Test szczelności budynku – zatrzymać powietrze w domu

test szczelności budynku Z pewnością nikt nie kwestionuje tego, że budynek powinien być szczelny, czyli nie przepuszczać do wnętrza wody i wilgoci. Zapomnieliśmy już o uciążliwościach wiążących się z nieszczelnymi oknami i przeciągami w mieszkaniu. Obecnie produkowana stolarka jest zaś zachwalana jako bardzo szczelna. Czy zatem na pewno nie ma przedmuchów powietrza?

Z całą pewnością powietrze zewnętrzne nie powinno się dostawać do wnętrza budynku w sposób niekontrolowany. Jeśli tak się dzieje, to zapłacimy więcej za ogrzewanie, ale też miejscowy spadek temperatury na powierzchni przegród budowlanych może powodować miejscowe zawilgocenie. To zaś często jest przyczyną rozwoju grzyba domowego i pleśni. Czy można się przed tym ustrzec?

 

blower-door
Urządzenie do testu blower door będzie służyło montażystom stolarki należącym do Zrzeszenia Montażystów Stolarki.
Fot. Zrzeszenie Montażystów Stolarki

Test szczelności

Świadomi inwestorzy czasem decydują się na wykonanie testu szczelności powietrznej budynku. Jest kilka metod jego wykonania. Stosuje się ręczne wytwornice dymu, kamery termowizyjne oraz kurtyny z wiatrakiem – lub wiatrakami – montowanej w na czas badania drzwiach. Szczególnie interesująca i pozwalająca precyzyjnie obliczyć, jaka ilość powietrza ucieka z pomieszczeń jest ta ostatnia metoda, ciśnieniowa, nazywana testem bower door. Wykonanie testu jest dość proste. W wybranych drzwiach montuje się kurtyny z wiatrakiem wytwarzającym wewnątrz pomieszczenia nadciśnienie lub podciśnienie. Na podstawie szybkości, z jaką niweluje się wytworzona różnica ciśnień program komputerowy określa, czy budynek jest szczelny. Im większe nieszczelności, tym mniej czasu potrzeba na całkowite wyrównanie początkowej różnicy. Do zbadania niewielkich pomieszczeń wystarcza jeden wiatrak, natomiast w przypadku dużych w kurtynie montowanych jest kilka urządzeń. test szczelności budynku

Kolejnym etapem badania jest wykrycie miejsc nieszczelności, przy czym najczęściej są to: stolarka okienna, instalacja elektryczna oraz instalacja wentylacyjna. Do ustalenia, którędy przenika powietrze służą najczęściej kamery termowizyjne, które w postaci kolorowego rysunku ukazują, którymi miejscami napływa powietrze zewnętrzne. Wyniki badania są zamieszczane w raporcie, który może zawierać nie tylko informacje na temat szczelności budynku, ale też wskazywać miejsca nieszczelności.

test szczelności budynku
Miejsca infiltracji powietrza są ustalane przy pomocy kamery termowizyjnej; kolor niebieski oznacza przedostawanie się zimnego powietrza. Fot. Janusz Milczarek

 

Dobrowolne, ale przydatne

Badania szczelności obiektów na przenikanie powietrza nie są u nas obowiązkowe, a być może powinny. Na razie jednak w obowiązujących przepisach znajdują się jedynie zalecenia wykonania takich testów. Zapisy dotyczące szczelności powietrznej budynków znajdują się w „Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. W dziale VIII. Higiena i zdrowie, w rozdziale 1. Wymagania ogólne, w § 309 stwierdzono, że: budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku m.in. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego. Z kolei w punkcie 2.3.4. załącznika nr 2 do tego rozporządzenia znajdujemy następujący zapis: „Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.” Tam zaś zamieszczono stwierdzenie, że w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych przegrody, połączenia między nimi, a także między oknami a ościeżami powinny być całkowicie szczelne na przenikanie powietrza. Podano też dopuszczalne wielkości infiltracji powietrza w poszczególnych rodzajach obiektów. test szczelności budynku

W dokumencie tym przywołana jest również norma PN-EN 13829:2002 „Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Opisano w niej technikę pomiaru wytworzonego strumienia powietrza przy podanej różnicy ciśnienia statycznego na zewnątrz i wewnątrz budynku. Określono też, aby urządzenia wprawiające powietrze w ruch charakteryzowały się dokładnością pomiaru strumienia objętości nie gorszą od 7%.

 

Naprawdę warto

Budynek, z którego nie jest wywiewane w niekontrolowany sposób powietrze nie tylko umożliwia ochronę środowiska w skutek zmniejszenia emisji produktów spalania w sezonie grzewczym. Wykrycie, a następnie likwidacja nieszczelności przyniesie przecież właścicielowi efekt w postaci ponoszenia mniejszych kosztów jego eksploatacji. Dlatego warto zdecydować się na wykonanie testu blower door. Kosztuje on zaledwie kilkaset złotych, a firm dysponujących odpowiednimi urządzeniami jest coraz więcej. Nie dawno kupiło je także Zrzeszenie Montażystów Stolarki, z myślą o swoich uczestnikach – firmach montażowych. Mogą je wypożyczyć, aby przeprowadzić badanie u swoich klientów, a przy okazji sprawdzić jakość swojej pracy. test szczelności budynku