Zwolnienie z podatku w PSI

PSI

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to instrument, dzi臋ki kt贸remu podatnik mo偶e uzyska膰 ulg臋 podatkow膮 z聽tytu艂u realizacji nowej inwestycji. Polega to na zwolnieniu z podatku dochodowego, tj. dochodu osi膮gni臋tego z prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, w zwi膮zku z realizacj膮 nowej inwestycji. PSI zast膮pi艂a specjalne strefy ekonomiczne (SSE), powoduj膮c, 偶e inwestycja mo偶e by膰 zrealizowana na terenie ca艂ej Polski. Jednak lokalizacja oraz wielko艣膰 firmy wp艂ywaj膮 na dopuszczaln膮 intensywno艣膰 pomocy, tj. zwolnienie z podatku. Lokalizacja i wielko艣膰 firmy ma du偶e znaczenie w kwestii zwolnienia z podatku w PSI.

Wielko艣膰 zwolnienia z podatku w PSI oblicza si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

Zwolnienie z podatku = KKNI * intensywno艣膰 pomocy

KKNI – koszty kwalifikowane nowej inwestycji to:

 • kwalifikowane nak艂ady inwestycyjne, np. koszty zwi膮zane z nabyciem grunt贸w, cena nabycia 艣rodk贸w trwa艂ych, koszt rozbudowy lub modernizacji istniej膮cych 艣rodk贸w trwa艂ych, cena nabycia WNiP zwi膮zanych z transferem technologii, koszt zwi膮zany z najmem lub dzier偶aw膮 grunt贸w, budynk贸w i budowli;
 • 2-letnie koszty zatrudnienia nowych pracownik贸w.

Intensywno艣膰 pomocy natomiast wynosi:

Intensywno艣膰 pomocy *Lokalizacja
50%lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 艣wi臋tokrzyskie, warmi艅sko-mazurskiego, podregion siedlecki
40%kujawsko-pomorskie, lubuskie, 艂贸dzkie, ma艂opolskie, opolskie, zachodniopomorskie, region mazowiecki regionalny, z wyj膮tkiem podregionu siedleckiego
35%region warszawski sto艂eczny – obszary nale偶膮ce do gmin: D膮br贸wka, Dobre, Jad贸w, Ka艂uszyn, Ko艂biel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strach贸wka i T艂uszcz
30%pomorskie, 艣l膮skie
25%dolno艣l膮skie, wielkopolskie z wy艂膮czeniem obszar贸w nale偶膮cych do miast Poznania i Wroc艂awia oraz do podregionu pozna艅skiego; region warszawski sto艂eczny – obszary nale偶膮ce do gmin: Baran贸w, B艂onie, G贸ra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktor贸w, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Pra偶m贸w, Tarczyn, Zakroczym i 呕abia Wola
20% – w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r. 15% – w okresie od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2027 r.miasto Pozna艅, Wroc艂aw i podregion pozna艅ski
* Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy pa艅stwa na lata 2022鈥2027, rozporz膮dzenie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Intensywno艣膰 pomocy, wskazan膮 wy偶ej, podwy偶sza si臋 o 20 punkt贸w procentowych w przypadku mikroprzedsi臋biorc贸w i ma艂ych przedsi臋biorc贸w oraz o 10 punkt贸w procentowych dla 艣rednich przedsi臋biorc贸w.

Decyzje o wsparciu (DOW) w PSI

Decyzje o wsparciu (DOW) umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 inwestycji z ulg膮 podatkow膮 wydawane s膮 na okres 10, 12 albo 15 lat w zale偶no艣ci od lokalizacji:

Okres wsparciaLokalizacja
15 latlubelskie, podkarpackie, podlaskie, 艣wi臋tokrzyskie, warmi艅sko-mazurskiego, podregion siedlecki; inwestycje zlokalizowane na terenie znajduj膮cym si臋 w granicach specjalnej strefy ekonomicznej
12 latkujawsko-pomorskie, lubuskie, 艂贸dzkie, ma艂opolskie, opolskie, zachodniopomorskie, region mazowiecki regionalny, z wyj膮tkiem podregionu siedleckiego; pomorskie i 艣l膮skie
10 latdolno艣l膮skie, wielkopolskie, gminy nale偶膮ce do regionu warszawskiego sto艂ecznego

Przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o wsparcie musi spe艂ni膰 m.in. kryterium ilo艣ciowe. Wymagana jest minimalna wielko艣膰 koszt贸w inwestycji, zale偶na jest od stopy bezrobocia w powiecie, w kt贸rym ma by膰 zrealizowana nowa inwestycja. W zale偶no艣ci od powy偶szego, kryterium ilo艣ciowe wynosi od 10 mln z艂 do nawet 100 mln z艂.

Niezale偶nie jednak od stopy bezrobocia, w przypadku gdy inwestycja realizowana jest w mie艣cie 艣rednim trac膮cym funkcje spo艂eczno-gospodarcze lub gminie, na terenie kt贸rej po艂o偶one jest takie miasto lub gminie granicz膮cej z tak膮 gmin膮 lub miastem, minimalne koszty inwestycji wynosz膮 10 mln z艂.

