Zamówienie mebli kuchennych na wymiar – podstawowe prawa i obowiązki zamawiającego

Zamówienie mebli kuchennych na wymiar

Kuchnia na wymiar wykonywana na zamówienie klienta jest wykonywana przy uwzględnieniu indywidualnych preferencji oraz dostosowana do dostępnej przestrzeni. Obecnie wiele osób decyduje się na zakup mebli kuchennych pod wymiar, aby optymalnie zagospodarować dostępną przestrzeń.

Niemały wpływ ma na to sposób usytuowania kuchni względem innych pomieszczeń. W nowoczesnych mieszkaniach kuchnia najczęściej jest połączona z salonem, jako aneks kuchenny. W budynkach końca XX wieku kuchnie projektowano z reguły jako wąskie pomieszczenia, do których trudno znaleźć odpowiednie, gotowe zestawy mebli kuchennych.

Precyzyjne wskazanie materiałów, tekstur i barw

Do wykonania mebli kuchennych na zamówienie najczęściej wykorzystywane są takie materiały, jak drewno, tworzywa sztuczne i pilśniowe płyty. Podkreślenia wymaga, że zamawiający mają do wyboru szeroką gamę barw i tekstur frontów mebli. Wybór materiału, z którego zostanie wykonana zabudowa kuchenna wpływa nie tylko na estetykę wnętrza, ale również na sposób czyszczenia i konserwacji mebli, ich trwałość oraz koszt wykonania.

Nieodłącznym elementem zabudowy kuchennej są blaty robocze, które również są dostępne w szerokiej gamie możliwości, różniących się pod względem odporności na uszkodzenia, trwałości i wyglądu. Do wykonania blatów wykorzystywane są najczęściej takie materiały, jak kamień, granit, marmur, tworzywa sztuczne i drewno, a także materiały kompozytowe.

Kwestie związane z wyborem materiałów, powłok, kolorów i tekstur powinny być ustalone już na wstępie, ponieważ na tej podstawie wykonawca ustali koszt materiałów składający się na jego wynagrodzenie. Poszczególne kwestie najlepiej ustalić na piśmie (np. w umowie o dzieło).

Zaliczka na poczet wynagrodzenia

Wykonawca z reguły wymaga wpłacenia zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie mebli kuchennych. Zaliczka jest przeznaczana na zakup materiałów i nie powinna wynosić więcej niż 30% całej kwoty do zapłaty.

W umowie należy zwrócić uwagę na to, czy cena została określona jako cena netto czy cena już obejmująca podatek VAT (brutto), aby nie było nieporozumień. Zaliczkę najlepiej wpłacić przelewem na konto, aby mieć potwierdzenie wpłaty, albo w gotówce za pokwitowaniem.

W umowie należy określić termin zapłaty – zaliczki i wynagrodzenia oraz termin wykonania mebli kuchennych. Można wskazać także karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy przez wykonawcę – np. 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień.

Wady mebli – płacić czy nie?

Częstym błędem po stronie zamawiającego jest zwlekanie z zapłatą za meble, w razie stwierdzenia wad nieistotnych, czyli takich, które nie uniemożliwiają korzystania z mebli, albo nie wpływają na zmianę przedmiotu umowy. Wadą istotną mebli będzie np. niezgodność ich kształtu, koloru, materiałów, z których zostały wykonane z treścią umowy, a także brak możliwości korzystania z mebli, takie jak uszkodzenia zawiasów lub prowadnic.

Wady nieistotne mebli to np. uszkodzony uchwyt, brak uchwytu, uszkodzony zawias, zarysowania na blacie lub froncie. Jeżeli wada jest istotna, zamawiający może wstrzymać się z zapłatą, bo w takiej sytuacji umowa nie została wykonana. W przypadku nieistotnych wad zamawiający powinien uiścić wynagrodzenie w terminie umownym, zaś w protokole odbioru mebli należy umieścić wszystkie wady nieistotne. Bardzo ważne jest dokładne obejrzenie mebli po ich dostarczeniu lub zamontowaniu (jeżeli montaż został przewidziany w umowie).

Odpowiedzialność za wady

W przypadku mebli kuchennych na wymiar kupujący ma takie same prawa, jak osoba, która kupuje gotowe meble – może korzystać z praw konsumenta przysługujących z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w tym z prawa żądania usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny czy też odstąpienia od umowy.

Artykuł sponsorowany