Deklaracje 艣rodowiskowe produktu – zr贸wnowa偶ony rozw贸j budownictwa

Deklaracje 艣rodowiskowe produkt贸w, znane r贸wnie偶 jako EPD (Environmental Product Declaration), to rodzaj 艣wiadectwa, kt贸re okre艣la stopie艅 oddzia艂ywania danego wyrobu na 艣rodowisko w kontek艣cie ca艂ego cyklu 偶ycia. EPD uwzgl臋dniaj膮 r贸偶ne etapy wytwarzania wyrobu, pocz膮wszy od pozyskania surowc贸w, przez proces produkcji, transport, monta偶, u偶ytkowanie, a偶 do utylizacji i recyklingu.

Certyfikat EPD

Certyfikat EPD jest przyznawany na podstawie ekspertyz prowadzonych przez niezale偶ne instytuty i organizacje uprawnione do tego celu, takie jak Instytut Technik Budowlanych, kt贸ry posiadaja niezb臋dne kompetencje i wiedz臋 w dziedzinie oceny wp艂ywu wyrob贸w na 艣rodowisko. S膮 one zrzeszone w mi臋dzynarodowej organizacji ECO-Platform.

Deklaracje EPD s膮 tworzone zgodnie z wymaganiami norm ISO 14025 oraz EN 15804 i stanowi膮 oficjalny dokument, prezentuj膮cy m.in. ca艂kowit膮 sum臋 emisji gaz贸w cieplarnianych, kt贸re s膮 wywo艂ane bezpo艣rednio lub po艣rednio przez dany produkt. Oznacza to, 偶e ka偶dy wyrob jest dok艂adnie analizowany pod k膮tem zu偶ycia energii, zu偶ycia wody, ilo艣ci wytwarzanych odpad贸w i innych czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na 艣rodowisko.

Deklaracje 艣rodowiskowe produkt贸w

Deklaracje 艣rodowiskowe produkt贸w oferuj膮 szereg korzy艣ci zar贸wno producentom, jak i konsumentom. Producentom umo偶liwiaj膮 one ocen臋 i popraw臋 wp艂ywu ich wyrob贸w na 艣rodowisko, co z kolei mo偶e przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia konkurencyjno艣ci na rynku. Dla konsument贸w, EPD dostarczaj膮 wa偶nych informacji, umo偶liwiaj膮c im dokonanie 艣wiadomych wybor贸w zakupowych, sprzyjaj膮cych ochronie 艣rodowiska.

Warto zaznaczy膰, 偶e deklaracje 艣rodowiskowe produkt贸w staj膮 si臋 coraz bardziej popularne i rozpowszechnione na ca艂ym 艣wiecie, co przyczynia si臋 do globalnego wysi艂ku w kierunku zr贸wnowa偶onego budownictwa. Dzi臋ki nim, bran偶a budowlana ma szans臋 ograniczy膰 swoje negatywne oddzia艂ywanie na klimat i 艣rodowisko naturalne, co jest niezwykle istotne w obliczu obecnych wyzwa艅 zwi膮zanych z zmianami klimatycznymi.

Aluprof

W艣r贸d producent贸w materia艂贸w budowlanych, kt贸rzy za priorytet stawiaj膮 sobie kwesti臋 ochrony 艣rodowiska i poprzez swoje dzia艂ania odpowiadaj膮 na potrzeby rynku i wymagania inwestor贸w w tym zakresie, warto wymieni膰 firm臋 Aluprof. Dzi臋ki optymalizacji proces贸w produkcji, zastosowaniu aluminium z recyclingu oraz wykorzystaniu zielonej energii w procesie produkcyjnym dostawca system贸w aluminiowych dla budownictwa uzyska艂 deklaracje 艣rodowiskowe typu III dla swoich profili aluminiowych, system贸w okienno-drzwiowych oraz system贸w fasadowych, kt贸re t艂oczone s膮 na bazie wlewk贸w z recyclingu Grupy K臋ty.

Recyklat aluminiowy

Zastosowanie recyklatu aluminiowego pozwoli艂o istotnie obni偶y膰 emisj臋 dwutlenku w臋gla w przeliczeniu na ton臋 wyrob贸w wlewk贸w aluminiowych, do poziomu 2,9 tCO2e. Wynik ten jest a偶 sze艣ciokrotnie ni偶szy ni偶 艣wiatowa norma dotycz膮ca wlewk贸w aluminiowych pochodzenia pierwotnego.

Certyfikat Cradle to Cradle

Potwierdzeniem zaanga偶owania firmy w dzia艂ania proekologiczne jest tak偶e uzyskanie przez聽 certyfikatu Cradle to Cradle, kt贸ry przyznawany jest pionierom we wprowadzaniu na rynek produkt贸w nap臋dzaj膮cych gospodark臋 obiegu zamkni臋tego, oraz wsp贸艂praca z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), cz臋艣ci膮 艢wiatowej Organizacji: World Green Building Council (WGBC).

鈥濸romowanie idei zr贸wnowa偶onego rozwoju to jeden z kluczowych cel贸w Aluprof, zawartych w przyj臋tej przez firm臋 polityce ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Zak艂ada ona jeszcze wi臋ksze zaanga偶owanie sp贸艂ki w realizacj臋 dzia艂a艅 zwi膮zanych m.in. z ochron膮 艣rodowiska, w tym d膮偶enie do neutralno艣ci klimatycznej, kt贸r膮 chcemy osi膮gn膮膰 do 2050 roku. Warto przy tym podkre艣li膰, 偶e cho膰 inicjatywy proekologiczne by艂y podejmowane przez Aluprof od wielu lat, to aby jeszcze bardziej podkre艣li膰 ich znaczenie, uj臋to je w strategicznych celach ekonomicznych sp贸艂ki na lata 2021 鈥 2025鈥, zaznacza Bo偶ena Ryszka, Dyrektor Dzia艂u Marketingu i Public Relations Aluprof SA. 鈥濸otwierdzeniem naszego zaanga偶owania w dzia艂ania na rzecz ochrony 艣rodowiska jest r贸wnie偶 przyznanie systemom Aluprof deklaracji 艣rodowiskowych produktu, kt贸re s膮 niezwykle pomocne dla inwestor贸w podczas ubiegania si臋 o tzw. zielone certyfikaty budowlane, takie jak BREEAM czy LEED鈥, dodaje Bo偶ena Ryszka.