Przepisy przewiduj膮 ponadto szereg obni偶e艅 w zakresie kryterium ilo艣ciowego. Przyk艂adowo, koszty te obni偶a si臋 o:

 • 95% na dzia艂alno艣膰 prowadzon膮 przez du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w w przypadku nowej inwestycji z zakresu us艂ug zwi膮zanych oprogramowaniem, przetwarzaniem danych i doradztwem w zakresie informatyki;
 • 98% – na dzia艂alno艣膰 prowadzon膮 przez mikroprzedsi臋biorc贸w;
 • 95% – na dzia艂alno艣膰 prowadzon膮 przez ma艂ych przedsi臋biorc贸w;
 • 90% – na dzia艂alno艣膰 prowadzon膮 przez 艣rednich przedsi臋biorc贸w.

Przyk艂adowo zatem:

 • przedsi臋biorca 艣redni realizuj膮cy now膮 inwestycj臋 w miejscowo艣ci Gniezno, czy Pi艂a w Wielkopolsce (miastach trac膮cych funkcje spo艂eczne) by艂by zobowi膮zany do poniesienia nak艂ad贸w inwestycyjnych w wysoko艣ci 1 mln z艂 (10 mln z艂 obni偶one o 90%), zyskuj膮c tym samym ulg臋 w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w wysoko艣ci 350 tys. z艂 przez okres 10 lub 15 lat.

Ponadto przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o wsparcie musi spe艂ni膰 kryteria jako艣ciowe. Wymagaj膮 one uzyskania min. 6 punkt贸w, ale nie mniej ni偶 jeden punkt za ka偶de z kryteri贸w, tj. zr贸wnowa偶onego rozwoju gospodarczego oraz spo艂ecznego. W zale偶no艣ci od lokalizacji, minimum punkt贸w niezb臋dnych do uzyskania mo偶e by膰 ni偶sze. W艣r贸d kryteri贸w jako艣ciowych mo偶na wymieni膰 m.in.:

 • prowadzenie dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej przez przedsi臋biorc臋,
 • robotyzacja i automatyzacja proces贸w prowadzonych w ramach nowej inwestycji,
 • tworzenie wysokop艂atnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
 • prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej o niskim negatywnym wp艂ywie na 艣rodowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zast臋puj膮cymi wskazane certyfikaty,
 • zlokalizowanie inwestycji w mie艣cie trac膮cym funkcje spo艂eczne,
 • podejmowanie dzia艂a艅 w zakresie opieki nad pracownikiem.

Wsparcie z tytu艂u koszt贸w kwalifikowanych

Wsparcie z tytu艂u koszt贸w kwalifikowanych nowej inwestycji przys艂uguje przedsi臋biorcy pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin zako艅czenia inwestycji, okre艣lony w decyzji o wsparciu, a偶 do jej wyga艣ni臋cia lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie wyst膮pi wcze艣niej. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymanie zrealizowanej inwestycji lub utworzonych miejsc pracy, w przypadku gdy podstaw膮 zwolnienia jest tworzenie nowych miejsc pracy, zasadniczo przez okres 5 lat 鈥 w przypadku du偶ych przedsi臋biorc贸w, a przez okres 3 lata 鈥 w przypadku mikroprzedsi臋biorc贸w, ma艂ych przedsi臋biorc贸w i 艣rednich przedsi臋biorc贸w, od dnia jej zako艅czenia lub od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.

Rodzaje dzia艂alno艣ci, kt贸re nie mog膮 zosta膰 obj臋te tym rodzajem wsparcia

Ko艅cowo nale偶y doda膰, 偶e istniej膮 pewne rodzaje dzia艂alno艣ci, kt贸re nie mog膮 zosta膰 obj臋te tym rodzajem wsparcia. Przyk艂adowo DOW nie mo偶e by膰 uzyskany na wytwarzanie materia艂贸w wybuchowych i wyrob贸w tytoniowych. Wy艂膮czeniem s膮 obj臋te tak偶e firmy oferuj膮ce obiekty oraz roboty budowlane, a tak偶e naprawy samochod贸w i motocykli. Bez ww. pomocy pozostaje handel hurtowy i detaliczny. Wsparcia nie mog膮 r贸wnie偶 uzyska膰 us艂ugi zakwaterowania, gastronomiczne, finansowe i ubezpieczeniowe oraz zwi膮zane z obs艂ug膮 rynku nieruchomo艣ci i odzysku surowc贸w. Do tego dochodz膮 us艂ugi zwi膮zane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpad贸w z wyj膮tkami, a tak偶e us艂ugi profesjonalne, naukowe i techniczne, okre艣lone w sekcji M PKWiU, z pewnymi wyj膮tkami.

Mimo ostatnich zmian w mapie pomocy regionalnej, inwestycje w PSI nadal mog膮 by膰 korzystne dla wielu przedsi臋biorc贸w. Warto przy tym rozwa偶y膰 dost臋pne ulgi podatkowe.

Wydawaniem DOW, w imieniu ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, zajmuj膮 si臋 zarz膮dzaj膮cy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach im przypisanym.


Autorem opracowania jest doradca podatkowy Ma艂gorzata Ostrowska-Krzewina

Ma艂gorzata Ostrowska-Krzewina