Kto pyta, nie błądzi, czyli co sprawdzić przed zakupem mieszkania

Jesteś na etapie poszukiwania własnego lokum? Zanim złożysz wniosek o kredyt na mieszkanie, poświęć czas na to, by dokładnie sprawdzić nieruchomość i jej właściciela. Na co zwrócić uwagę i o co pytać przy kupnie mieszkania? Podpowiadamy!

Na co zwrócić uwagę przy kupnie mieszkania od dewelopera?

O co pytać przy kupnie mieszkania na rynku pierwotnym? Zacznij od wnikliwego sprawdzenia, czy dana firma deweloperska jest wiarygodna. Jak długo istnieje na rynku? Jakie realizacje ma na koncie i czy przebiegały one płynnie i bezproblemowo? Czy jest zadłużona? Na te kwestie warto zwrócić uwagę już na samym początku poszukiwań. Dzięki temu nie stracisz czasu na ubieganie się o kredyt na mieszkanie od nieuczciwego dewelopera.

Jeśli zależy Ci na bezpiecznym zakupie mieszkania, sprawdź najważniejsze dokumenty dotyczące firmy deweloperskiej:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenia o braku zaległości w US i ZUS,
 • pozwolenie na budowę,
 • akt poświadczający prawo własności do gruntu.

Przed wzięciem kredytu na mieszkanie przeczytaj prospekt informacyjny

W razie zainteresowania mieszkaniem deweloper powinien zapewnić Ci specjalny prospekt informacyjny, w którym umieści dokumenty dotyczące firmy i sprzedawanego mieszkania. Firma jest do tego prawnie zobowiązana zawsze, gdy sprzedaż dotyczy nieukończonego lokalu lub domu.

W prospekcie powinny znaleźć się między innymi informacje o:

 • planowanym terminie ukończenia lokalu i przeniesieniu prawa własności,
 • postępowaniach egzekucyjnych wobec dewelopera (powyżej 100 000 złotych),
 • planie zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek,
 • ewentualnych obciążeniach działki, na której są budowane mieszkania (np. kredyt inwestycyjny zabezpieczony hipoteką),
 • środkach ochrony nabywcy (np. rachunek powierniczy),
 • planowanych dużych inwestycjach w promieniu 1 km od mieszkania,
 • zasadzie ewentualnej waloryzacji ceny.

Do prospektu informacyjnego dołączony jest wzór umowy deweloperskiej, a także rzut kondygnacji z zaznaczeniem danego lokalu. Zapoznaj się dokładnie z tymi dokumentami i sprawdź, czy w umowie nie ma klauzul abuzywnych – zapisów szkodzących nabywcy i uznanych za niezgodnych z prawem.

Wskazówka

Koniecznie dowiedz się, jakie są warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej. To one określają, czy w razie negatywnej decyzji banku w sprawie kredytu na mieszkanie odzyskasz wpłacony zadatek.

O co pytać przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym?

Co sprawdzić przy kupnie mieszkania od dewelopera? Przede wszystkim spytaj o to, jakie mają być dokładne wymiary lokalu. Spytaj też o jego cechy techniczne: typ okien, rodzaj ogrzewania, rodzaj mediów dostępnych w budynku czy liczbę przewidzianych miejsc do parkowania. Dowiedz się, w jakim standardzie wykończenia mieszkanie będzie oddane do użytku. Lokale w stanie deweloperskim mogą różnić się detalami, np. obejmują one tylko betonową wylewkę i gips na ścianach, a czasem również armaturę sanitarną.

Realtor explaining floor plan to couple buying a house, closeup shot

O co pytać przy kupnie mieszkania na rynku wtórnym?

Zawsze upewnij się, że znasz stan prawny nieruchomości, którą chcesz kupić. Czy osoba, z którą masz podpisać umowę, jest właścicielem mieszkania, czy pełnomocnikiem? Jeśli to drugie – czy ma właściwe uprawnienia?

Na co jeszcze zwracać uwagę przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym? Dowiedz się, czy nieruchomość ma współwłaścicieli, a jeśli tak – czy wszyscy wyrazili zgodę na sprzedaż. Poproś też sprzedającego o zaświadczenie, że w mieszkaniu nie są zameldowane żadne osoby.

Najważniejsze informacje o stanie prawnym mieszkania znajdziesz w księdze wieczystej. Możesz łatwo się z nią zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (o ile jest ona prowadzona w wersji elektronicznej). Upewnij się, że nie widnieją w niej żadne hipoteki i czy mieszkanie nie jest obciążone innymi długami, np. z powodu zaległości w czynszu.

Podsumowanie

Kupując mieszkanie, nie obawiaj się wypytywać o szczegóły. Szczególnie skrupulatnie podejdź do weryfikacji zapisów umowy. Jeśli w momencie zakupu nieruchomość nie została jeszcze ukończona, dowiedz się, czy sytuacja finansowa dewelopera jest stabilna. W takim modelu sprzedaży nie możesz obejrzeć swojego przyszłego lokum przed zaciągnięciem kredytu na mieszkanie, a więc inwestycja wiąże się z większym ryzykiem. Jeśli zaś poszukujesz nieruchomości na rynku wtórnym, przed decyzją o zakupie dokładnie poznaj stan prawny lokalu.