PRAWO BUDOWLANE
Prawo i normy

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych – Prawo budowlane

Prezentujemy Państwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany będziemy odnotowywać na bieżąco. Rozdział 4 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. 2. Stronami […]