Łuszcząca się farba elewacji – przyczyny i sposoby radzenia sobie z tym problemem

Elewacja budynku wiele mówi o jego zarządcy i o ekipie remontowej, która wykonywała prace malarskie. Łuszcząca się farba na elewacji domu, apartamentowca, czy kamienicy nie wygląda dobrze i zaburza estetykę budynku. Przyczyny łuszczenia się farby mogą tkwić nie tylko w wadliwym wykonaniu prac malarskich, ale również w oddziaływaniu różnych czynników atmosferycznych.

Złuszczona farba na elewacji powoduje, że budynek wygląda na zniszczony i zaniedbany, co w przypadku jego sprzedaży może wpłynąć na obniżenie ceny kupna lub zniechęcić potencjalnych nabywców nieruchomości. Problem łuszczącej się farby elewacyjnej ma jednak nie tylko wymiar estetyczny. Powłoka farby pokrywająca elewację pełni też funkcję ochronne przeciwdziałając przenikaniu wilgoci i zabrudzeniom.

Wadliwe wykonanie prac malarskich

Łuszczenie się powłoki farby może być widoczne już podczas wykonywania prac malarskich lub w krótkim czasie po wykonaniu tych prac. Wada może tkwić w samej farbie i wynikać ze złej jakości produktu. Źródłem problemu łuszczenia się farby może być jednak także zastosowanie mieszanki nieodpowiedniej do podłoża, albo użycie starej farby.

Łuszczenie się farby może wynikać także z niewłaściwego przygotowania podłoża. Przed rozpoczęciem prac malarskich elewacja powinna zostać odpylona i odtłuszczona, a następnie prawidłowo zagruntowana. Wszelkie drobne zanieczyszczenia powodują obniżenie przyczepności farby do podłoża. Elewacja powinna zostać oczyszczona wodą z dodatkiem środków czyszczących. Po wyschnięciu ściany można zagruntować podłoże, a następnie pozostawić je do ponownego wyschnięcia.

Pośpiech jest złym doradcą także w przypadku prac malarskich. Zbyt krótkie odstępy czasu pomiędzy malowaniem poszczególnych warstw farby także może spowodować jej łuszczenie się, podobnie jak zbyt szybkie przystąpienie do prac malarskich po położeniu warstwy tynku. Czas schnięcia tynku powinien być podany na opakowaniu materiału budowlanego. Informacja o tym, kiedy można nałożyć kolejną warstwę farby również powinna zostać podana przez producenta w treści instrukcji użycia mieszanki.

Czynniki atmosferyczne

Trudno dać wiarę wykonawcy robót budowlanych, który tłumacząc łuszczenie się farby na elewacji podaje takie przyczyny, jak nadmierna wilgotność powietrza, zbyt wysokie nasłonecznienie czy też wysoka zmienność temperatur powietrza. Wymienione czynniki atmosferyczne mogą spowodować łuszczenie się farby na elewacji nieruchomości, jednakże wpływ tych czynników musi być długotrwały, aby mógł wywołać takie skutki. Najbardziej negatywnie oddziałuje na powłokę duża ilość opadów atmosferycznych i utrzymująca się wysoka wilgotność powietrza.

Usunięcie łuszczącej się farby

Odnowienie elewacji, której defektem jest łuszcząca się powłoka farby, wymaga usunięcia wszelkich złuszczeń i sprawdzenia stanu pozostałej powłoki farby. W tym celu konieczne jest nacięcie farby ostrym nożykiem, przyklejenie szerokiej taśmy samoprzylepnej i oderwanie jej. Jeżeli na taśmie zostanie dużo fragmentów farby, to znak, że podłoże jest mało przyczepne – bo nie zostało prawidłowo oczyszczone lub nie było prawidłowo zagruntowane. W takiej sytuacji konieczne jest usunięcie całej powłoki farby.