Z czego składa się system sygnalizacji pożaru i kiedy jest wymagany?

system sygnalizacji po┼╝aru

Nowoczesne systemy przeciwpo┼╝arowe (PPO┼╗) pozwalaj─ů na uzyskanie wysokiego bezpiecze┼ästwa w r├│┼╝nych obszarach, w kt├│rych pojawia si─Ö ryzyko po┼╝aru. Zaawansowane systemy SSP, inaczej SAP, czyli systemy sygnalizacji po┼╝aru to jeden z kluczowych element├│w wyposa┼╝enia PPO┼╗ stosowany po to, by kompleksowo dba─ç o bezpiecze┼ästwo ludzi i mienia.

Wraz z rozwojem technologii w budynkach zacz─Öto montowa─ç coraz to nowsze rozwi─ůzania wspieraj─ůce bezpiecze┼ästwo. Obecnie tworz─ů one zaawansowane systemy Building Management System ÔÇô BMS, czyli systemy zarz─ůdzania budynkiem, inaczej nazywane inteligentnym budynkiem. Do tej kategorii zaliczaj─ů si─Ö r├│wnie┼╝ systemy okre┼Ťlane jako SSP (SAP), czyli systemy sygnalizacji po┼╝aru, kt├│re zosta┼éy stworzone, by zapobiega─ç po┼╝arom i ich rozprzestrzenianiu si─Ö.

Czym jest system sygnalizacji po┼╝aru?

System sygnalizacji po┼╝aru, inaczej system sygnalizacji po┼╝arowej, alarmu po┼╝arowego, to termin stosowany do opisu zbioru r├│┼╝nych element├│w tworz─ůcych instalacj─Ö wykrywaj─ůc─ů po┼╝ary, wszczynaj─ůc─ů alarm, rozpoczynaj─ůc─ů dzia┼éania redukuj─ůce skutki po┼╝aru oraz automatycznie przekazuj─ůc─ů informacje do najbli┼╝szej jednostki stra┼╝y po┼╝arnej.

Wobec tego system sygnalizacji PPOŻ to złożona instalacja, która ma na celu zredukowanie ryzyka pożarowego oraz rozprzestrzeniania się płomieni wtedy, gdy dojdzie już do zapłonu. Również system ten wspiera sprawne przeprowadzenie ewakuacji budynku, a ponadto współpracuje z innymi systemami na płaszczyźnie komunikacyjnej, by w ten sposób minimalizować ryzyko uszkodzenia mienia oraz zagrożenie ludzi.

Wobec tego systemy sygnalizacji po┼╝aru maj─ů dwojakie zastosowanie ÔÇô przeciwdzia┼éaj─ů niebezpiecze┼ästwu, a tak┼╝e mog─ů zmniejszy─ç jego skutki.

Gdzie stosuje si─Ö systemy sygnalizacji po┼╝aru?

Nowoczesny system sygnalizacji PPO┼╗ ma bardzo szerokie zastosowanie. Wyposa┼╝enie tego typu mo┼╝e by─ç montowane w r├│┼╝nych obiektach, w kt├│rych pojawia si─Ö zagro┼╝enie po┼╝arowe ÔÇô w obiektach mieszkalnych, komercyjnych, u┼╝yteczno┼Ťci publicznej.

Osoby prywatne mog─ů zdecydowa─ç si─Ö na monta┼╝ systemu we w┼éasnym domu, aby w ten spos├│b zapewni─ç sobie i swoim bliskim wi─Öksze bezpiecze┼ästwo. Dzi─Öki szerokiej gamie rozwi─ůza┼ä mo┼╝na indywidualnie dopasowa─ç elementy systemu do architektury budynku.

Najcz─Ö┼Ťciej jednak system sygnalizacji po┼╝aru stosowany jest w budynkach, z kt├│rych ka┼╝dego dnia korzysta wielu u┼╝ytkownik├│w, mi─Ödzy innymi w obiektach biurowych, handlowych, us┼éugowych, przemys┼éowych, komunikacyjnych. Warto te┼╝ zaznaczy─ç, ┼╝e monta┼╝ SSP (SAP) wymagany jest w okre┼Ťlonych obiektach przepisami prawa.

Firmy specjalizuj─ůce si─Ö w tworzeniu SSP mog─ů zapewni─ç wtedy swoim klientom kompleksow─ů obs┼éug─Ö w┼é─ůczaj─ůc─ů zaprojektowanie i wykonanie systemu spe┼éniaj─ůcego wszystkie przepisy i normy.

