Nowe lakiernie dla wi臋kszej konkurencyjno艣ci

Aluprof zwi臋ksza moce produkcyjne, stawiaj膮c na zr贸wnowa偶ony rozw贸j i nowoczesne technologie. Sp贸艂ka w ostatnim okresie znacz膮co zwi臋kszy艂a moce produkcyjne, uruchamiaj膮c dwie nowe lakiernie w swoim zak艂adzie w Bielsku-Bia艂ej oraz rozbudowuj膮c zak艂ad w Z艂otowie, a dodatkowo ca艂y czas usprawnia procesy logistyczne i magazynowe. Wspomniane inwestycje stanowi膮 kontynuacj臋 ekspansji Aluprof i potwierdzaj膮 niezachwian膮 pozycj臋 firmy, kt贸r膮 udaje si臋 utrzyma膰 m.in. dzi臋ki nak艂adom na nowoczesne technologie oraz zaanga偶owaniu w dzia艂ania na rzecz zr贸wnowa偶onego rozwoju.

Inwestycja w technologie podnosz膮ce wydajno艣膰

Jednym z cel贸w Aluprof jest zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci na rynku m.in. dzi臋ki mo偶liwo艣ci jeszcze szybszego reagowania na oczekiwania klient贸w i lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku. Sp贸艂ka stawia zatem na podnoszenie innowacyjno艣ci oferowanych rozwi膮za艅, intensywny rozw贸j swoich zak艂ad贸w oraz automatyzacj臋 proces贸w logistycznych i magazynowych. Przyk艂adem takich dzia艂a艅 jest rozbudowa zak艂adu w Z艂otowie, kt贸rego powierzchnia zwi臋kszy艂a si臋 o now膮 hal臋 o powierzchni ok. 20 tys. m2 oraz now膮 lakierni臋 pionow膮. Jednocze艣nie przeprowadzono modernizacj臋 dotychczasowej hali i parku maszynowego, a wydzia艂y pakowania, akcesori贸w aluminiowych, stalowych, tworzyw oraz odlewni i pokryw zosta艂y zautomatyzowane. Celem wspomnianych inwestycji jest nie tylko zwi臋kszenie mo偶liwo艣ci produkcyjnych Aluprof, ale te偶 zwi臋kszenie dost臋pno艣ci wybranych produkt贸w i umo偶liwienie bezpo艣redniej obs艂ugi wybranych klient贸w. Co istotne, planowanie produkcji w Z艂otowie b臋dzie si臋 odbywa艂o bezpo艣rednio z centrali w Bielsku-Bia艂ej. Do zak艂adu w Bielsku ma te偶 zosta膰 przeniesione zarz膮dzanie procesami logistycznymi z艂otowskiej fabryki 鈥 w tym celu zmodernizowano stanowiska kompletacji akcesori贸w lakierowanych oraz rozpocz臋to prace nad cz臋艣ciow膮 automatyzacj膮 strefy magazynu technicznego i optymalizacj膮 pozosta艂ych proces贸w produkcyjnych, kt贸ra ma obj膮膰 m.in. zmian臋 uk艂adu maszyn, reorganizacj臋 pracy oraz udoskonalenie i skr贸canie procesu przezbroje艅. Wprowadzone zmiany maj膮 pozwoli膰 na zwi臋kszenie wydajno艣ci zak艂adu oraz uzyskanie oszcz臋dno艣ci na poziomie ok. 1,9 mln z艂otych.

Nowe lakiernie dla wi臋kszej konkurencyjno艣ci

Poza sta艂ym udoskonalaniem pracy dzia艂贸w logistyki i magazynowania Aluprof du偶y nacisk k艂adzie tak偶e na podnoszenie jako艣ci dostarczanych przez siebie wyrob贸w. W tym celu firma stale inwestuje w najnowsze technologie, kt贸re nie tylko zwi臋kszaj膮 konkurencyjno艣膰 oferowanych przez ni膮 rozwi膮za艅, ale te偶 umo偶liwiaj膮 zwi臋kszenie wydajno艣ci produkcji i ograniczenie jej wp艂ywu na 艣rodowisko. Doskona艂ym przyk艂adem takich dzia艂a艅 jest uruchomienie dw贸ch nowych lakierni w zak艂adzie w Bielsku-Bia艂ej, kt贸re pozwoli艂y zwi臋kszy膰 moce produkcyjne a偶 o 30%. Pierwsza z nich, lakiernia pozioma, zosta艂a wyposa偶ona w nowoczesn膮 kabin臋 lakiernicz膮 firmy Gema, czo艂owego producenta na rynku, oraz lakierni臋 renomowanej polskiej firmy Adal. Kabiny i aplikacje proszkowe Gema s膮 znane z kompaktowej budowy, 艂atwo艣ci obs艂ugi i wydajnej pracy. Lakiernia dostarczona przez firm臋 Adal gwarantuje precyzj臋 i efektywno艣膰 procesu, kt贸ry spe艂nia najwy偶sze standardy jako艣ci i bezpiecze艅stwa. W przypadku drugiej inwestycji, lakierni pionowej nr 3, tak偶e postawiono na rozwi膮zania firmy Gema, globalnego lidera w dziedzinie zaawansowanych technologicznie maszyn lakierniczych. Nowa lakiernia umo偶liwia malowanie proszkowe profili o d艂ugo艣ci do 7200 mm i charakteryzuje si臋 du偶膮 moc膮 przerobow膮 鈥 pracuje z pr臋dko艣ci膮 do 1,8 metra na minut臋, a jej wydajno艣膰 produkcyjna wynosi a偶 300 m虏 na godzin臋.”

Rozw贸j produkcji z poszanowaniem 艣rodowiska

Uruchomienie nowych linii produkcyjnych, modernizacja istniej膮cej ju偶 infrastruktury oraz automatyzacja proces贸w produkcji, logistyki i magazynowania w istotny spos贸b wp艂yn臋艂y na zwi臋kszenie wydajno艣ci w kluczowych dla Aluprof obszarach. Dzi臋ki ostatnim inwestycjom wydajno艣膰 wydzia艂u lakierniczego w ci膮gu 10 miesi臋cy 2023 roku wzros艂a o 40% w por贸wnaniu z ca艂ym rokiem 2022. Jednak poza zwi臋kszeniem mocy produkcyjnych istotnym celem ostatnich inwestycji Aluprof jest te偶 podniesienie ekologiczno艣ci oferowanych wyrob贸w oraz podkre艣lenie zaanga偶owania firmy w dzia艂ania na rzecz zr贸wnowa偶onego rozwoju.

鈥濶owe lakiernie uruchomione w ostatnim czasie w zak艂adzie w Bielsku-Bia艂ej zosta艂y zaprojektowane z my艣l膮 o minimalizacji wp艂ywu na 艣rodowisko. Zastosowane w nich innowacyjne technologie nie tylko podnosz膮 standardy ekologiczne, ale r贸wnie偶 stanowi膮 odpowied藕 na rosn膮ce oczekiwania konsument贸w w tym zakresie. Dzi臋ki takim inwestycjom nie tylko umacniamy nasz膮 pozycj臋 na rynku, ale te偶 podkre艣lamy zaanga偶owanie Aluprof w tworzenie produkt贸w wysokiej jako艣ci, kt贸re powstaj膮 w spos贸b odpowiedzialny i zr贸wnowa偶ony. To kolejny krok w kierunku przysz艂o艣ci, w kt贸rej technologia i ekologia id膮 w parze鈥, podkre艣la Artur Kaspera, Dyrektor Produkcji System贸w Budowlanych Aluprof.