Zasiedzenie nieruchomości – o co w tym chodzi?

Zasiedzenie nieruchomości

Jak można wejść w posiadanie nieruchomości? Najbardziej oczywistą odpowiedzią jest kupno – jednak prawo własności możemy nabyć także przez zasiedzenie. Jeśli dokonamy zasiedzenia nieruchomości – stajemy się jej prawowitymi właścicielami. Na czym dokładnie polega zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości – co to jest?

Zasiedzenie jest jedną z możliwości nabycia prawa własności – na skutek zasiedzenia osoba, która go dokonała, zostaje pełnoprawnym właścicielem nieruchomości. Na mocy prawa, taka osoba może być wpisana jako właściciel do księgi wieczystej – może więc ją sprzedać, oddać lub korzystać z niej w dowolny sposób. 

To, że osoba niebędąca właścicielem nabywa własność nieruchomości, uważane jest za korzystny zapis prawny. Dzięki niemu bowiem – stan faktyczny pokrywa się ze stanem formalnym: posiadacz nieruchomości zostaje jej właścicielem. Czasami nie wiadomo, kto jest właścicielem danej nieruchomości, lub też z właścicielem nie można się skontaktować – właśnie wtedy nabywanie własności poprzez zasiedzenie staje się szczególnie istotne. 

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości – kiedy jest możliwe?

Jakie nieruchomości można zasiedzieć? Przede wszystkim grunty – z wyłączeniem tych, które przeznaczone są pod inwestycje publiczne (na przykład drogi). Zasiedzeniu mogą ulec budynki, które należą do właścicieli gruntów, na których stoją. Sytuacja nieco się komplikuje, gdy grunt jest w użytkowaniu wieczystym – jednak w niektórych przypadkach nadal możliwe będzie nabycie praw do własności. Właścicielem może stać się też współwłaściciel lub lokator lokalu, zasiedzieć można także nieruchomość rolną.

By było możliwe nabycie prawa do nieruchomości poprzez zasiedzenie, musi odbyć się postępowanie sądowe. Nowy właściciel musi spełnić szereg warunków, a także dopełnić niezbędnych formalności. Zasiedzenie stanie się prawomocne dopiero wtedy, gdy sąd stwierdzi, że zostały spełnione wszystkie niezbędne ku temu wymagania – następuje wówczas wpisanie właściciela do księgi wieczystej. 

Prawo własności przez zasiedzenie – warunki

By możliwe było zasiedzenie nieruchomości, dana osoba musi traktować ją tak, jakby już była jej właścicielem – czyli być posiadaczem samoistnym nieruchomości. Oznacza to na przykład, że mieszkamy w budynku lub mieszkaniu nie płacąc czynszu, uprawiamy ziemię rolną lub ogradzamy teren. Osoba, która z nieruchomości nie korzysta, nie może zostać jej właścicielem – podobnie jak osoba, która jest jedynie najemcą i płaci za korzystanie z nieruchomości czynsz. 

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej lub złej wierze

Posiadanie nieruchomości poprzez zasiedzenie można uzyskać w dobrej, lub złej wierze. Ten, kto jest posiadaczem w dobrej wierze, to osoba, która nie będąc właścicielem jest przekonana, że posiada prawa do własności. Często są to sytuacje dość nietypowe, które ciężko jest jednoznacznie zdefiniować. Zdarzają się jednak stosunkowo rzadko – znacznie częściej mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości w złej wierze. Dochodzi do niego, gdy dana osoba zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest właścicielem, jednak nadal użytkuje nieruchomość. Terminy zasiedzenia wynoszą zazwyczaj 20 lat dla zasiedzenia w dobrej wierze i 30 lat dla zasiedzenia w złej wierze. 

Nabycie własności poprzez zasiedzenie jest możliwe – musi jednak zostać spełniony szereg warunków. Własność nieruchomości może pojawić się jedynie wskutek zasiedzenia samoistnego, istotne jest też, z jaką intencją zostało nabyte prawo własności. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://zasiedzenie-nieruchomosci.pl/.