Amwin Przedsiębiorstwem Fair Play

Firma Amwin – Projektant i wykonawca hal i biurowców pod klucz, decyzją Kapituły Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, a także Fundacji „Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, została po raz szósty uhonorowana prestiżowym tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015. Głównym celem Programu jest wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie organizacji działających zgodnie z prawem i zasadami etyki.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to jeden z najbardziej znanych i cenionych programów, potwierdzający rzetelność, a także wiarygodność biznesową firmy. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna odpowiedzialność biznesu, czego przykładem może być udział przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności itp. Tego typu firmy zasługują na szczególne wyróżnienie, stąd głównym założeniem programu, jest promowanie takich przedsiębiorstw.

Amwin – Projektant i wykonawca hal oraz biurowców pod klucz, został wyróżniony tym prestiżowym wyróżnieniem po raz szósty, co potwierdza rzetelność, a także wiarygodność biznesową. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem, iż spółka działa zgodnie z prawem i zasadami etyki, a także rzetelnie postępuje we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, a także władzą lokalną
i państwową. W procesie weryfikacji przedsiębiorstwa ocenie poddawane były wszystkie aspekty działalności firmy, w tym m.in. sposób i styl prowadzenia organizacji, wrażliwość społeczna, poszanowanie środowiska naturalnego, a także relacje z konkurencją. Proces weryfikacyjny składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie analizie poddawane były informacje zawarte
w deklaracji zgłoszeniowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety zgłoszeniowej, Amwin został zakwalifikowany do drugiego etapu, w którym przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzili audyt certyfikacyjny w siedzibie firmy. Ponadstandardowym działaniem, przeprowadzanym w ramach konkursu było badanie klientów i kontrahentów firmy, co znacząco wpłynęło również na ocenę końcową przedsiębiorstwa .

–  Gratulujemy naszym Klientom, zespołowi, dostawcom i firmom współpracującym, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Jest to możliwe między innymi dzięki rozmową jakie prowadzimy z zespołem,
z naszymi Inwestorami, na zasadach negocjacji partnerskich. Przynoszą one obu stronom zawsze efekt synergii co prowadzi do wypracowania najlepszych rozwiązań – mówi Maciej Winter, Wiceprezes
ds. rozwoju i obsługi Inwestorów firmy Amwin, odpowiedzialny za prowadzenie działu zajmującego się zarządzeniem projektami oraz obsługą Inwestora od pierwszego spotkania, do oddania obiektu do użytkowania.

Firma Amwin koncentruje swoją działania na profesjonalnym, satysfakcjonującym wsparciu Inwestora na każdym etapie realizacji, co w efekcie zagwarantowało najwyższe noty w drugim etapie weryfikacyjnym. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”  to nie pierwsze wyróżnienie dla  firmy Amwin. Projektant i wykonawca hal oraz biurowców pod klucz posiada także certyfikaty „Diamenty Forbesa „, „Gazele Biznesu”, „Certyfikat Wiarygodności Płatniczej”, „Przejrzysta firma”, a także „Gepardy Biznesu”.

Gala XVI edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się 27 listopada w hali  EXPO XXI Warszawie.