Wszystko o szkoleniach BHP

Każdy pracodawca na podstawie obowiązujących przepisów zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania zawodu. Kodeks pracy nakazuje pracodawcom organizację lub przeprowadzenie szkoleń dla swoich pracowników przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Dwa rodzaje szkoleń BHP

Z zasady szkolenia BHP podzielić możemy na dwa rodzaje, wstępne i okresowe. Odbycie szkolenia wstępnego jest warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na danym stanowisku. Przeprowadza je personel służby BHP lub dowolny pracownik posiadający zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia. Najczęściej są one przeprowadzane przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w tej branży. Szkolenie wstępne obejmuje zarówno instruktaż ogólny, jak i stanowiskowy.

W czasach pandemii COVID-19 zasady przeprowadzania kursów BHP zostały zmodyfikowane. W myśl nowych przepisów, od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyjątkiem jest instruktaż stanowiskowy.

Okresowe szkolenia BHP organizowane są w celu zaktualizowania i poszerzenia posiadanej wiedzy. Przeprowadzane są w formie kursy, samokształcenia lub seminarium. Są one zakończone egzamin, który przeprowadza organizator. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że powinny one odbywać się w godzinach pracy, w sytuacji, gdy odbywają się w innym terminie, pracodawca winien wliczyć je do godzin pracy pracownika.

Jak często należy organizować szkolenia BHP?

Każde szkolenie BHP kończy się egzaminem, pozytywne przejście tego sprawdzianu pozwala na otrzymanie zaświadczenie. Ma ono ściśle określoną ważność, która zależy od rodzaju stanowiska, na którym pracujemy.

Szkolenia okresowe należy przeprowadzać co:

  • 1 rok dla kadry robotniczej w sytuacji, gdy występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia,
  • 3 lata dla pozostałej kadry robotniczej,
  • 5 lat dla kierowników i pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych

Decydując się na przeprowadzenie kursu w Poznaniu czy innym mieście, warto zlecić go specjalistom, którzy do swoich zadań podchodzą rzetelnie. Posiadanie zaświadczenia to jedno, ale tego rodzaju kursy mają poprawiać bezpieczeństwo, a nie tylko służyć zdobyciu pieczątki.

Czy obowiązkiem pracodawcy jest utworzenie służby BHP?

Służba BHP w firmie ma wpływać na poprawę warunków pracy i zapewniać fachowe doradztwo. Nie zawsze utworzenie takiego stanowiska jest konieczne. Zgodnie z kodeksem pracy powołanie do życia służby BHP konieczne jest w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników.

Należy pamiętać, że służba BHP nie ogranicza się do kontroli warunków pracy w zakładzie. Ważnym aspektem pracy jest profilaktyka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Pracownik służby BHP nie tylko kontroluje bezpieczeństwo w firmie, ma też obowiązek współpracy z różnego rodzaju instytucjami, takimi jak Społeczna Inspekcja Pracy (wewnątrz firmy), czy Państwową Inspekcją Pracy.

Artykuł sponsorowany