Nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewod贸w, czyli Dyrektywa CPR

Przew贸d b臋dzie traktowany jako wyr贸b budowlany ju偶 w dniu 1 lipca 2016 roku, poniewa偶 wchodzi w 偶ycie Rozporz膮dzenie P E i Rady (UE) nr 305/2011., kt贸re wprowadza nowe wymagania stawiane kablom i przewodom jako wyrobom budowlanym. Jak je interpretowa膰 i co ono oznacza dla bran偶y?

Nowe rozporz膮dzenie, nazywane w skr贸cie CPR, uchyla dotychczas obowi膮zuj膮c膮 Dyrektyw臋 Rady 89/106/EWG i ustala nowe zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob贸w budowlanych. Jego obowi膮zywanie jest 艣ci艣le powi膮zane z wej艣ciem w 偶ycie nowej normy PN-EN 50575, w kt贸rej uszczeg贸艂owiono wymagania w odniesieniu do przewod贸w elektrycznych jako wyrob贸w budowlanych. Nak艂ada ona na producent贸w kabli i przewod贸w obowi膮zek ka偶dorazowego umieszczania informacji o klasie wyrobu, potwierdzonej badaniami przeprowadzonymi w niezale偶nej jednostce badawczej. Zgodnie z Dziennikiem Urz臋dowym UE nr C378/03 z dnia 13 pa藕dziernika nowe prawo zacznie obowi膮zywa膰 z dniem 1 lipca 2016, z okresem przej艣ciowym o d艂ugo艣ci jednego roku.

Przew贸d jako wyr贸b budowlany

Zgodnie z norm膮 PN-EN 50575 wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, kt贸re s膮 przeznaczone do monta偶u na sta艂e w budynkach, jak przewody instalacyjne, kable 1kV itp., s膮 wyrobami budowlanymi, w odr贸偶nieniu od np. przewod贸w gi臋tkich (OMY, OWY). Norma wprowadza nowe poj臋cie 鈥瀔lasy przewodu鈥 i definiuje poszczeg贸lne z nich, jak np. A, B1, B2, C, D, E, F. Ka偶dej klasie zosta艂y przyporz膮dkowane okre艣lone parametry, kt贸rymi musi si臋 charakteryzowa膰 jej odpowiadaj膮cy wyr贸b. Odpowiednie warto艣ci progowe musz膮 by膰 sprawdzane na zgodno艣膰 z klasyfikacj膮 w trakcie bada艅 laboratoryjnych w niezale偶nej jednostce badawczej.

Przyporz膮dkowanie przewodom i kablom odpowiednich klas pozwoli w dalszym czasie opracowa膰 dodatkowe akty prawne, kt贸re szczeg贸艂owo zdefiniuj膮, jakie kategorie przewod贸w s膮 dopuszczone do stosowania w okre艣lonych rodzajach budynk贸w. Umo偶liwi to spe艂nienie celu nadrz臋dnego, jakim jest zapewnienie bezpiecze艅stwa u偶ytkownik贸w budynk贸w, nawet w sytuacji zagro偶enia 偶ycia, jak膮 jest chocia偶by po偶ar. Firma nkt cables prowadzi intensywne prace maj膮ce na celu jak najszybsze i jak najbardziej precyzyjne okre艣lenie klas wszystkich swoich wyrob贸w w celu udost臋pnienia ich klientom 鈥 m贸wi Miros艂aw Lazarek Menad偶er Produktu w firmie nkt cables.

Dost臋p do pe艂nej informacji

Opr贸cz poddawania kabli i przewod贸w badaniom maj膮cym na celu okre艣lenie ich parametr贸w i zakwalifikowanie do odpowiednich klas, norma PN-EN 50575 nak艂ada na producent贸w dodatkowy obowi膮zek przekazania u偶ytkownikom ostatecznym odpowiedniej informacji na temat swoich wyrob贸w. Pozwoli to inwestorom w pocz膮tkowym etapie 艂atwiej i szybciej podj膮膰 decyzj臋, jaki wyr贸b powinien znale藕膰 zastosowanie w danym budynku. W celu zapewnienia pe艂nej dost臋pno艣ci, rozporz膮dzenie wskazuje nast臋puj膮ce obligatoryjne metody przekazania informacji. Najbardziej szczeg贸艂ow膮 z nich jest Deklaracja W艂a艣ciwo艣ci U偶ytkowych, kt贸ra opr贸cz informacji na temat klasy wyrobu oraz danych identyfikacyjnych producenta, b臋dzie zawiera膰 tak偶e np. numer identyfikacyjny jednostki badawczej. Ponadto analogiczna informacja powinna by膰 umieszczana na etykiecie do艂膮czonej do wyrobu oraz w skr贸towo 鈥 bezpo艣rednio na wyrobie, w postaci literowego symbolu oznaczaj膮cego jego klas臋. Stosowna informacja powinna si臋 znale藕膰 r贸wnie偶 w materia艂ach marketingowych, jak broszury czy karty katalogowe.