Co warto wiedzieć na temat nadciśnieniowego systemu zapobiegania zadymieniu?

system zapobiegania zadymieniu

Systemem, który znacznie ułatwia ewakuację z budynku, w którym wybuchł pożar, jest system oddymiania. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem tego typu jest instalacja systemu podwyższonego różnicowania ciśnień. Z jego instalacją wiąże się jednak konieczność spełnienia pewnych norm. Tylko po ich spełnieniu można mieć pewność, że nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu zadziała prawidłowo.

Zasada działania systemu podwyższonego różnicowania ciśnień 

System podwyższonego różnicowania ciśnień (nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu) składa się zwykle z szeregu elementów, które muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić jego skuteczne działanie. Elementami tymi są zwykle przewody oddymiające, wentylatory oddymiające oraz odcinające klapy przeciwpożarowe. Więcej informacji szukaj na stronie https://www.promat.com/pl-pl/.  

Zasada działania opisywanego systemu polega na wytworzeniu podwyższonego ciśnienia. Dzięki temu dym wydzielany w wyniku pożaru nie dostaje się do wyznaczonej strefy chronionej.  

O czym warto pamiętać przy instalacji systemów oddymiania klatki schodowej? 

Poprawnie zamontowany system oddymiania klatki schodowej może decydować o ludzkim życiu. Nic więc dziwnego, że istnieje szereg przepisów dotyczących tego typu systemów. Jeden z paragrafów określonych w Warunkach Technicznych mówi, iż wytworzone nadciśnienie w trzonie klatki schodowej (konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu) musi być utrzymywane na stabilnym poziomie w stosunku do przestrzeni otaczającej.  

Wartość nadciśnienia uznawana za bezpieczną mieści się w granicy od 30 Pa do 80 Pa. Wytworzone nadciśnienie powinno również pozwalać na bezproblemowe otworzenie drzwi. Normą regulującą wszelkie aspekty projektowania oraz instalacji nadciśnieniowego systemu oddymiania jest norma PN-EN 12101-6:2007 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń”. Zawarte są w niej między innymi przepisy określające typy budynków, w których zachodzi konieczność instalacji systemów oddymiania. 

Artykuł sponsorowany