Uszkodzony wodomierz objawy

Uszkodzony wodomierz

Uszkodzony wodomierz – co robić? Objawy są czasami widoczne na pierwszy rzut oka, a czasami potrzebne jest oko fachowca by wykryć usterkę. Co zatem świadczy, że wodomierz powinien być naprawiony lub wymieniony?

Wodomierze to bardzo popularnie niewielkie urządzenie, które każdy posiada w domu lub mieszkaniu. Jego zadaniem jest pomiar pobieranej wody. Na podstawie pomiaru obliczana jest kwota, którą musimy zapłacić za zużytą wodę. Ponieważ cena wody rośnie, bardzo ważne jest nie tylko jej oszczędzanie, ale i prawidłowe rozliczanie. Warto zatem kontrolować, czy przyrząd jest na pewno sprawny. Kiedy wodomierz jest uszkodzony?

Uszkodzony wodomierz objawy – po pierwsze

Już po kilku miesiącach używania wodomierza wiadomo mniej więcej, ile wody zużywa gospodarstwo domowe. Jeśli zauważymy w pewnym momencie, że rachunki są mocno zawyżone, może to oznaczać, że wodomierz jest uszkodzony. Co może jednak oznaczać, jeśli wszystkie krany i inne odbiorniki wody są zakręcone, a wskazówki licznika wciąż się obracają? Zapewne doszło do niekontrowanego wycieku wody. Kiedy jest uszkodzony wodomierz objawy widoczne są w zwiększonym poborze wody. Oczywiście, na początku należy sprawdzić, czy woda nie wycieka przez zepsutą spłuczkę, nieszczelne rury lub krany. Jeśli wezwany hydraulik sprawdzi szczelność instalacji, a licznik mimo to będzie wskazywał zwiększony pobór, najprawdopodobniej doszło do mechanicznego uszkodzenia wodomierza.

Po drugie

Wodomierz jest często umieszczony w miejscach trudno dostępnych. Na co dzień raczej się nie interesujemy, czy działa prawidłowo. To zmiana wysokości rachunków za wodę powoduje, że sprawdzamy, co się dzieje z urządzeniem? Bardzo rzadko, kiedy jest uszkodzony wodomierz objawy sprowadzają się do tego, że strzałka mechanizmu lub cyfry na liczniku nie zmieniają się, nie poruszają, ani nie obracają. Takie znaki wskazują, że mamy awarię. W takim przypadku najlepiej skonsultować się z posiadającym uprawnienia hydraulikiem lub zgłosić ewentualną awarię do zakładu dystrybuującego wodę w naszym rejonie. Pamiętajmy, że każdy wodomierz musi mieć atest Głównego Urzędu Miar. Wszystkie części wodomierza, które mają kontakt z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie pogarszających jakość wody.

Uszkodzony wodomierz – po trzecie

W przypadku wodomierzy może dojść również do uszkodzenia mechanicznego. Co prawda zdarza się to bardzo rzadko, ale może zostać uszkodzona płytka lub inny element urządzenia. Taki problem koniecznie trzeba zgłosić w lokalnym zakładzie wodociągowym. Niczego nie próbujemy naprawiać samodzielnie. Nawet, jeśli ktoś zna się na hydraulice, samodzielne naprawianie i zmiana wodomierza jest nielegalna. Jeśli kupimy i wymienimy wodomierz, to i tak podlega on procesowi tzw. legalizacji. Urządzenia pomiarowe podlegają kontroli, której celem jest sprawdzenie, czy spełniają normy techniczne i metrologiczne. Zostało to uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 roku. To w tym rozporządzeniu znalazł się zapis, że urządzenia pomiarowe mogą pracować maksymalnie pięć lat. Po tym czasie powinny być zdemontowane i poddane legalizacji, ewentualnie wymienione na nowe. Zanim kupimy nowy wodomierz, powinniśmy skontaktować się z zakładem wodociągowym. Jeśli mieszkamy w budownictwie wielorodzinnym, to z zarządcą nieruchomości.

Może bowiem być tak, że lokalny zakład wodociągowy ma określone wymagania dotyczące urządzenia, a nawet wyposaża wszystkie mieszkania i domy, które mu podlegają w jednakowe wodomierze. W przypadku, kiedy samodzielnie kupujemy wodomierz, jego instalacją może się zająć jedynie fachowiec z uprawnieniami. Pamiętajmy również, że kiedy jest uszkodzony wodomierz objawy świadczące o awarii powinny być zgłaszane instalatorowi lub zakładowi wodociągowemu. Lepiej nie próbować samodzielnej naprawy i jakichkolwiek zmian. Wodomierz jest nie bez powodu chroniony plombami. Zakładane są one, by uniemożliwić cofanie wskazań wodomierza, więc wszelkie samodzielne ingerowanie może być potraktowane jako próba oszustwa. Sprawność wodomierza powinna być kontrolowana co kilka lat. Substancje zawarte w przepływającej wodzie mogą się osadzać na wewnętrznych ściankach wodomierza, powodując zwężenie średnicy przewodu. W takiej sytuacji wirnik wodomierza zaczyna szybciej pracować, więc i jego wskazania będą wyższe. Sprawdzanie stanu wodomierza jest więc korzystne dla naszych kieszeni. Pamiętajmy o tych kilku prostych zasadach.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Fot. Delo, Pixabay