Siatki remontowo-budowlane

Siatki remontowo budowlane nadal będą osłaniały zabytki remontowane w Krakowie. Kraków jako jedno z pierwszych dużych miast w Polsce intensyfikuje prace nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej.

Wiadomo już, że z miasta zniknie wiele wolnostojących nośników reklamowych, ulegną zmianie wymiary szyldów, a tablice kierunkowe i informacyjne zostaną zunifikowane. Reklama na siatkach remontowo-budowlanych będzie wciąż pełniła swoją dotychczasową rolę, jednak będzie musiała spełniać wytyczne wskazane w uchwale.

Kraków słynie ze swoich zabytków, w tym pięknych kamienic w obrębie ścisłego centrum. Jeszcze kilka lat temu wiele z nich nie wyglądało najlepiej. Elewacje były odrapane, dachy przeciekały, a właścicielom brakowało funduszy na renowację, pomimo dofinansowań przeznaczanych na ten cel. Jednak dzięki możliwości eksponowania przekazów reklamowych na siatkach remontowo-budowlanych udało się zrewitalizować wiele budynków. Z reklam umieszczonych na 8 remontowanych kamienicach na Rynku Głównym właściciele nieruchomości otrzymywali na dokończenie prac miesięcznie kwoty na poziomie 170 tysięcy zł. Do samego Urzędu Miasta co miesiąc wpływały ok. 74 tysiące zł z tytułu opłaty reklamowej.

Warto tu zaznaczyć, że koncepcja uchwały krajobrazowej nie wyklucza eksponowania reklam na rusztowaniach budowlanych, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Jak podaje Biuro Planowania Przestrzennego, zapisy uchwały jasno informują, iż możliwe jest sytuowanie jednej reklamy nie przekraczającej 50% powierzchni rusztowania. Pozostała część zainstalowanej siatki powinna stanowić odzwierciedlenie elewacji budynku, na którym owa się znajduje. Po spełnieniu powyższych warunków, reklamę taką będzie można umieścić na elewacji na czas faktycznego wykonywania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Siatki remontowo budowlane

Zdecydowaliśmy się na to, żeby właściciele obiektów mieli jednak możliwość pozyskiwania w ten sposób funduszy na remonty – powiedziała Barbara Stawarz z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Reklamy na siatkach w czasie remontów w Krakowie funkcjonowały od dawna i dobrze spełniały swoje zadanie. Nośnik ten był wykorzystywany w ścisłym centrum także po wprowadzeniu Parku Krajobrazowego, dlatego uważamy, iż decyzja o pozostawieniu tej formy jest jak najbardziej słuszna. Schludna reklama oraz fragment odwzorowujący detale elewacji na pewno wpływają na estetykę prowadzonych prac. Tak zagospodarowana siatka wygląda o wiele lepiej aniżeli zwykła szara, często też brudna, płachta remontowa – komentuje Joanna Szlemińska, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej.

Jak podaje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, w kwietniu 2016r. w rejestrze miasta znajdowało się aż 1200 zabytków. Wiele z nich wciąż wymaga renowacji. Teraz pozostaje mieć nadzieję, iż szybko uda się te nieruchomości odnowić, właśnie dzięki możliwości pozyskiwania dodatkowych środków. Reklama wielkoformatowa, tak naprawdę jako jedyna potrafi swoim kształtem i rozmiarem dopasować się do architektury budynku i otoczenia. Poprzez odwzorowanie znacznej części elewacji, podczas prowadzonych prac budowlanych, odwiedzający Kraków turyści będą wciąż mogli cieszyć się widokiem zabytków, oczekując na powrót do ich dawnej świetności.

Siatki remontowo budowlane

Taka forma reklamy w postaci siatek na rusztowaniach budowlanych, w estetyczny sposób zabezpieczających budynek, a przy tym pozwalających na współfinansowanie prac jest powszechna na całym świecie. W Polsce od lat przodowały w tej kwestii m. in. Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław. Wśród zagranicznych przykładów nie sposób pominąć centrum Barcelony, Schody Hiszpańskie i kościół świętej Trójcy w Rzymie, gmach Opery w Paryżu, neogotycki kościół Votivkirche w Wiedniu. Reklama wielkoformatowa pojawiała się również podczas robót budowlanych w Watykanie, Wenecji, Los Angeles, Kolonii, Berlinie, Madrycie i wielu innych metropoliach.

Zatem, można śmiało powiedzieć, iż krok krakowskich urzędników jest słuszną decyzją, dzięki której miasto będzie mogło zyskać jeszcze lepszy wygląd, a co za tym idzie przyciągać jeszcze większą ilość turystów zachwyconych pięknem jego architektury.