Czego powinniśmy wymagać od producentów okien?

Kupując okna, należy zwrócić uwagę nie tylko na ich cenę, ale również jakość. Okna, jeśli mają nam długo służyć, muszą spełniać określone normy jakości – ich przestrzeganie to jeden z obowiązków producentów.

Certyfikaty i atesty

Wszystkie okna muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny – to gwarancja, że okna nie są wykonane z toksycznych substancji i nie zagrażają naszemu zdrowiu podczas codziennego użytkowania (http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=1291). Certyfikaty nie są obowiązkowe (z wyjątkiem okien przeciwpożarowych), ale jeśli zależy nam na wysokiej jakości oknach, warto wybierać firmy, które mogą się pochwalić takimi dokumentami. Certyfikaty potwierdzają, że okno spełnia postanowienia aprobaty technicznej oraz posiada określone właściwości, np. odporność na włamanie. Na życzenie klienta producent powinien okazać taki certyfikat – należy zwrócić uwagę, czy wydała je jednostka notyfikowana, np. Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. Klient ma też prawo wglądu do deklaracji zgodności, która potwierdza, że dane okno zostało wykonane według określonej normy. W Polsce jest to norma PN-EN 14531-1, potwierdzana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Gwarancja

Producenci okien zazwyczaj dają gwarancję na swoje okna, ale uwaga – w dokumentach mogą się znaleźć zapisy zdejmujące odpowiedzialność z producenta, np. w przypadku wad spowodowanych niewłaściwym ich montażem. Jeśli producent zapewnia w ramach transakcji również montaż okien, taki zapis jest nieuprawniony, a gdy pracami montażowymi zajmuje się inwestor we własnym zakresie, producent powinien dostarczyć szczegółową instrukcję montażu. Klient ma też prawo wymagać od producenta informacji o właściwej konserwacji okien oraz ich bezpiecznym użytkowaniu.

Parametry techniczne

Zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1, producent okien ma obowiązek określenia współczynnika termoizolacyjności swoich wyrobów. Co ważne, współczynnik musi być wyliczony dla konkretnego typu okna, a nie tylko dla standardowych wyrobów. Jeśli więc klient kupuje okna o nietypowych rozmiarach, może wymagać osobnych wyliczeń dla swojego zamówienia. Producent powinien też odpowiedzieć na pytania dotyczące właściwości użytkowych okien (np. wodoodporności, odporności na częste otwieranie i zamykanie, etc.) oraz wyjaśnić, dlaczego właśnie te parametry są odpowiednie dla potrzeb klienta. W przypadku okien energooszczędnych parametry muszą być znacznie bardziej wyśrubowane od standardowych norm.