Rodzaje zapraw cementowych – jak wybrać najlepszą?

Obecnie cement jest najczęściej stosowanym spoiwem budowlanym. Znajduje się w większości mieszanek oraz zapraw budowlanych. Materiał ten otrzymuje się z surowców mineralnych, do których należą wapń, glina lub margiel. Z cementu wykonuje się m.in. różnego rodzaju zaprawy cementowe.

Zaprawa cementowa jest mieszanką cementu oraz drobnego kruszywa. Po połączeniu z wodą składniki te wykazują zdolność wiązania i twardnienia, a tym samym łączą ze sobą poszczególne materiały budowlane, takie jak cegły, bloczki itp. Do zapraw cementowych stosuje się cement portlandzki lub hutniczy.

Gdzie stosuje się zaprawy cementowe?

Ten materiał budowlany stosowany jest głównie do murowania ścian oraz elementów, których zadaniem jest przenoszenie obciążenia. Mają dość szerokie zastosowanie jako spoiwo prefabrykatów, takich jak cegły, bloczki, ochronnych wypraw, a także elementów budowlanych, które mają kontakt z wilgocią. Jednym słowem stosuje się je do stawiania murów, które będą przenosić znaczne obciążenia, a także usytuowanych poniżej poziomu terenu oraz w gruntach wilgotnych. Z powodzeniem wykonuje się z nich również ścianki działowe. W budownictwie stanowią także podkład pod posadzki i ceramiczne okładziny zewnętrzne oraz wewnętrzne. Są doskonałym surowcem do łączenia komponentów budowlanych zarówno na powietrzu, jak i w wodzie. Dokładając do zaprawy budowlanej dodatki w postaci mączki żużlowej czy popiołów lotnych, poprawia się jej urabialność.

Gdzie zastosować dany rodzaj zaprawy?

W zależności od składu, różne rodzaje zapraw cementowych mają konkretne przeznaczenie.

Zaprawa wypełniająca – stosowana jest do wypełniania wszelkich ubytków, zagłębień oraz do innych drobnych poprawek murarskich.

Zaprawa wiążąca – stosowana jest do łączenia elementów budowlanych.

Tzw. zaprawa chuda – sama nazwa oznacza, że zawiera najmniejszą ilość procentową cementu w stosunku do innych rodzajów zapraw. Stosunek cementu do piasku wynosi 1:6, dlatego do niej dodaje się wapno gaszone dla lepszej urabialności. Stosowana jest głównie do układania kostki brukowej na ubitym piachu.

Zaprawa bezskurczowa – oprócz cementu i kruszywa zawiera również inne składniki wiążące. Jest droższa od innych mieszanek cementu i piasku. Głównie stosowana jest do wszelkich napraw oraz uzupełnień elementów oraz konstrukcji budowlanych.