Urbanistyka w Polsce

Jak wynika z bada艅 CBOS, ponad 30% Polak贸w nie interesuje si臋 w og贸le architektur膮 a urbanistyka jest dla nich poj臋ciem nieznanym. Wiedz臋 na ten temat Polacy czerpi膮 g艂贸wnie z seriali, program贸w telewizyjnych i Internetu. Ponad po艂owa badanych jest zadowolona z estetyki przestrzeni miejskiej i nic by w niej nie zmieni艂a. Tymczasem urbani艣ci twierdz膮, 偶e w polskich miastach panuje chaos, kt贸ry wymaga rozwi膮za艅 systemowych.

Badanie 鈥濧ktualne problemy i wydarzenia. Polacy o architektach鈥 CBOS przeprowadzi艂o metod膮 wywiad贸w bezpo艣rednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) na licz膮cej 946 os贸b reprezentatywnej pr贸bie losowej doros艂ych mieszka艅c贸w Polski we wrze艣niu 2014 roku.

Badanie CBOS 鈥濸olacy o architektach鈥 (grudzie艅 2014) jest pierwsz膮 w Polsce analiz膮 na ten temat przeprowadzon膮 na tak du偶膮 skal臋. Jak wynika z raportu, prawie co trzeci Polak w og贸le nie interesuje si臋 architektur膮, 17% poszukuje informacji na ten temat w Internecie, a 16% czerpie j膮 z seriali. Tylko 5% si臋ga w tym celu do czasopism fachowych. Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie architektur膮 przejawiaj膮 mieszka艅cy wsi i osoby posiadaj膮ce 艣rednie wykszta艂cenie.

鈥濶a stopie艅 zainteresowania architektur膮 ma wp艂yw wiek, wykszta艂cenie i styl 偶ycia, w tym na przyk艂ad to, jak cz臋sto wyje偶d偶amy za granic臋. Im cz臋艣ciej obcujemy z kultur膮 i sztuk膮 w r贸偶nych miastach, tym bardziej d膮偶ymy do otaczania si臋 艂adnymi rzeczami i przebywania w 艂adniejszych przestrzeniach鈥, m贸wi Jakub Zag贸rski, dyrektor sprzeda偶y i marketingu Skanska Residential Development Poland. 鈥濷bserwuj膮c zachowania klient贸w, kt贸rzy poszukuj膮 nowych mieszka艅, wida膰 od kilku lat coraz wi臋ksze zainteresowanie otoczeniem inwestycji i sposobem aran偶acji cz臋艣ci wsp贸lnych. Wiele os贸b ma bardzo du偶膮 wiedz臋 fachow膮 i dopytuje o szczeg贸艂y zwi膮zane ze stylem budynku, materia艂ami wyko艅czeniowymi czy zaplanowan膮 zieleni膮. Wynika to z rosn膮cej 艣wiadomo艣ci Polak贸w dotycz膮cej estetyki miejskiej鈥, dodaje.

Wed艂ug raportu CBOS, istnieje korelacja mi臋dzy stopniem zainteresowania architektur膮 a korzystaniem z us艂ug architekta. Osoby, kt贸re przynajmniej raz korzysta艂y z porad biura architektonicznego, cz臋艣ciej deklaruj膮 zainteresowanie architektur膮 jako tak膮. Co 5 Polak przynajmniej raz korzysta艂 z us艂ug biura architektonicznego.

Polskie miasta w dobrym gu艣cie

Badanie CBOS pokazuje, 偶e Polakom podoba si臋 wygl膮d polskich miast. 67% badanych uwa偶a, 偶e miasta w Polsce s膮 dobrze zaplanowane i maj膮 艂adne i ciekawe budynki. Ponad jedna pi膮ta ma z kolei opinie ambiwalentne na temat estetyki miejskiej.

cbos

鈥濼ak du偶y odsetek os贸b, kt贸re wysoko oceniaj膮 estetyk臋 miejsk膮 mo偶e wynika膰 z r贸偶nego rozumienia poj臋cia architektury. Dla jednych to tylko budynki, a dla drugich ca艂y kontekst, w kt贸rym one funkcjonuj膮鈥, m贸wi Jakub Zag贸rski.

