Bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej

Szpitale, szkoły, biura, kina, teatry, centra handlowe – to tylko kilka przykładów budynków użyteczności publicznej. W jednym czasie przebywa w nich wiele osób, często o różnej sprawności fizycznej. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, należy zadbać o takie kwestie, jak wytyczenie drogi ewakuacyjnej, czy montaż oświetlenia awaryjnego.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów w budynkach użyteczności publicznej należy nieprawidłowo wykonana instalacja elektryczna. Szybko rozprzestrzeniający się ogień to poważne zagrożenie dla przebywających w budynku osób, dlatego tak istotne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu. Musi on spełniać wymagania instalacyjne, technologiczne oraz techniczno-budowlane, a ponadto należy wyposażyć go w sprzęt gaśniczy, i zapewnić odpowiednio oznakowaną drogę ewakuacyjną. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu budynku, a jeśli zostanie zaniedbany – obiekt nie zostanie dopuszczony do użytkowania. Warto dopilnować tych kwestii, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego może zmniejszyć liczbę ofiar w razie zagrożenia.

Jak zapewnić sprawną ewakuację?

Kiedy gasną światła, a w budynku rozprzestrzenia się ogień, nietrudno o panikę, która bardzo często jest przyczyną powiększenia liczby poszkodowanych, a nawet ofiar śmiertelnych. Aby do tego nie dopuścić konieczne jest zaplanowanie drogi ewakuacyjnej. Odpowiednio oznakowane wyjścia i zapewnienie do nich łatwego dostępu umożliwi przebywającym w zagrożonym budynku osobom sprawne opuszczenie obiektu. Nie mniej istotne jest przygotowanie najbliższego otoczenia. Utwardzona droga pożarowa, dostęp do hydrantów i wyjść z budynków przekłada się na sprawność akcji ratunkowej i gaszenia pożaru. Spełnienie wymogów określonych przepisami jest więc nie tylko kwestią uchronienia się przed różnego rodzaju karami za niedopełnienie obowiązków, ale również zależy od nich ludzkie zdrowie i życie.

Oświetlenie awaryjne

Pożar bardzo często prowadzi do uszkodzenia instalacji elektrycznej. Kiedy nagle gasną światła, a dym dodatkowo utrudnia widoczność, może wybuchnąć panika, a cała akcja ratunkowa przebiega mniej sprawnie. Właśnie dlatego tak ważne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego – ułatwia ono osobom przebywającym w budynku szybkie opuszczenie takiego obiektu, nierzadko zapobiega wybuchom paniki, a ponadto wskazuje miejsca, w których znajduje się sprzęt gaśniczy. Do oświetlenia awaryjnego należą m. in. oprawy kierunkowe, czyli charakterystyczne podświetlone strzałki wskazujące drogę ewakuacyjną. Ponieważ znacznie ułatwiają one poruszanie się we właściwym kierunku, kiedy dym ogranicza widoczność, istotna jest stała kontrola ich sprawności. Obecnie producenci tego typu urządzeń jak np. Awex, oferują nie tylko oprawy kierunkowe, ale również całe systemy umożliwiające monitorowanie oświetlenia awaryjnego i jego poszczególnych elementów. Tego typu rozwiązanie będzie dużym udogodnieniem w rozległych budynkach, jak np. szpitale czy centra handlowe.