ABC konserwacji i czyszczenia zbiorników przemysłowych

Profesjonalne czyszczenie przemysłowe zbiorników często wymaga zastosowania technologii, które – choć na pozór proste – to jednak wymagają zaangażowania odpowiedniego sprzętu i stosownych umiejętności.

Taką właśnie technologią jest czyszczenie ciśnieniowe za pośrednictwem wody. Substancja ta, ze względu na swoją chemiczną neutralność, szybko i skutecznie (a co najważniejsze – bezpiecznie) usuwa zgromadzone wewnątrz zbiornika odpady.

Co można usunąć za pomocą wody?

Proces wodnego oczyszczania ciśnieniowego sprawdza się w przypadku większości substancji chemicznych, zalegających w dużych, zamkniętych pojemnikach. Mamy tu na myśli zwłaszcza:

– odpady ropopochodne (związane z wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej)
– odpady stałe (zwłaszcza zalegające w piaskownikach)
– zanieczyszczoną wodę.

Jak bezpiecznie czyścić wodą?

Do bezpiecznego oczyszczania zbiorników za pomocą wody, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu.

1. Pompy sprężające – ich rolą jest zwiększenie ciśnienia wody do wymaganej wartości. Przeważnie w procesie czyszczenia zbiorników wykorzystuje się strumień wodny o ciśnieniu maksymalnie 3 000 bar.

2. Odpowiednio wyprofilowane końcówki – myjki wykorzystywane w procesie czyszczenia, wymagają specjalnej budowy, która zapewnia pełną integralność elementu, nawet podczas pracy z dużym ciśnieniem.

Oprócz tego, w procesie ciśnieniowego oczyszczania zbiorników, wykorzystuje się również szereg urządzeń pomocniczych, zapewniających bezpieczeństwo pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych.

1. Pompy o specjalnej konstrukcji, które są napędzane w sposób pneumatyczny, co do minimum ogranicza ryzyko związane chociażby z iskrzeniem cewek.

2. Wentylatory EX – ich specjalna konstrukcja umożliwia wysysanie na zewnątrz wszystkich niebezpiecznych gazów, jakie mogłyby znaleźć się we wnętrzu zbiornika.

3. Urządzenia kontrolno – pomiarowe – ich zadaniem jest zbadanie stężenia niebezpiecznych gazów.

czyszczenia zbiorników przemysłowych

Konserwacja zbiorników przemysłowych

Czyszczenie przemysłowe to tylko jeden z elementów procedury przywracania zbiornikom przemysłowym odpowiedniej użyteczności. W ramach czynności konserwacyjnych, bardzo często tuż po oczyszczeniu zbiornika nakłada się na jego wewnętrzną powierzchnię specjalne powłoki, takie jak:

– wewnętrzne powłoki epoksydowe,
– farbę poliuretanową,
– piankę termoizolacyjną,
– farbę chlorokauczukową,
– ochronne powłoki bitumiczne.

Sposób konserwacji danego zbiornika jest z reguły uzgadniany z jego właścicielem. Tym samym, wybór odpowiedniej powłoki będzie zależny od zastosowania pojemnika.

Artykuł powstał na podstawie materiałów ze strony www.buchen.pl.