Branża styropianu razem na rzecz jakości

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wyłoniło władze na nową kadencję. Kamil Kiejna, dotychczasowy prezes i współtwórca PSPS, będzie kierował organizacją przez kolejny, czwarty już rok. Nie zmienił się również pozostały skład Zarządu stowarzyszenia, który tworzą: Anna Śpiewak (Austrotherm), Jacek Genderka (Genderka), Jerzy Rutka (Neotherm) i Tomasz Libera (Knauf Industries). Wyniki wyborów są dowodem środowiskowej akceptacji dla działań PSPS w celu propagowania standardów jakościowych na polskim rynku styropianu dla budownictwa.

Kamil Kiejna– „Z satysfakcją przyjmujemy decyzję członków Stowarzyszenia o powierzeniu nam sterów PSPS na kolejną kadencję.” – powiedział prezes Zarządu Kamil Kiejna. Szef PSPS wskazał, że na pozytywną ocenę dotychczasowych władz organizacji wpłynął, w jego ocenie, przede wszystkim pozytywny odbiór działań prowadzonych przez Stowarzyszenie w ramach Programu „Gwarantowany Styropian”.

Prezes Kiejna podkreślił, że zarówno na rynku, jak i w samym stowarzyszeniu, organizacja konsekwentnie promuje i wspiera zasady uczciwej konkurencji oraz normy jakościowe i etyczne. – „Działania organizacji branżowych takich jak nasza nabierają z roku na rok coraz większego znaczenia. Kluczowa wydaje się być dziś komunikacja i współpraca samych członków. Jako przedsiębiorców i konkurentów dzielą nas oczywiście indywidualne cele i strategie rynkowe. Jednocześnie ta różnorodność spojrzeń i doświadczeń stanowi o naszej sile jako organizacji. Wzmacnianie pozycji styropianu na polskim rynku nie byłoby możliwe bez silnej i zdeterminowanej do działań branży.” – stwierdził prezes Kiejna.

Walne Zebranie Członków PSPS odbyło się 9 czerwca br. w Pabianicach. W jego trakcie powołano także Komisję Rewizyjną nowej kadencji w składzie: Irena Wasilewska (FWS), Mariusz Rogowski (Styropoz), Marek Romański (Paneltech).

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Producentów Styropianu (PSPS)

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, powołane w 2009 roku, zrzesza wiodących na polskim rynku producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do termoizolacji w budownictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań. PSPS podejmuje liczne działania na rzecz jakości styropianu dla budownictwa na polskim rynku, wspiera i upowszechnia zasady uczciwej konkurencji oraz dobrych standardów na rynku budowlanym. Kluczową inicjatywą organizacji w tym zakresie jest pro konsumencki Program „Gwarantowany Styropian”, wdrożony w 2010 roku.