Wymagania dla szk贸艂 kszta艂c膮cych w zawodzie technik ch艂odnictwa i klimatyzacji

Wymagania dla szk贸艂

 

Wymagania dla szk贸艂 kszta艂c膮cych w zawodzie technik ch艂odnictwa i klimatyzacji oraz wymagana liczba godzin lekcyjnych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTA艁CENIA W ZAWODZIE

Szko艂a podejmuj膮ca kszta艂cenie w zawodzie technik ch艂odnictwa i klimatyzacji powinna posiada膰 nast臋puj膮ce pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracowni臋 rysunku technicznego, wyposa偶on膮 w:
– stanowisko komputerowe dla nauczyciela pod艂膮czone do sieci lokalnej z dost臋pem do Internetu, z drukark膮, ploterem, skanerem oraz projektorem multimedialnym,
– stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery pod艂膮czone do sieci lokalnej z dost臋pem do Internetu, pakiet program贸w
biurowych, oprogramowanie do wykonywania rysunk贸w technicznych, stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umo偶liwiaj膮ce wykonywanie rysunk贸w odr臋cznych, pomoce dydaktyczne do kszta艂towania wyobra藕ni przestrzennej, przyk艂adowe dokumentacje projektowe instalacji ch艂odniczych i klimatyzacyjnych, normy dotycz膮ce zasad wykonywania rysunk贸w technicznych, specyfikacje techniczne warunk贸w wykonania i odbioru rob贸t instalacyjnych, katalogi i cenniki materia艂贸w, urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych, przepisy prawa budowlanego i energetycznego dotycz膮ce instalacji ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
2) pracowni臋 elektrotechniki i elektroniki, wyposa偶on膮 w:
– stanowiska pomiarowe, zawieraj膮ce sto艂y laboratoryjne (jedno stanowisko dla dw贸ch uczni贸w) zasilane napi臋ciem 230/400 V pr膮du przemiennego, zabezpieczone ochron膮 przeciwpora偶eniow膮 oraz wyposa偶one w wy艂膮czniki awaryjne i wy艂膮cznik awaryjny centralny;
– zasilacze stabilizowane napi臋cia sta艂ego, autotransformatory;
– przyrz膮dy pomiarowe analogowe i cyfrowe;
– elektryczne i elektroniczne elementy instalacji ch艂odniczych i klimatyzacyjnych,
– przewody elektryczne;
– trena偶ery z elektrycznymi i elektronicznymi uk艂adami zasilania wentylator贸w, spr臋偶arek i pomp;
– modele i plansze maszyn, urz膮dze艅 elektrycznych, uk艂ad贸w sterowania, regulacji i zabezpiecze艅 stosowanych w instalacjach ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
– mierniki rezystancji izolacji, mierniki pr臋dko艣ci obrotowej;
3) pracowni臋 ch艂odnictwa i klimatyzacji, wyposa偶on膮 w:
– stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dost臋pem do Internetu, z drukark膮, ploterem, skanerem oraz projektorem multimedialnym,
– pakiet program贸w biurowych;
– urz膮dzenia ch艂odnicze i klimatyzacyjne do demonstracji czynno艣ci zwi膮zanych z ich obs艂ug膮 i eksploatacj膮;
– plansze, schematy i przekroje spr臋偶arek, pomp oraz innych element贸w urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
– elementy uk艂ad贸w automatyki ch艂odniczej;
– przyrz膮dy do pomiar贸w ci艣nienia, temperatury i wilgotno艣ci powietrza oraz g臋sto艣ci i pr臋dko艣ci przep艂ywu p艂yn贸w;
-filmy instrukta偶owe dotycz膮ce monta偶u oraz eksploatacji instalacji i urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
– przyk艂adowe dokumentacje projektowe oraz instrukcje obs艂ugi instalacji ch艂odniczych i klimatyzacyjnych;
– specjalistyczne programy komputerowe;
– przepisy prawa budowlanego i energetycznego, polskie i UE przepisy prawa dotycz膮ce ch艂odnictwa i klimatyzacji;
