Zmiany w projektowaniu budynków – od 2018 r. będzie bardziej komfortowo!

W następstwie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sporo się zmieni w domach i w naszym otoczeniu. 

Zmiany dotyczą między innymi zabudowy i zagospodarowania działek, a także miejsc gromadzenia odpadów, parkingów, mieszkań oraz budynków handlowych i usługowych. Będzie prościej i bardziej komfortowo.

Las nie będzie problemem

Dotychczas odległość budynku od granicy lasu musiała wynosić co najmniej 12 metrów. Obecnie wymóg ten zniesiono w odniesieniu do lasu porastającego działkę właściciela. W przypadku, gdy las rośnie na sąsiedniej działce odległość zalesienia od budynku powinna wynosić co najmniej 4 metry. Zmiana jest duża, ale to nie wszystko. Nowelizowane rozporządzenie wspomniane wyżej doprecyzowuje też regulacje dotyczące przylegania budynków w zabudowie innej niż jednorodzinna.

Parkingi

Określono zasady sytuowania miejsc postojowych dla samochodów innych niż osobowe, czyli na przykład ciężarowe. Wcześniej tych wymogów brakowało, co powodowało szereg trudności. Absurdem było natomiast obowiązywanie wymogu, zgodnie z którym stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych miały znajdować się w odległości 5 m od okien (co najmniej). Obecnie stanowiska postojowe tego typu znajdują się bliżej budynków. Całkowicie zniesiono ograniczenia związane z odległością stanowisk postojowych od budynków jednorodzinnych. Jednocześnie wprowadzono nakaz projektowania stanowisk postojowych szerszych o 0,2 m.

Będzie bardziej komfortowo

W budynkach gastronomii oraz pomieszczeniach handlowo – usługowych o powierzchni większej niż 1000 metrów kwadratowych musi być pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci. Ten sam wymóg dotyczy budynków stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 metrów kwadratowych.

Zmiany w mieszkaniach i wokół domów

Dotychczas miejsca gromadzenia odpadów na własnej działce musiały się znajdować w odległości 2 m od granicy działki i 3 m od okien i drzwi. Od 1 stycznia 2018 r. to właściciel decyduje, gdzie mają stać pojemniki na odpady. Wprowadzono możliwość budowy aneksu kuchennego w mieszkaniach jednopokojowych oraz możliwość umieszczenia pralki poza łazienką. Te zmiany były podyktowane dostosowaniem rozporządzenia do rzeczywistych potrzeb. Wcześniej było możliwe zaprojektowanie wnęki kuchennej połączonej z przedpokojem. Poza tym, wprowadzono minimalną powierzchnię użytkową mieszkania wynoszącą 25 metrów kwadratowych – wcześniej tego brakowało.

Magdalena Lisek

fot. Kancelaria Premiera źródło: flickr.com