Jakie oszczędności daje rekuperacja?

WENTYLACJA Z REKUPERACJĄ

W sieci pojawia się wiele dyskusji na temat zasadności i przede wszystkim opłacalności instalacji systemów wentylacyjnych wykorzystujących rekuperację. W tym trudnym temacie swój głos zabrał także Robert Butler – przedstawiciel firmy Bartosz, który w obiektywny i rzetelny sposób postarał się odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób system rekuperacji wpływa na bilans energetyczny budynku?

O konieczności wentylacji w budownictwie nikt nie dyskutuj. Jej brak albo wadliwe wykonanie sprzyja m.in. rozwojowi szkodliwych grzybów i pleśni, podwyższonej wilgotności oraz zwiększonemu stężeniu substancji szkodliwych w pomieszczeniach, co z kolei ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

W dzisiejszych czasach, w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, w świetle obecnej wiedzy i doświadczenia nie powinno zabraknąć wentylacji z rekuperacją energii cieplnej. Mówią o tym stosowne przepisy, Rozporządzenia Ministra i wytyczne m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którymi należy się kierować, gdyż wyznaczają one trend budownictwa niskoenergetycznego.

Zagadnienie wentylacji i rekuperacji należy rozpatrywać również pod kątem strat ciepła, które są najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na bilans energetyczny. Szacuje się, że udział strat ciepła wentylacji bez odzysku ciepła w stosunku do całego budynku może oscylować w granicach 40÷60%, a zastosowana rekuperacja znacząco zmniejszy utratę energii cieplnej. O ile? – to już jest kwestia zastosowanego rekuperatora i jego efektywności energetycznej. Powszechnie wiadomo, że im wyższa będzie jego sprawność, tym mniej będziemy tracili ciepła, gdyż większa część tej energii będzie odzyskana i przekazana do powietrza nawiewanego.

W prosty sposób można to przedstawić na przykładzie obliczeniowym. Przy założeniu, że:

  • średnia temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym wynosi -1°C

  • średnia temperatura wewnętrzna wynosi +20°C

  • ilość powietrza wentylacyjnego to 300 m3/h

  • czas pracy wentylacji 24h/dobę

średnia strata ciepła wentylacji w sezonie grzewczym wyniesie 9 253,5 kWh. Zakładając koszt wytworzenia energii cieplnej na poziomie 0,28 zł/kWh (gaz ziemny), koszt strat ciepła przez wentylację bez odzysku ciepła wyniesie 2 590,00 zł.

Stosując dla tych samych warunków rekuperatory, w których wymiennik będzie osiągał sprawność temperaturową 85%, średnia strata ciepła w sezonie grzewczym wyniesie 1 388,0 kWh. Rozpatrując centralę wentylacyjną należy pamiętać, że pracujące w niej wentylatory zużywają energię elektryczną, będzie wymagała okresowych przeglądów i wymiany filtrów. W zawiązku z tym w koszcie eksploatacji należy uwzględnić także energię elektryczną niezbędną do napędu wentylatorów oraz koszt wymiany filtrów i okresowych przeglądów. Zużycie energii elektrycznej przez wentylatory (2 wentylatory po 0,88W) przy całodobowej pracy urządzenia będzie wynosiło 1 552,27 kWh w ciągu roku. Przyjmując zatem koszt wytworzenia energii cieplnej j.w., do tego uwzględniając koszt energii elektrycznej (0,42zł/kWh x 1552,27 kWh) 651,95 zł zużywanej przez wentylatory i koszt związany z wymianą filtrów (ok. 120 zł/rok), łączny roczny koszt eksploatacyjny wentylacji z rekuperacją będzie wynosił ok. 1 160,00 zł.

Porównując powyższe przykłady łatwo zauważyć, że stosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła przynosi nie tylko oszczędności energetyczne, ale i finansowe. Stosując rekuperację w wentylacji zmniejszamy zużycie energii o ok. 6 313 kWh/rok, co pozwala na oszczędności rzędu 1 430,00 zł. rocznie.

Należy jeszcze wspomnieć, że powyższa analiza dotyczy wydajności 300 m3/h, a różnica pomiędzy wspomnianymi przykładami będzie się zwiększała wraz ze wzrostem ilości powietrza wentylacyjnego.

Autorem publikacji jest Robert Butler (Firma Bartosz Sp.j)

Ile trzeba zapłacić notariuszowi, kupując nieruchomość?