4) warsztaty szkolne, w kt贸rych powinny by膰 zorganizowane nast臋puj膮ce stanowiska:
a) stanowiska 艣lusarskie (jedno stanowisko dla dw贸ch uczni贸w), wyposa偶one w:
– st贸艂 warsztatowy z imad艂em,
– narz臋dzia i przyrz膮dy do trasowania,
– przyrz膮dy pomiarowe,
– narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej metali, wiertark臋, szlifierk臋, no偶yce do ci臋cia blachy,
– 艣rodki ochrony indywidualnej;
b) stanowiska monta偶u instalacji oraz urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych (jedno stanowisko dla dw贸ch uczni贸w), wyposa偶one w:
– st贸艂 z blatem ognioodpornym,
– przyrz膮dy pomiarowe,
– narz臋dzia do obr贸bki rur stalowych, miedzianych, aluminiowych oraz rur z tworzyw sztucznych;
– narz臋dzia i urz膮dzenia do wykonywania po艂膮cze艅 zgrzewanych, lutowanych, spawanych, klejonych, zaciskowych, gwintowych i ko艂nierzowych,
– 艣rodki ochrony indywidualnej,
– instrukcje i poradniki dotycz膮ce wykonywania po艂膮cze艅;
c) stanowiska konserwacji oraz napraw urz膮dze艅 ch艂odniczych i klimatyzacyjnych (jedno stanowisko dla trzech uczni贸w), wyposa偶one w:
– dzia艂aj膮ce urz膮dzenie klimatyzacyjne z uk艂adem ch艂odniczym,
– pomp臋 pr贸偶niow膮,
– wag臋 elektroniczn膮 do czynnik贸w ch艂odniczych ,
– wykrywacze nieszczelno艣ci,
– zestaw manometr贸w i聽 termometr贸w,
– przyrz膮dy do pomiaru parametr贸w powietrza,
– butle z czynnikiem ch艂odniczym,
– stacj臋 nape艂niania i odzysku czynnika ch艂odniczego,
– zestaw narz臋dzi do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych,
– c臋gowy miernik uniwersalny do pomiaru wielko艣ci elektrycznych,
– katalogi,
– normy,
– instrukcje eksploatacji urz膮dze艅,
– 艣rodki ochrony indywidualnej.
Kszta艂cenie praktyczne mo偶e odbywa膰 si臋 w: pracowniach i warsztatach szkolnych, plac贸wkach kszta艂cenia ustawicznego, plac贸wkach kszta艂cenia praktycznego, przedsi臋biorstwach produkcyjnych i us艂ugowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie ch艂odnictwa i klimatyzacji.
Szko艂a organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniaj膮cym rzeczywiste warunki pracy w艂a艣ciwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).
4. Minimalna liczba godzin kszta艂cenia zawodowego
1) Efekty kszta艂cenia wsp贸lne dla wszystkich zawod贸w, a tak偶e efekty kszta艂cenia wsp贸lne dla zawod贸w w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w
zawodzie lub grupie zawod贸w, obszaru budowlanego stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodzie lub grupie zawod贸w oraz mechanicznego i g贸rniczo-hutniczego, stanowi膮ce podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodzie lub grupie zawod贸w 450 godz.
E.28. Monta偶, eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji ch艂odniczych
450 godz.
E.29. Monta偶, eksploatacja i konserwacja urz膮dze艅 i instalacji klimatyzacyjnych
450 godz.
1) W szkole liczb臋 godzin kszta艂cenia zawodowego nale偶y dostosowa膰 do wymiaru godzin okre艣lonego w przepisach w sprawie ramowych plan贸w nauczania w szko艂ach publicznych, przewidzianego dla kszta艂cenia zawodowego, zachowuj膮c minimaln膮 liczb臋 godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efekt贸w kszta艂cenia: wsp贸lnych dla wszystkich zawod贸w i wsp贸lnych dla zawod贸w w ramach obszaru kszta艂cenia stanowi膮cych podbudow臋 do kszta艂cenia w zawodzie lub grupie zawod贸w oraz w艂a艣ciwych dla kwalifikacji wyodr臋bnionych w zawodzie.