Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w Warszawie? Sprawdź WSEIZ!

Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w Warszawie? Sprawdź WSEIZ.

Dlaczego studia na kierunku budownictwo w warszawskiej WSEIZ nie powinny umknąć Twojej uwadze? Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to niepubliczna uczelnia, która już od kilku dekad kształci na kilku najbardziej poszukiwanych kierunkach studiów I i II stopnia, a jej absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie u renomowanych pracodawców z sektora publicznego i prywatnego. Interesują Cię studia z zakresu budownictwa? Chcesz zdobyć tytuł magistra inżyniera lub inżyniera budownictwa na nowoczesnej i prestiżowej uczelni? WSEIZ to lepszy start dla wszystkich, którzy chcą związać swoje życie zawodowe z budownictwem.

Jakie studia na kierunku Budownictwo oferuje WSEIZ w Warszawie?

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie skupia ponad 300 specjalistów z dziedzin technicznych i artystycznych. Wszystkie kierunki studiów inżynierskich, magisterskich oraz licencjackich oferowane przez Uczelnię zyskały akredytację i pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a Wydział Architektury wyróżniony został dodatkowo pozytywną oceną instytucjonalną jakości kształcenia. WSEIZ we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie prowadzi aktualnie nauczanie na dwóch poszukiwanych specjalizacjach w ramach studiów II stopnia na kierunku Budownictwo (zobacz: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-architektury/budownictwo). Są to wyższe studia o specjalizacjach: Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Budownictwo kolejowe. Studia z zakresu budownictwa na WSEIZ, dzięki innowacyjnym metodom nauczania i wsparciu fachowej kadry naukowej z różnych warszawskich uczelni, pozwalają przyszłym inżynierom nie tylko pogłębić profesjonalną wiedzę, ale także zdobyć praktyczne umiejętności, obecnie najbardziej cenione przez pracodawców.

Kto może studiować budownictwo w WSEIZ?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia w warszawskiej WSEIZ mogą ubiegać absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo oraz absolwenci kierunków pokrewnych, m.in. Inżynierii Środowiska, Architektury, Urbanistyki. Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w WSEIZ pozwalają zdobyć tytuł inżyniera lub magistra inżyniera oraz zapewniają studentom po zakończeniu kształcenia możliwość ubiegania się o nadanie nieograniczonych uprawnień budowlanych. Studia W WSEIZ przygotowują m.in. do nadzorowania robót budowlanych, kierowania produkcją budowlaną, projektowania, modelowania i konstruowania obiektów budowlanych i ich elementów.

Co zyskasz, wybierając studia i Budownictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania?

Budownictwo to branża, która bardzo dynamicznie się rozwija i oferuje niemal nieograniczone szanse zatrudnienia na różnych specjalistycznych, intratnych stanowiskach. Specjaliści budownictwa są poszukiwani w całym kraju i na świecie, a doświadczenie zdobyte w WSEIZ pozwoli Ci z powodzeniem konkurować z absolwentami innych uczelni. WSEIZ tworzy środowisko przyjazne studentom, którzy zainteresowani są wyzwaniami, jakie stawiają przyszłość i nowe rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i projektowe. Do dyspozycji studentów prócz klasycznych form wsparcia, pozostają wirtualna biblioteka i uczelnia on-line. W WSEIZ prężnie działają także koła naukowe i biuro karier. Organizowane są również atrakcyjne konkursy dla studentów. Uczelnia oferuje ponadto programy stypendialne, a także wspiera przyszłych inżynierów kształcących się w murach jej czterech nowoczesnych budynków propozycją dogodnych programów ratalnych.

Artykuł sponsorowany