WEBINARIUM ‘Ogarnij chaos w dokumentacji firmowej – nowoczesny obieg dokumentów dla branży budowlanej

Charakterystyką nowoczesnych firm budowlanych jest duże rozproszenie terytorialne w zakresie prowadzonych projektów. Fakt ten generuje wiele wyzwań związanych z obsługą dokumentów oraz realizacją i rozliczeniem projektu (faktur, protokołów, umów, dokumentacja budowlana, etc.). Niejednokrotnie dokumentacja budowlana ginie, a zainteresowani dowiadują się o jej istnieniu np. dopiero po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Dokumenty finansowe pokonują długą drogę zanim trafią do księgowości. Brak mechanizmów weryfikacji poprawności danych sprzyja niejednoznacznym opisom oraz popełnianiu błędów przez pracowników. Opóźnienia oraz brak bieżącej informacji o statusie i lokalizacji faktury powodują napięcia w relacjach z dostawcami i podwykonawcami. Managerowie natomiast nie mają dostępu do aktualnej wiedzy o cashflow projektów, zatrzymanych kaucjach gwarancyjnych, czy też stopniu zafakturowania umowy. Wszystko to obniża zarówno efektywność jak i wiarygodność przedsiębiorstwa, co przekłada się zarówno na wypracowywaną marżę jak i płynność finansową.

Z myślą o powyższych wyzwaniach dla biznesu, XPLUS SA wraz z firmą WEBCON zapraszają na webinarium poświęcone elektronicznemu obiegowi faktur w firmach budowlanych. Odbędzie się ono 22 kwietnia o godz.10:00.

Podczas spotkania online poruszymy  tematy takie jak:

– sposób na eliminację obiegu ‘papierowego’ dokumentów w firmie, tworzenie centralnego repozytorium dokumentów

– bieżąca rejestracja faktur i mierzenie czasu trwania kolejnych etapów ich obsługi

– transparentność i kontrola nad cashflow – pełen wgląd w prognozę płatności od momentu wpłynięcia faktury do firmy

– kontrola nad wszelkimi potrąceniami umownymi oraz wgląd w stan realizacji umowy na etapie opisu
i akceptacji faktury

– redukcja kosztów przedsięwzięcia i szybszy zwrot z inwestycji (ROI)

Udział w webinarium jest bezpłatny. Zapraszamy na nie szczególnie osoby odpowiedzialne za finanse w firmach: dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych.