Jaką stal wybrać do budowy kotłów?

Dzisiaj nie trzeba już kupować zagranicznej stali, aby móc budować trwałe i stabilne kotły. Na rynku dostępna jest polska wersja stali kotłowej 25CrMo4. Charakteryzuje się ona analogicznymi warunkami, właściwościami fizycznymi oraz zastosowaniem jak 25CrMo4. Stal 25HM to sprawdzona polska stal kotłowa, która sprawdza się nawet w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu. Często klasyfikuje się ją również jako stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego. 

  1. Stal kotłowa – jaka powinna być?
  2. 25HM – właściwości polskiej stali
  3. Jaki przemysł? Jakie zastosowanie?

Stal kotłowa, stal na śruby – jaka powinna być?

Zarówno stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego, jak i stal kotłowa (szczególnie ta przeznaczona do pracy w wysokich temperaturach) powinny charakteryzować się wysoką wytrzymałością, duża spawalnością i hartownością. Stal do budowy kotłów 25CrMo4, 25HM spełnia te warunki. Stal 25HM to polski odpowiednik gatunku 25CrMo4. Klasyfikowana jest naprzemiennie jako stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego oraz jako stal kotłowa przeznaczona do pracy przy podwyższonych temperaturach. Cechują ją bardzo dobrze właściwości wytrzymałościowe. Ponadto wyróżnia się dużą ciągliwością, dobrą spawalnością oraz hartownością. Najczęściej porównuje się ją ze gatunkami stali 35HM i 34CrMo4.  25HM po obróbce cieplnej ma nieco gorsze parametry wytrzymałościowe niż pozostałe dwa odpowiedniki. Jest jednak od nich zdecydowanie lepsza pod względem ciągliwości, a to ma kluczowe znaczenie w interesującym obszarze przemysłu.

25HM – właściwości polskiej stali

Najlepsze wartości wytrzymałościowe stal do budowy kotłów 25CrMo4, 25HM osiąga przy przekrojach do 65 mm. Oczywiście mowa o parametrach po hartowaniu w wodzie. W przypadku hartowania w oleju, najlepsze wartości wytrzymałościowe osiąga przy średnicach i grubościach do 40 mm. Najczęściej spotyka się już w stanie ulepszonym cieplnie. Można znaleźć również jej wersje w stanie wyżarzonym zmiękczająco. Zdecydowanie rzadziej 25 HM pojawia się w stanie normalizowanym.

Możliwa obróbka cieplna stali 25HM to:

  • Wyżarzanie zmiękczające w temperaturze 680 – 720℃ z powolnym chłodzeniem z piecem
  • Wyżarzanie normalizujące w temperaturze 860 – 900℃ z powolnym chłodzeniem w powietrzu
  • Hartowanie w oleju lub wodzie w temperaturze 840 – 880℃
  • Odpuszczanie w temperaturze 540 – 680℃ z chłodzeniem w powietrzu
  • Wyżarzanie odpężające w temperaturze przedziału 650 – 700℃

Jaki przemysł? Jakie zastosowanie?

Stal 25Hm znajduje bardzo wiele zastosowań i nie ograniczają się one jedynie do budowy kotłów. Z tego typu stali korzystają sektory przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego oraz maszynowego. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do części zmiennie obciążonych, których właściwe działania wymaga odpowiedniej wytrzymałości i ciągliwości. Stal 25HM sprawdza się wszędzie tam, gdzie elementy są narażone na zginanie i skręcanie podczas pracy, także przy dużych obciążeniach. Mówi się, że jest to stal na śruby. Ze stali 25HM wykonuje się między innymi: osie, korbowody sprężarek, korbowody silników, wały korbowe, obudowy z rur, śruby, nity, tuleje oraz drążki.

Stal tę można wykorzystać również do pracy w podwyższonych temperaturach. Sięga po nią m.in. przemysł energetyczny. Warto zauważyć, że stal 25HM może być wykorzystywana w produkcji części pracujących w temperaturach 450 – 530℃, które jednocześnie wykazują odporność na pełzanie. Chodzi tutaj przede wszystkim o produkcję kołnierzy i wieńcy spawanych do rur, pokryw, nakrętek, obciążonych śrub, łopatek i wirników turbin, tarczy turbin, wałów uzębionych, przewodów parowych, części sterujących, drągów oraz dźwigni.