> Do kogo nale偶y uda膰 si臋 w celu wyburzenia domu? - BudNews.pl - budownictwo i architektura

Do kogo nale偶y uda膰 si臋 w celu wyburzenia domu?

By wyburzy膰 budynek, nale偶y spe艂ni膰 szereg wymog贸w formalnych, w tym przedstawi膰 okre艣lone dokumenty, a聽nawet ustanowi膰 kierownika rozbi贸rki. Potem mo偶na ju偶 zleci膰 prace rozbi贸rkowe odpowiedniej firmie specjalizuj膮cej si臋 w wyburzeniach.

Wyburzenie budynku nie jest tak 艂atw膮 spraw膮 jak si臋 mo偶e wydawa膰. Nie ma jednoznacznej ustawowej definicji rozbi贸rki, ale wg ustawy Prawo budowlane jest to rodzaj rob贸t budowlanych. To powoduje, 偶e by m贸c dokona膰 wyburzenia, nale偶y spe艂ni膰 okre艣lone wymogi formalne, przedstawi膰 wymagane dokumenty i ustanowi膰 kierownika rozbi贸rki.

Wymogi formalne, kt贸re trzeba spe艂ni膰 przed rozbi贸rk膮

Poniewa偶 rozbi贸rka jest rodzajem rob贸t budowlanych, konieczne jest stosowanie odpowiedniego post臋powania administracyjnego, a nawet kar w przypadku niedope艂nienia procedur. Co do zasady przeprowadzenie rozbi贸rki wymaga uzyskania pozwolenia tak jak w przypadku rozpocz臋cia budowy. Pozwolenia nie wymaga rozbi贸rka budynk贸w i budowli niewpisanych do rejestru zabytk贸w i nieobj臋tych ochron膮 konserwatorsk膮 o wysoko艣ci poni偶ej 8 m, je艣li odleg艂o艣膰 od granicy dzia艂ki jest nie mniejsza ni偶 po艂owa wysoko艣ci oraz obiekt贸w i urz膮dze艅 budowlanych, na budow臋 kt贸rych nie jest wymagane pozwolenie na budow臋, je艣li nie s膮 zabytkami. W tych wypadkach jednak trzeba wyburzenie zg艂osi膰 w艂a艣ciwemu organowi, okre艣laj膮c rodzaj, zakres i spos贸b wykonania rob贸t. Organ administracyjny mo偶e na艂o偶y膰 obowi膮zek uzyskania pozwolenia na rozbi贸rk臋, nawet gdy nie jest ono wymagane, je艣li wyburzenie mo偶e mie膰 wp艂yw na pogorszenie stosunk贸w wodnych, warunk贸w sanitarnych i聽stanu 艣rodowiska lub wymaga zachowania warunk贸w, od kt贸rych spe艂nienia mo偶e by膰 uzale偶nione prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z rozbi贸rk膮.

Roboty rozbi贸rkowe mo偶na rozpocz膮膰 przed uzyskaniem pozwolenia, a nawet przed ich zg艂oszeniem, je艣li maj膮 zosta膰 przeprowadzone w celu usuni臋cia bezpo艣redniego zagro偶enia bezpiecze艅stwa ludzi lub mienia. Jednak nadal bezzw艂ocznie nale偶y uzyska膰 pozwolenie na rozbi贸rk臋.

Rozbi贸rka obiektu, co do kt贸rego nie ma obowi膮zku uzyskania pozwolenia mo偶e wymaga膰 zg艂oszenia odpowiedniemu organowi. Warto zatem przed wynaj臋ciem firmy i przyst膮pieniem do prac dowiedzie膰 si臋 czy konkretna rozbi贸rka nie wymaga uzyskania pozwolenia albo zg艂oszenia.

W zg艂oszeniu rozbi贸rki nale偶y poda膰 rodzaj, zakres i spos贸b prowadzenia rob贸t. Po 30 dniach od zg艂oszenia mo偶na przyst膮pi膰 do prac, chyba 偶e organ zg艂osi艂 sprzeciw.

Sprzeciw zostanie wniesiony, gdy rozbi贸rka spowoduje: zagro偶enie bezpiecze艅stwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu 艣rodowiska lub stanu zachowania zabytk贸w, pogorszenie warunk贸w zdrowotno-sanitarnych oraz wprowadzenie, utrwalenie lub zwi臋kszenie ogranicze艅 lub uci膮偶liwo艣ci dla teren贸w s膮siednich.

