Kiedy inwestor mo偶e odm贸wi膰 odbioru rob贸t budowlanych?

PRAWO BUDOWLANE

  • Inwestor zobowi膮zany jest dokona膰 odbioru rob贸t budowlanych, je偶eli wykonawca zg艂osi艂 ich zako艅czenie 鈥 m贸wi o tym wyrok S膮du Najwy偶szego z dnia 5 marca 1997 r.
  • Ewentualne usterki i wady powinny zosta膰 szczeg贸艂owo opisane w protokole odbioru, dzi臋ki czemu inwestor b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi.
  • Mo偶liwo艣膰 odmowy odbioru obiektu istnieje tylko wtedy, gdy jest on niezgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady s膮 na tyle istotne, 偶e nie nadaje si臋 do u偶ytkowania.

 

Odbi贸r rob贸t budowlanych ma bardzo istotne znaczenie zar贸wno dla inwestora, jak i wykonawcy. Stanowi bowiem potwierdzenie wykonania zlecenia i zobowi膮zuje inwestora do zap艂aty wynagrodzenia wykonawcy. Z drugiej strony, od tej chwili inwestor mo偶e domaga膰 si臋 usuni臋cia wad, dzi臋ki uprawnieniom z tytu艂u r臋kojmi. Problemem w tej sytuacji jest cz臋sto kwestia obowi膮zku odbioru rob贸t budowlanych przez inwestora pomimo wyst臋puj膮cych w obiekcie usterek.

Prawo nak艂ada na inwestora obowi膮zek odbioru rob贸t

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umow臋 o roboty budowlane wykonawca zobowi膮zuje si臋 do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowi膮zuje si臋 do dokonania wymaganych przez w艂a艣ciwe przepisy czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem rob贸t, w szczeg贸lno艣ci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zap艂aty um贸wionego wynagrodzenia. S膮d Najwy偶szy w wyroku z dnia 5 marca 1997 roku (II CKN 28/97) orzek艂, 偶e je偶eli wykonawca zg艂osi艂 zako艅czenie rob贸t budowlanych, inwestor obowi膮zany jest dokona膰 ich odbioru niezale偶nie od tego, czy wady obiektu s膮 istotne, czy te偶 nieistotne, uniezale偶niaj膮c tym samym obowi膮zek inwestora od charakteru ujawnionych wad.

W szczeg贸lnych przypadkach inwestor mo偶e jednak odm贸wi膰 odbioru rob贸t budowlanych. Jest to mo偶liwe, gdy uko艅czony przez wykonawc臋 obiekt jest niezgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady s膮 na tyle istotne, 偶e nie nadaje si臋 do u偶ytkowania. Potwierdza to m.in. wyrok S膮du Apelacyjnego w Krakowie z 28 stycznia 2014 r. Pozosta艂e wady lub usterki uznawane s膮 za nieistotne przy odbiorze rob贸t, jednak oznaczaj膮 nienale偶yte wykonanie zlecenia, w zwi膮zku z czym inwestor mo偶e domaga膰 si臋 ich usuni臋cia w okre艣lonym terminie lub ustalenia ni偶szego wynagrodzenia dla wykonawcy 鈥 m贸wi Jacek Kosi艅ski z kancelarii Jacek Kosi艅ski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Kluczow膮 rol臋 odgrywa protok贸艂 odbioru

Pokwitowaniem wsp贸艂pracy mi臋dzy wykonawc膮 a inwestorem jest protok贸艂 sporz膮dzony w trakcie odbioru prac. Prawo nie ustala, jak dok艂adnie powinien wygl膮da膰 dokument i co powinien zawiera膰. Inwestor powinien dopilnowa膰, aby zosta艂y w nim spisane wszelkie wady i usterki oraz terminy ich usuni臋cia. W protokole mo偶e te偶 znale藕膰 si臋 o艣wiadczenie inwestora o wyborze innego uprawnienia przys艂uguj膮cego mu z tytu艂u odpowiedzialno艣ci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, mo偶e nim by膰 np. obni偶enie wynagrodzenia dla wykonawcy. W przypadku rob贸t budowlanych r贸wnie偶 obowi膮zuje prawo r臋kojmi. Zgodnie z art. 637 Kodeksu cywilnego, je偶eli dzie艂o ma wady, zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 ich usuni臋cia, wyznaczaj膮c w tym celu przyjmuj膮cemu zam贸wienie odpowiedni termin. Zamawiaj膮cy mo偶e r贸wnie偶 偶膮da膰 obni偶enia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmuj膮cy zam贸wienie nie usun膮艂 wad w terminie wyznaczonym przez zamawiaj膮cego.

 

殴r贸d艂o: Jacek Kosi艅ski Adwokaci i Radcowie Prawni