PSPS w艂膮czy艂o si臋 w dzia艂ania Polskiego Centrum Akredytacji dla poprawy jako艣ci bada艅 wyrob贸w budowlanych

Prezes Kamil Kiejna reprezentuje Polskie Stowarzyszenie Producent贸w Styropianu (PSPS) w nowym ciele doradczym przy Polskim Centrum Akredytacji 鈥 Komitecie Technicznym Specjalistycznym ds. Budownictwa.

Powo艂anie Komitetu jest elementem dzia艂a艅 PCA na聽rzecz podniesienia jako艣ci i ujednolicenia metod badawczych w laboratoriach oceniaj膮cych wyroby budowlane, postulowanych m.in. przez bran偶臋 styropianu w zwi膮zku z聽w膮tpliwo艣ciami dotycz膮cymi poprawno艣ci wynik贸w bada艅.

Komitet Techniczny Specjalistyczny ds. Budownictwa powsta艂 z inicjatywy dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Lucyny Olborskiej. W sk艂ad 13-osobowego Komitetu weszli specjali艣ci reprezentuj膮cy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, G艂贸wnego Urz臋du Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele akredytowanych przez PCA jednostek oceniaj膮cych zgodno艣膰 oraz przedstawiciele producent贸w.

Uczestnictwo prezesa zarz膮du Polskiego Stowarzyszenia Producent贸w Styropianu Kamila Kiejny w pracach Komitetu pozwoli skorzysta膰 z do艣wiadcze艅 bran偶y producent贸w styropianu, wyrobu budowlanego w ostatnich latach kontrolowanego najcz臋艣ciej, oraz umo偶liwi bran偶y izolacji udzia艂 w formu艂owaniu wymaga艅 akredytacyjnych obowi膮zuj膮cych w sektorze budowlanym. Dotyczy to w聽szczeg贸lno艣ci zidentyfikowanych i wskazywanych przez Stowarzyszenie obszar贸w zwi膮zanych z pobieraniem pr贸bek wyrob贸w budowlanych, szacowaniem niepewno艣ci pomiar贸w oraz przedstawianiem wynik贸w bada艅 wykonanych przez akredytowane laboratoria badawcze, tak偶e tych realizowanych na zlecenie organ贸w nadzoru rynku 鈥 powiedzia艂a dyrektor PCA.

Wr臋czenie nominacji do KTS

Do zada艅 KTS ds. Budownictwa nale偶y:

  • identyfikacja i opiniowanie dokument贸w normatywnych zawieraj膮cych specyficzne wymagania akredytacyjne dla potrzeb budownictwa,
  • opracowywanie lub opiniowanie program贸w akredytacji,
  • opracowanie ujednoliconych wymaga艅 stosowanych w akredytacji podmiot贸w w聽obszarze budownictwa, uwzgl臋dniaj膮cych w szczeg贸lno艣ci zasady opisu zakres贸w akredytacji dla potrzeb budownictwa, maksymalne dopuszczalne warto艣ci niepewno艣ci dla metod badawczych oraz zasady zapewnienia jako艣ci wynik贸w bada艅,
  • doradztwo w zakresie oceny kompetencji technicznych jednostek oceniaj膮cych zgodno艣膰, prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w obszarze budownictwa.

Jak stwierdzi艂 prezes Kamil Kiejna, PSPS wi膮偶e z dzia艂alno艣ci膮 Komitetu du偶e nadzieje.

鈥 Liczymy, 偶e z pomoc膮 naszego Stowarzyszenia Komitetowi uda si臋 wypracowa膰 zasady funkcjonowania jednostek akredytowanych i notyfikowanych w obszarze zwi膮zanym z ocen膮 wyrob贸w budowlanych. Producenci wyrob贸w budowlanych musz膮 mie膰 pewno艣膰, 偶e ich produkty badane s膮 profesjonalnie i rzetelnie, wed艂ug jednolitych, jasno okre艣lonych regu艂 鈥 podkre艣li艂 szef Stowarzyszenia.

KTS ds. Budownictwa przy PCA tworz膮 m.in. reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury i聽Budownictwa, G艂贸wnego Urz臋du Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiego Centrum Bada艅 i Certyfikacji, Polskiego Stowarzyszenia Producent贸w Styropianu, Stowarzyszenia na Rzecz System贸w Ocieple艅, Stowarzyszenia Producent贸w Betonu Towarowego w聽Polsce, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i聽G贸rnictwa Skalnego oraz Instytutu Ceramiki i Materia艂贸w Budowlanych.

Pracami Komitetu kieruje dr in偶. Jacek Szer z聽Politechniki 艁贸dzkiej. 聽Uroczyste wr臋czenie nominacji powo艂anym do Komitetu ekspertom odby艂o 13 listopada br. w Warszawie w trakcie konferencji 鈥濧kredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa鈥, zorganizowanej przez PCA w zwi膮zku ze 艢wiatowym Dniem Akredytacji.