Jak oszacować wartość nieruchomości?

wartość nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, które prowadzi do oszacowania wartości nieruchomości oraz jest niezwykle istotnym elementem zarówno w procesie sprzedaży lub kupna domu jak i w wielu innych przypadkach. Jakich? Sprawdź koniecznie! Zobacz też jak wykonać wycenę i kiedy możesz dokonać jej samodzielnie, a kiedy należy skorzystać z pomocy specjalisty!

Wycena nieruchomości – kiedy jest potrzebna?

Wycenę najczęściej przygotowuje się wówczas, gdy:

 • chcemy ubezpieczyć nieruchomość,
 • planujemy zakup nieruchomości,
 • planujemy sprzedaż nieruchomości,
 • chcemy kupić mieszkanie lub dom na kredyt hipoteczny (w celu zabezpieczenia kredytu hipotecznego dla banku. Na tej podstawie bank też ocenia naszą zdolność kredytową).

Wycenę domu lub innej nieruchomości musimy sporządzić w toku postępowania sądowego, związanego ze sprawami spadkowymi i podziałem majątku. Warto sporządzić ją także przed wynajmem nieruchomości, w celu określenia wysokości czynszu oraz w wielu innych sytuacjach.

W niektórych przypadkach niezbędne jest wykonanie wyceny w formie operatu szacunkowego, czyli dokumentu mającego moc prawną i sporządzanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Kiedy taki operat jest niezbędny? Przede wszystkim wtedy, gdy otrzymamy spadek albo darowiznę, ubiegamy się o kredyt hipoteczny, musimy dokładnie oszacować daną nieruchomość lub będzie ona w najbliższym czasie przyłączona do spółki.

Operat szacunkowy powinien zawierać wszystkie elementy, które wchodzą w skład wartości nieruchomości, np. wartości mieszkania (lokalizację budynku czy jego stan techniczny). Rzeczoznawca musi uwzględnić także:

 • opis metody i techniki, jaką zastosował do szacowania wartości nieruchomości,
 • cel, w jakim operat został sporządzony,
 • pełne uzasadnienie dokonanych szacunków.

Osoba uprawniona do sporządzania operatu szacunkowego może przygotować dla nas taki dokument także wtedy, gdy ubiegamy się o odszkodowanie lub chcemy odliczyć daninę urzędowo-skarbową. Pamiętajmy jednak, że rzeczoznawca nie wystawia jedynie dokumentów mających formę prawną, w razie potrzeby sporządzi dla nas również zwykłą opinię.

Prawidłowa wycena domu jednorodzinnego, mieszkania, lokali komercyjnych – jak to zrobić?

Jak oszacować wartość mieszkania lub innego rodzaju nieruchomości, aby zaproponować kupującemu optymalną cenę? Wyceniając wartość lokalu czy działki warto zwrócić uwagę m.in. na stan prawny (zapisy w księgach wieczystych, wypisy, pozwolenia itp.) oraz wielkość. Cena zależy także od lokalizacji nieruchomości. W przypadku mieszkań i innych budynków ważny jest:

 • stan techniczny,
 • rok wybudowania,
 • użyte materiały, 
 • rodzaj wycenianego budynku, 
 • powierzchnia użytkowa i rozkład pomieszczeń, w tym liczba pokoi. 

Uwagę należy zwrócić na lokalizację nieruchomości i to, czy budynek pochodzi z rynku pierwotnego, czy może z wtórnego. Ważny jest także łatwy dostęp do infrastruktury, zieleni itp. Pamiętajmy, że w poszczególnych województwach ceny mogą się różnić.

W przypadku gdy trzeba wycenić nieruchomość taką jak lokal komercyjny, pod uwagę należy brać znacznie więcej elementów. Z uwagi na to, że obiekt tego typu jest źródłem dochodu, najczęściej w trakcie wyceny stosuje się metodę dochodową. Podczas sprzedaży nieruchomości, potencjalny nabywca powinien zapłacić za lokal cenę, której wysokość będzie uzależniona od dochodu, jaki uzyska z nieruchomości.

Co ciekawe, inaczej przebiega też szacowanie wartości przedsiębiorstwa. Specjalista musi dokonać go używając nieco odmiennych technik i metod.

