Program „Czyste Powietrze” – co nowego w 2022 roku?

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego głównym celem jest zadbanie o środowisko naturalne, poprawa jakości powietrza poprzez likwidację tzw. kopciuchów, czyli kotłów na paliwa stałe i ciecze oraz termomodernizacja domów. Obecna, trzecia już edycja, skierowana jest do osób mniej zamożnych, które do tej pory nie miały finansowych możliwości likwidacji przestarzałego ogrzewania. Istnieje szansa uzyskania dofinansowania nawet do 69 tys. Program ciszy się ogromnym zainteresowaniem. Od czasów jego uruchomienia złożono już 397 tysięcy wniosków.

Program Czyste Powietrze – zmiany

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkaniowych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z własną księgą wieczystą. Dofinansowanie ma być przeznaczone na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku oraz wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne ich odpowiedniki, spełniające wyśrubowane normy. Tak naprawdę jest to inwestycja w przyszłość. Program, którego trzecia edycja wystartowała 25 stycznia 2022 roku, jest skierowany do osób o najniższych dochodach. Najwyższe dofinansowanie (do 90% inwestycji) mogą otrzymać osoby, których dochód na członka rodziny w gospodarstwie domowym wynosi 900 zł – jeśli jest to gospodarstwo wieloosobowe i 1260 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Preferencyjne zasady dotyczą również osób, które mają prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego, ewentualnie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Tak preferencyjne zasady dla osób o niskich dochodach świadczą, że program ma na celu rzeczywistą likwidację przestarzałych urządzeń grzewczych. To właśnie w domach osób o najniższych dochodach znajduje się najwięcej „kopciuchów”, których trzeba się po prostu pozbyć.

Program Czyste Powietrze – jakie dokumenty?

Podstawowy jest oczywiście wniosek, który można pobrać z Portalu Beneficjenta właściwego dla miejsca zamieszkania, np. Portal Beneficjenta Płock. Niestety logowanie w profilu jest konieczne nawet wtedy, kiedy wniosek będzie składany w urzędzie. W przypadku osób wykluczonych cyfrowo, pomoc w tym zakresie oferują instytucje w miejscu zamieszkiwania składającego wniosek. Są to zazwyczaj punkty informacyjno-konsultacyjne. Do poprawnie wypełnionego wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

  • jeśli brak księgi wieczystej – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości,
  • skan oświadczeń osób będących współwłaścicielami nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji, ujętej we wniosku,
  • skan oświadczenia współmałżonka z jego podpisem o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy dotacji w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnotą majątkową,
  • zaświadczenie z gminy o dochodzie.

Program Czyste Powietrze – gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z dołączonymi dokumentami, można złożyć bezpośrednio na terenie gminy, w której się mieszka. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, kiedy dana gmina ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W innych przypadkach dokument można złożyć bezpośrednio w WFOŚiGW lub jego oddziale na terenie województwa, w którym znajduje się lokal lub dom wnioskodawcy. Wniosek można też wysłać listownie do siedziby WFOŚiGW z dopiskiem na kopercie: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Jeśli wnioskodawca posiada profil zaufany można wniosek wysłać przez internet.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Na rozpatrzenie złożonego wniosku trzeba poczekać maksymalnie 30 dni. Z reguły wnioski są rozpatrywane szybciej. Można na bieżąco monitorować status wniosku. Wystarczy skontaktować się telefonicznie z WFOŚiGW, ewentualnie sprawdzać szczegóły w Portalu Beneficjenta, w zakładce: Wnioski i umowy.

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z lepszymi i efektywniejszymi źródłami ciepła. W efekcie redukowane są wydatki związane z ogrzewaniem domu. Jest to program, który pomaga oddychać lepszym powietrzem. W jego efekcie zyskują nie tylko poszczególne gospodarstwa domowe, ale i całe społeczeństwo.

artykuł sponsorowany