System sygnalizacji po┼╝aru ÔÇô elementy

– centrala (CSP) ÔÇô g┼é├│wny element systemu, gromadzi i analizuje dane pochodz─ůce z innych cz─Ö┼Ťci systemu
– czujki ÔÇô detektory pobieraj─ůce informacje o zagro┼╝eniu, w tym czujki optyczne dymu, czujki jonizacyjne, czujki temperatury (ciep┼éa), czujki p┼éomienia, czujki liniowe, czujki zasysaj─ůce powietrze, czujki multisensorowe
– r─Öczne ostrzegacze po┼╝arowe ÔÇô odpowiednio oznakowane przyciski wywo┼éuj─ůce alarm
– sygnalizatory ÔÇô urz─ůdzenia alarmowe jak syreny, kt├│re sygnalizuj─ů alarm d┼║wi─Ökiem, ┼Ťwiat┼éem
– elementy sterowania i monitorowania ÔÇô odpowiedzialne za prac─Ö urz─ůdze┼ä peryferyjnych jak klapy oddymiaj─ůce, odcinaj─ůce, urz─ůdzenia gasz─ůce, urz─ůdzenia niebezpieczne, mog─ůce rozprzestrzenia─ç po┼╝ar

G┼é├│wn─ů norm─ů okre┼Ťlaj─ůc─ů wymagania, jakie musz─ů spe┼éni─ç systemy SSP, jest norma PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji po┼╝arowej ÔÇô wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Kiedy konieczny jest monta┼╝ systemu sygnalizacji po┼╝aru?

W wybranych obiektach system sygnalizacji PPO┼╗ jest wymagany przepisami prawa, dlatego nale┼╝y obowi─ůzkowo uwzgl─Ödni─ç go przy ich wykonaniu.

Do obiekt├│w, w kt├│rych wymagane jest zamontowanie SSP, zaliczaj─ů si─Ö:
– obiekty handlowe i wystawowe ÔÇô w przypadku jednej kondygnacji o powierzchni strefy po┼╝arowej ponad 5000 metr├│w kwadratowych, natomiast dla wielu kondygnacji o powierzchni 2500 metr├│w kwadratowych
– gara┼╝e podziemne o powierzchni strefy po┼╝arowej ponad 1500 metr├│w kwadratowych lub te z co najmniej jedn─ů podziemn─ů kondygnacj─ů
– budynki z obiektami gastronomicznymi na ponad 300 miejsc
– kina na ponad 600 miejsc
– teatry na ponad 300 miejsc
– hale widowiskowe i sportowe na ponad 1500 miejsc
– szpitale (za wyj─ůtkiem psychiatrycznych), a tak┼╝e sanatoria maj─ůce ponad 200 ┼é├│┼╝ek
– szpitale psychiatryczne maj─ůce ponad 100 ┼é├│┼╝ek
– domy pomocy spo┼éecznej (DPS), a tak┼╝e o┼Ťrodki rehabilituj─ůce osoby niepe┼énosprawne na ponad 100 ┼é├│┼╝ek
– obiekty noclegowe (budynki zamieszkania zbiorowego) na ponad 50 miejsc noclegowych
– budynki u┼╝yteczno┼Ťci publicznej maj─ůce status wysokich i wysoko┼Ťciowych
– dworce, porty, z kt├│rych jednocze┼Ťnie korzysta ponad 500 os├│b
– podziemne stacje kolejowe i metra
– urz─Ödy ÔÇô organy administracji rz─ůdowej
– zak┼éady pracy, kt├│re zatrudniaj─ů ponad 100 os├│b niepe┼énosprawnych
– centra odpowiedzialne za przetwarzanie danych maj─ůce zasi─Ög wojew├│dzki i krajowy
– centrale telefoniczne przy pojemno┼Ťci 10 000 numer├│w lub tranzytowe o pojemno┼Ťci 5000 ÔÇô 10 000 numer├│w maj─ůce znaczenie miejscowe lub regionalne
– obiekty muzealne i zabytki okre┼Ťlone przez Generalnego Konserwatora Zabytk├│w z Komendantem G┼é├│wnym Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej
– archiwa wskazane przez Naczelnego Dyrektora Archiw├│w Pa┼ästwowych
– biblioteki gromadz─ůce narodowe zasoby biblioteczne

Podstawy prawne do monta┼╝u systemu sygnalizacji po┼╝aru:
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo┼╝arowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ÔÇô Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
– Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk├│w technicznych, jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
– Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo┼╝arowej budynk├│w, innych obiekt├│w budowlanych i teren├│w (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Artykuł sponsorowany