Wymagane dokumenty

Je艣li rozbi贸rka wymaga uzyskania pozwolenia, to do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce dokumenty: zgod臋 w艂a艣ciciela budynku, szkic usytuowania obiektu, opis zakresu i sposobu prowadzenia rob贸t rozbi贸rkowych, opis sposobu zapewnienia bezpiecze艅stwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie innych organ贸w oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy szczeg贸lne, projekt rozbi贸rki obiektu i upowa偶nienie, je艣li nie dzia艂amy osobi艣cie.

Aby rozpocz膮膰 prace wyburzeniowe w zaplanowanym terminie, nale偶y z艂o偶y膰 wniosek na co najmniej 79 dni wcze艣niej do w艂a艣ciwego terytorialnie wzgl臋dem po艂o偶enia budynku organu administracyjnego. Czas na wydanie decyzji wynosi 65 dni. Decyzja uprawomocni si臋 po 14 dniach.

Kierownik rozbi贸rki

W przypadku rob贸t wyburzeniowych konieczne mo偶e okaza膰 si臋 tak偶e ustanowienie kierownika rozbi贸rki. Je艣li zosta艂 ustanowiony, to ma obowi膮zek prowadzi膰, analogicznie do dziennika budowy, dziennik rozbi贸rki oraz umie艣ci膰 w widocznym miejscu tablic臋 informacyjn膮 na temat przeprowadzanych prac, a tak偶e odpowiednio zabezpieczy膰 teren rozbi贸rki.

Koszty

Koszty prac wyburzeniowych zale偶膮 od wielu czynnik贸w, tj.: wielko艣ci obiektu, rodzaju konstrukcji, lokalizacji obiektu czy sposobu prowadzenia prac rozbi贸rkowych. Czasem koszt rozbi贸rki mo偶e okaza膰 si臋 spory, dlatego wa偶ne jest jego wcze艣niejsze oszacowanie i uwzgl臋dnienie w bud偶ecie, zw艂aszcza gdy prace takie s膮 cz臋艣ci膮 nowej inwestycji. (Kto艣 kupuje dzia艂k臋 z budynkiem do wyburzenia, prowadzi prace rozbi贸rkowe, a nast臋pnie buduje nowy budynek.) Na wydatki z tym zwi膮zane sk艂adaj膮 si臋: op艂aty za rozbi贸rk臋, usuni臋cie z dzia艂ki odpad贸w budowlanych, op艂aty za korzystanie ze 艣rodowiska i sk艂adowanie materia艂贸w budowlanych na wysypisku, czyli op艂ata za kontener.

R臋czna rozbi贸rka trwa d艂u偶ej ni偶 ta z u偶yciem ci臋偶kiego sprz臋tu, ale mo偶na wtedy odzyska膰 materia艂y budowlane i聽ponownie je wykorzysta膰, co niesie za sob膮 konkretne oszcz臋dno艣ci. Materia艂y takie jak ceg艂y, drewno, belki czy dach贸wki, oczywi艣cie w dobrym stanie technicznym, mog膮 by膰 u偶yte do budowy nowego obiektu. Gruz betonowy mo偶na wykorzysta膰 do wykonania pod艂贸g lub utwardzenia nawierzchni.

W praktyce jednak odzyskanie materia艂贸w budowlanych i ich ponowne wykorzystanie jest trudne i ma艂o op艂acalne. Wymaga艂oby to opracowania indywidualnej dokumentacji projektowej, co znacz膮co podnosi koszty inwestycji. Jednak czasem mo偶liwe jest wyburzenie starego domu bez ponoszenia dodatkowych koszt贸w dzi臋ki temu, 偶e zleci si臋 roboty firmie w zamian za odzyskane materia艂y budowlane. Oczywi艣cie materia艂y te musza by膰 w dobrym stanie technicznym.

Rozbi贸rka z u偶yciem ci臋偶kiego sprz臋tu jest uzasadniona wtedy, gdy obiekt musi by膰 wyburzony szybko.

Do kogo nale偶y zwr贸ci膰 si臋 w celu przeprowadzenia wyburzenia domu?

Na rynku dzia艂a wiele firm zajmuj膮cych si臋 robotami wyburzeniowymi. Warto zwr贸ci膰 si臋 do jednej z nich, by prace zosta艂y przeprowadzone profesjonalnie, czyli solidnie, szybko i z zachowaniem najwy偶szych standard贸w bezpiecze艅stwa. Przy tego typu pracach bardzo wa偶ne jest to, by przebiega艂y one sprawnie i by nikomu zar贸wno na placu rozbi贸rkowym, jak i poza nim nie sta艂a si臋 krzywda. Du偶y wyb贸r og艂osze艅 firm rozbi贸rkowych mo偶na znale藕膰 na stronie: http://oferia.pl/wykonawcy/obsluga/wyburzenia-rozbiorki.

Grafika: pixabay.pl