lub też skorzystać z pomocy ekipy wykonawczej. Prace ziemne nie są skomplikowane, ale przed ich rozpoczęciem warto skonsultować się z dostawcą zbiornika. Rzetelni producenci szamb udostępniają karty katalogowe poszczególnych produktów, a w nich znajdziemy minimalne wymiary, jakie powinien posiadać wykop. Zwyczajowo są one o 50 cm większe od zewnętrznych wymiarów zbiornika. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowanie dna. W zależności od rodzaju gleb i charakteru podłoża konieczne może się okazać zastosowanie kamiennej lub przynajmniej piaskowej podsypki, która ustabilizuje i wzmocni osadzenie całej konstrukcji. Podsypka ułatwi również stateczne wypoziomowanie zbiornika.

Jak głęboki powinien być wykop?

O tym decyduje przede wszystkim odległość szamba od domu. Dzieje się tak, ponieważ rura łącząca ujście domowej instalacji sanitarnej z wpustem zbiornika powinna mieć na całej swej długości zachowany stały upad wynoszący co najmniej 2 centymetry na każdy metr bieżący. Pochylenie zapewni skuteczny odpływ nieczystości, a tym samym zagwarantuje drożność instalacji.

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja – z przygotowaniem wykopu nie należy się przesadnie spieszyć. Najlepiej będzie, jeśli zostanie on wykonany nie wcześniej niż na dobę przed planowanym montażem. Unikniemy dzięki temu ryzyka osypywania się ziemi oraz zapobiegniemy ewentualnemu gromadzeniu wód gruntowych lub deszczówki.

Artykuł sponsorowany