Wszystkie drogi prowadzą do… domu?

Kupno wymarzonego domu lub mieszkania to nie tylko duża radość i zyskanie niezależności, ale także wiele papierologii i starań. Jeśli sami budujemy dom, będziemy się zmagać z projektowaniem, samą budową czy montowaniem instalacji. Jeśli dom kupujemy, również spoczywa na nas wiele formalności, jakie musimy lub powinniśmy spełnić. Jednym z nich jest weryfikacja czy droga dojazdowa do naszego nowego lokum jest to droga publiczna.

Ckecklista dotycząca kupna

Gdy decydujemy się na to, aby kupić dom lub mieszkanie, pierwsze o czym myślimy to wzięcie kredytu, a potem rozglądamy się za interesującą nas nieruchomością. Ale tak samo jak istotna jest decyzja jakiego szukamy metrażu, ilości pokoi czy lokalizacji, ważne jest zadbanie również o rzeczy mniej oczywiste. Każdy odpowiedzialny (przyszły) właściciel powinien przed zakupem sprawdzić co najmniej kilka rzeczy związanych z nieruchomością. Należy do nich między innymi: stan techniczny domu czy mieszkania, stan prawny nieruchomości dostępny w księdze wieczystej (obejmujący m.in. informacje o własności, prawach, roszczeniach, ograniczeniach czy widniejącej hipotece),dostęp do mediów tj prąd, gaz, woda. Przyda się również sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego, z którego dowiemy się np. o planowanych w okolicy inwestycjach drogowych, zw. z handlem i produkcją czy związanych z wycinkami lasu. Dobrze jest też sprawdzić wysokość podatku od nieruchomości w danym miejscu i sprawdzenie okolicy pod kątem zarówno udogodnień jak również uciążliwego sąsiedztwa. Na koniec nie zapomnijmy o ustaleniu, czy droga dojazdowa do naszej nieruchomości jest to droga publiczna.

Droga publiczna czy wewnętrzna?

Zgodnie z prawem, każdy kto posiada nieruchomość lub z niej korzysta, musi mieć dostęp do takiej drogi, którą mogą się poruszać wszyscy. Inaczej mówiąc, musi mieć dostęp do drogi publicznej. Może być to dostęp bezpośredni lub pośredni (poprzez drogę wewnętrzną). W pierwszej kolejności musimy rozróżnić, że drogi dzielą się na drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Pierwszymi mogą się poruszać wszyscy i żaden najemca prywatny nie może nam utrudniać poruszania się po niej. Drogi wewnętrzne to natomiast wszystkie te trakty, którymi mogą sie poruszać jedynie niektóre osoby, uprawnione do niego. Drogi wewnętrzne to np. droga na osiedlu mieszkalnych, droga dojazdowa do gruntów rolnych czy drogi dojazdowe do fabryk, magazynów itp. W takim przypadku za stan, konserwację czy remonty, a także oznakowanie odpowiada dany najemca , którym może być osoba fizyczna, deweloper lub wspólnota mieszkaniowa.

W przeciwieństwie do dróg wewnętrznych za drogi publiczne odpowiadają odpowiednie organy państwowe. Za drogi krajowe odpowiada Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, za drogi wojewódzkie i powiatowe Zarząd Województwa i Powiatu, za drogi gminne zarząd gminy reprezentowany przez np burmistrza, wójta lub prezydenta miasta).

Sprawdzanie dróg publicznych

Znając już rozróżnienie rodzajów dróg, kolejne pytanie to jak sprawdzić czy droga jest publiczna czy nie. Wszystkie drogi podlegają wpisowi do ewidencji dróg publicznych. By sprawdzić drogą dojazdową do naszej nieruchomości niezbędnym będzie skontaktowanie się z odpowiednim organem, sprawującym nadzór nad drogą, czyli GDDKiA, zarządem powiatu, województwa lub gminy. Można to zrobić telefonicznie lub skierować wniosek o udzielenie informacji publicznej, w którym zawrzemy informację o danych osoby wnioskującej, oczekiwanych informacjach, jakie chcemy uzyskać, formie odpowiedzi (w formie skanu lub pisma wysłanego korespondencyjnie), a także jak chcemy otrzymać odpowiedź (korespondencyjnie, mailowo). Taki wniosek możemy złożyć osobiście, mailowo, za pomocą formularza, pocztą lub faksem. Ważne, że udzielenie informacji jest bezpłatne.