Najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji ogumienia maszyn budowlanych

Opony do maszyn budowlanych

Zdecydowana większość maszyn budowlanych porusza się na oponach. Są one poddawane ciągłym obciążeniem i intensywnej eksploatacji, dlatego też powinniśmy zwrócić uwagę na kilka zasad, które zmaksymalizują bezpieczeństwo w takich lokalizacjach. O jakich podstawowych zasadach eksploatacji ogumienia powinniśmy pamiętać?

Co powinniśmy wiedzieć o temperaturze powietrza w oponie? Jak utrzymać odpowiednie ciśnienie? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem- z pewnością rozwieje on wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

O jakich podstawowych zasadach eksploatacji ogumienia powinniśmy pamiętać?

Opony do maszyn budowlanych (zob. https://sklep.interhandler.pl/opony) powinny być eksploatowane w sposób inteligentny, bowiem zmniejsza to koszty związane z naprawami, a dodatkowo ich użytkowanie możliwe jest przez dłuższy okres czasu. Ma to pozytywny wpływ na niewielki czas przestojów maszyn, które poruszają się dzięki ogumieniu. Jeśli opony są dobrane w sposób prawidłowy, wówczas powinniśmy stosować się do kilku podstawowych zasad. Kluczowe jest utrzymywanie prawidłowego ciśnienia, a także nie doprowadzenie do przeciążeń. Nie przekraczajmy średniej prędkości w danych warunkach. Powierzchnia pracy maszyny powinna być w odpowiednim stanie. Warto prowadzić zapisy historii ogumienia, jednocześnie maszyną należy kierować w sposób umiejętny i zgodny z przeznaczeniem.

Co powinniśmy wiedzieć o temperaturze powietrza w oponie?

Opony maszyny budowlane powinny mieć odpowiednią temperaturę. Elementy te nagrzewają się, bowiem podczas jazdy odkształcają się. Ich konstrukcja ciągle jest ściskana i rozciągana, co jest w zupełności naturalne. Dodatkowo niektóre elementy maszyny również przekazują oponom ciepło. Warto zdawać sobie sprawę, że jeśli powietrze w radialnej oponie osiąga temperaturę 120 stopni Celsjusza, wówczas prawdopodobieństwo jej uszkodzenia wynosi około 20%, natomiast przy temperaturze 140 stopni Celsjusza wartość ta zmienia się na 90%.

Jak utrzymać odpowiednie ciśnienie? 

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że pomiary ciśnienia powinny odbywać się przed rozpoczęciem pracy. Wówczas temperatura opony jest zbliżona to otoczenia. Wartości powinny być mierzone przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli różnią się one od tych zalecanych, to powinny być korygowane. Możliwe jest spuszczanie powietrza z opon lub ich pompowanie, w zależności od tego, jaką liczbę wskazuje sprężarka. Warto wyposażyć się w dokładny manometr- zmaksymalizuje dokładność dokonywanych pomiarów.