Tymczasem, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej, kt贸ry ma by膰 przed艂o偶ony Radzie Ministr贸w jeszcze w tym roku. Autorzy dokumentu zarzucaj膮 polskim miastom m.in. niesp贸jno艣膰 i niski standard urbanistyczny. W podobnym duchu wypowiadali si臋 eksperci. Prof. Jerzy Osiaty艅ski i prof. Jerzy Regulski w swoim raporcie dotycz膮cym ekonomicznych strat i spo艂ecznych koszt贸w niekontrolowanej urbanizacji zwracali uwag臋, 偶e nowo powsta艂e elementy przestrzeni miejskiej tworzone s膮 nie na podstawie planu, ale chaotycznie, zgodnie z decyzjami administracyjnymi, kt贸re s膮 wydawane bez kontroli nad otoczeniem.

Jeszcze innym problemem jest obecno艣膰 reklam w polskiej przestrzeni miejskiej. Wed艂ug raportu TNS Polska[1], 66% Polak贸w uwa偶a, 偶e reklamy bardziej za艣miecaj膮 ni偶 poprawiaj膮 wygl膮d krajobrazu, a 68% badanych twierdzi, 偶e reklamy w Polsce s膮 nieciekawe i na niskim poziomie. Wbrew temu a偶 77% Polak贸w powiesi艂aby reklam臋 na swoim budynku, je艣li w zamian otrzyma艂oby wynagrodzenie.

Badanie TNS Polska zosta艂o przeprowadzone na reprezentatywnej og贸lnopolskiej pr贸bie 1000 Polak贸w 15+ metod膮 CAPI w czerwcu 2013 r.

To nie od nas zale偶y

Jak wynika z raportu CBOS, 55% Polak贸w uwa偶a, 偶e najwi臋kszy wp艂yw na wygl膮d miast maj膮 lokalne w艂adze. Tylko 11% wskazuje na architekt贸w, 8% na deweloper贸w i inwestor贸w, a jedynie 6% uwa偶a, 偶e wp艂yw na otoczenie maj膮 lokalne spo艂eczno艣ci. 聽鈥濸rzez wiele lat przestrze艅 publiczn膮 traktowali艣my jak przestrze艅 niczyj膮, o kt贸r膮 ma dba膰 kto艣 inny. Dzi艣 powoli to si臋 zmienia, mi臋dzy innymi dzi臋ki m艂odym ludziom, kt贸rzy coraz cz臋艣ciej podejmuj膮 oddolne dzia艂ania na rzecz poprawy wygl膮du i funkcjonalno艣ci przestrzeni miejskich鈥, m贸wi Jakub Zag贸rski. Dobrym przyk艂adem jest chocia偶by organizacja Saskie Trykoty, kt贸ra 鈥瀠biera鈥 miasto 鈥 drzewa, hydranty czy 艂awki w samodzielnie wykonane we艂niane, kolorowe 鈥瀠brania鈥. Z kolei warszawska Fundacja B臋c Zmiana organizuje dzia艂ania artystyczne i kulturalne o tematyce miejskiej. Fundacja by艂a r贸wnie偶 jednym z wielu podmiot贸w zaanga偶owanych w unikatowy projekt partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Na jednym z zaniedbanych warszawskich osiedli powstaje specjalna strefa relaksu 鈥 tzw. Archipelag Wysp, kt贸rej projekt zosta艂 wybrany przez mieszka艅c贸w w wyniku 2-letnich konsultacji spo艂ecznych, w kt贸rych wzi臋艂y udzia艂 m.in. organizacje non profit, w艂adze dzielnicy i firma Skanska. 聽Zdaniem Lidii Kazimierczak, doktorantki Architektury i Budownictwa na Politechnice 艁贸dzkiej, kluczem do zwi臋kszenia sp贸jno艣ci przestrzeni miejskiej i aktywizacji spo艂ecznej jest upowszechnianie wiedzy na temat architektury oraz wprowadzenie prawnych regulacji w postaci miejscowych plan贸w zagospodarowania terenu. Wa偶ny g艂os w debacie dotycz膮cej przestrzeni miejskich powinni cz臋艣ciej zabiera膰 te偶 architekci. 鈥濲ako architekci powinni艣my postawi膰 na tworzenie warto艣ciowych przestrzeni publicznych, czyli takich, kt贸ry s艂u偶膮 przede wszystkim ludziom, a nie tylko pojazdom. Dobrym przyk艂adem miast zaprojektowanych dla ludzi jest chocia偶by Kopenhaga, Wenecja czy takie miejsca jak Piazza del Campo w Sienie czy Gardsakra w Esl枚v鈥, dodaje Lidia Kazimierczak.