Najlepiej więc skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego, który swoje zadanie wykona rzetelnie, z zachowaniem poufności i terminowości. Sprawdź https://bwn-rzeczoznawca.pl/.

Warto wiedzieć, że prawidłowa wycena mieszkania czy innej nieruchomości ma ogromny wpływ na zainteresowanie ofertą kupna-sprzedaży. Oszacowanie wartości nieruchomości nie może być ani zaniżone, ani zawyżone. Jeżeli dokonamy niepoprawnej wyceny mieszkania może się okazać, że żaden potencjalny klient nie zainteresuje się sprzedawaną nieruchomością i ostatecznie budynek zostanie sprzedany w cenie niższej, niż jego rzeczywista wartość. 

Pamiętajmy, że w dobie internetu, każdy z nas ma dostęp do wielu informacji, na podstawie których może sprawdzić ceny obowiązujące na terenie poszczególnych miast i wsi.

Kto może oszacować wartość nieruchomości?

Wyceny nieruchomości możemy dokonać samodzielnie lub za pomocą stron internetowych, oferujących wycenę online. Czasami warto korzystać także z usług agenta nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak wycena, którą przeprowadzi rzeczoznawca majątkowy. Jeżeli wybierzemy tę ostatnią opcję, możemy również uzyskać operat szacunkowy, a ten jest niezbędny w wielu sytuacjach.

Wycena przez agencję nieruchomości

Jeżeli chcemy np. sprzedać mieszkanie, możemy zgłosić się do pośrednika. Każda agencja nieruchomości orientuje się w aktualnych cenach obowiązujących na rynku nieruchomości. Pośrednicy mają dostęp do ksiąg wieczystych oraz wielu innych, potrzebnych dokumentów, które mogą pomóc w wycenie.

Jeżeli agencja będzie pośredniczyć w transakcji, pobierze odpowiednią prowizję.

Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego

Zanim rzeczoznawca majątkowy oszacuje wartość mieszkania, działki czy innej nieruchomości to najpierw analizuje wiele różnych dokumentów i sprawdza informacje dostępne w katastrze nieruchomości, księgach wieczystych, planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji sieci uzbrojenia terenu i w wielu innych.

Jeżeli w sprawie wyceny nieruchomości korzystamy z usług takiego specjalisty możemy ubiegać się o sporządzenie dokumentów mających moc prawną. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę to urzędowe potwierdzenie wartości nieruchomości. Dokument ten często bywa bardzo przydatny, a nawet niezbędny.

Wycena samodzielna

Przy sprzedaży mieszkania czy innej nieruchomości, możemy spróbować wycenić ją osobiście. Wystarczy przejrzeć oferty sprzedaży zamieszczone w internecie i porównać swoje mieszkanie do podobnych lokali (o podobnych parametrach). Pamiętajmy jednak, że są to zazwyczaj ceny ofertowe, czyli zawyżone w stosunku do cen transakcyjnych (cena transakcyjna to ta, która obowiązuje w momencie transakcji).

Podczas samodzielnej wyceny mieszkań, niezawodna może okazać się bezpłatna wycena nieruchomości online. W internecie dostępne są strony, na których za darmo możemy wycenić dom lub sporządzić innego rodzaju wycenę nieruchomości. Aby oszacować wartość nieruchomości online, wystarczy podać najważniejsze informacje, takie jak: stan budynku, jego rodzaj, rok powstania, metraż i rozmieszczenie. W zamian otrzymamy średnią cenę nieruchomości, z uwzględnieniem podanych przez nas informacji.

Warto pamiętać jednak, że nasza indywidualna wycena nie ma mocy prawnej.

Jakie nieruchomości wycenia rzeczoznawca?

Rzeczoznawca wycenia m.in.:

 • domy jednorodzinne,
 • mieszkania,
 • przedsiębiorstwa,
 • różnego rodzaju działki,
 • nieruchomości gruntowe,
 • nieruchomości komercyjne, biurowe, usługowe,
 • mienie zabużańskie,
 • prawa rzeczowe i wiele innych.

Ile kosztuje wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę? Pełną ofertę i orientacyjny cennik znajdziesz na https://bwn-rzeczoznawca.pl/.