Odporność ogniowa

Odporność ogniowa to jeden z podstawowych kryteriów jakimi należy się kierować przy zakupie materiałów budowlanych.  Norma PN-EN ISO 13943 twierdza, że „odporność ogniowa to zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do stateczności i/lub szczelności ogniowej, i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w badaniu odporności ogniowej”.

Jest więc jasne, że odporność ogniowa dotyczy każdego elementu budynku lub jego konstrukcji tzn. wszystkich materiałów budowlanych używanych do budowy  takich jak ściany, belki, izolacje etc. Wybierając materiały do budowy warto zwrócić uwagę na klasę odporności ogniowej. Oto jak czytać oznakowania:

Obszary odporności ogniowej
R – nośność ogniowa
E – szczelność ogniowa
I – izolacyjność ogniowa
S – dymoszczelność
W – promieniowanie
M – odporność na oddziaływanie mechaniczne
C – samoczynne zamykanie
G – odporność na pożar sadzy
K – zdolność do zabezpieczenia ogniochronnego

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego w zależności od rodzaju budowli musimy zastosować odpowiednią ( nie gorszą ) klasę ogniową. Podajemy parametry odpowiednie dla poszczególnych klas:

Klasa odporności pożarowej budynku „A”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

główna konstrukcja nośna – R 240

konstrukcja dachu – R 30

strop – R E I 120

ściana zewnętrzna – E I 120 (o↔i)

ściana wewnętrzna – E I 60

przekrycie dachu – RE 30

Klasa odporności pożarowej budynku „B”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

główna konstrukcja nośna – R 120

konstrukcja dachu – R 30

strop – R E I 60

ściana zewnętrzna – E I 60 (o↔i)

ściana wewnętrzna – E I 30

przekrycie dachu – RE 30

Klasa odporności pożarowej budynku „C”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

główna konstrukcja nośna – R 60

konstrukcja dachu – R 15

strop – R E I 60

ściana zewnętrzna – E I 30 (o↔i)

ściana wewnętrzna – E I 15

przekrycie dachu – RE 15

Klasa odporności pożarowej budynku „D”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

główna konstrukcja nośna – R 30

konstrukcja dachu – (-)

strop – R E I 30

ściana zewnętrzna – E I 30 (o↔i)

ściana wewnętrzna – (-)

przekrycie dachu – (-)

Klasa odporności pożarowej budynku „E”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

główna konstrukcja nośna -(-)

konstrukcja dachu – (-)

strop – (-)

ściana zewnętrzna – (-)

ściana wewnętrzna – (-)

przekrycie dachu – (-)

Gdzie:

R oznacza nośność ogniową (w minutach), określoną zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E oznacza szczelność ogniową (w minutach), określona jw.,

I oznacza izolacyjność ogniową  (w minutach), określona jw.,

(–) – nie stawia się wymagań.

 

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL (zagrożenia ludzi), określa poniższy wykaz:

Budynek / kategoria ZL I

niski (N)  „B”

średniowysoki (SW)  „B”

wysoki (W) „B”

wysokościowy (WW)  „A”

Budynek / kategoria ZL II

niski (N)  „B”

średniowysoki (SW)  „B”

wysoki (W) „B”

wysokościowy (WW)  „A”

Budynek / kategoria ZL III

niski (N)  „C”

średniowysoki (SW)  „B”

wysoki (W) „B”

wysokościowy (WW)  „A”

Budynek / kategoria ZL IV

niski (N) „D”

średniowysoki (SW)  „C”

wysoki (W) „B”

wysokościowy (WW)  „B”

Budynek / kategoria ZL V

niski (N) „C”

średniowysoki (SW)  „B”

wysoki (W) „B”

wysokościowy (WW)  „A”

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM (produkcyjno-magazynowego) określa poniższe zestawienie:

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] Q ≤ 500

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości):„E”

Budynek wielokondygnacyjny niski (N):  „D”

Budynek wielokondygnacyjny średniowysoki (SW): „C”

Budynek wielokondygnacyjny wysoki (W): „B”

Budynek wielokondygnacyjny wysokościowy (WW): „B”

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] 500 < Q ≤ 1000

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości): „D”

Budynek wielokondygnacyjny niski (N):  „D”

Budynek wielokondygnacyjny średniowysoki (SW): „C”

Budynek wielokondygnacyjny wysoki (W): „B”

Budynek wielokondygnacyjny wysokościowy (WW): „B”

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] 1000 < Q ≤ 2000

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości): „C”

Budynek wielokondygnacyjny niski (N):  „C”

Budynek wielokondygnacyjny średniowysoki (SW): „C”

Budynek wielokondygnacyjny wysoki (W): „B”

Budynek wielokondygnacyjny wysokościowy (WW): „B”

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] 2000 < Q ≤ 4000

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości): „B”

Budynek wielokondygnacyjny niski (N):  „B”

Budynek wielokondygnacyjny średniowysoki (SW): „B”

Budynek wielokondygnacyjny wysoki (W): –

Budynek wielokondygnacyjny wysokościowy (WW): –

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] Q > 4000

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości): „A”

Budynek wielokondygnacyjny niski (N):  „A”

Budynek wielokondygnacyjny średniowysoki (SW): „A”

Budynek wielokondygnacyjny wysoki (W): –

Budynek wielokondygnacyjny wysokościowy (WW): –