Zmiana konstrukcji stropu i jej konsekwencje

zmiana stropu

Zaprojektowana konstrukcja stropu może zostać zmieniona, ale pod pewnymi warunkami i w określonych granicach. Samowolne wprowadzanie zmian bez porozumienia z architektem grozi katastrofą budowlaną i finansową.

Istnieje możliwość zmiany rodzaju stropu, jego wysokości, a także ułożenia zbrojenia i sposobu oparcia. Można też nieco zmodyfikować zakotwienie i rozmieszczenie stałych elementów budynku, które obciążają stron – choćby ścianek działowych. Niemniej każda zmiana wpływa na zmianę wysokości domu i konstrukcji klatki schodowej. Modyfikowanie sposobu wykonania stropu może mieć bardzo negatywne konsekwencje.

Skutki nieprzemyślanych zmian stropu

Nieprawidłowa zmiana konstrukcji stropu może powodować jego nadmierne ugięcie i nierówności na powierzchni. W konsekwencji może dojść nawet do jego zawalenia się, jeżeli ułożona na nim warstwa betonu będzie zbyt gruba.

Na pomysł o zmianie konstrukcji stropu inwestor wpada zwykle wtedy, gdy zmienia układ pomieszczeń na poddaszu, modyfikując jednocześnie układ ścianek działowych. W przypadku stropu gęstożebrowego we wspomnianej sytuacji trzeba przestawić belki pod ścianki działowe. Wyjątkowo, zmiana nie zawsze jest konieczna, gdy inwestor decyduje się na zastosowanie ścianek szkieletowych o lekkiej konstrukcji. Zdarzają się też przypadki zmiany stropu gęstożebrowego na prefabrykowany strop płytowy – zdarzają się, bo każda zmiana wymaga starannej analizy. Nie w każdym budynku zmiana stropu będzie w ogóle możliwa.

Architekt podejmuje ostateczną decyzję

Strop budynku musi być prawidłowo zaprojektowany i wykonany zgodnie z projektem. Odpowiedzialność obciąża architekta, który zaprojektował budynek. W przypadku pojawienia się potrzeby zmiany parametrów lub rodzaju stropu, architekt przeprowadza staranną analizę. Wykonuje szczegółowe przeliczenia i przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi. Do architekta należy ostatnie słowo – jeżeli analiza wykaże, że zmiana nie jest możliwa, należy to zaakceptować. Wykonanie stropu niezgodnie z projektem i rekomendacją architekta grozi poważnymi konsekwencjami.

Każda zmiana musi być odnotowana

Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych – w tym także związanych ze stropem – musi być odnotowane w dzienniku budowy. Poza tym, na realizację proponowanej zmiany musi zgodzić się także inspektor nadzoru. W przypadkach zmiany technologii wykonania stropu, trzeba opracować nową, pełną dokumentację projektową. Jej zakres obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne powiązane ze stropem.