Bezkosztowe odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem

Bezkosztowe odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem

Bezkosztowe odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem to jedno z częściej pojawiających się zagadnień u osób, które intensywnie szukają mieszkania. Dzieje się tak wówczas, gdy przystąpiłeś już do podpisania umowy rezerwacyjnej, jednak jeśli z jakichś przyczyn stajesz przed koniecznością jej anulowania. Czy można to zrobić bez płacenia dodatkowych kosztów? Ile wynoszą minimalne powierzchnie działek? O tym poniżej!

1. Opłata rezerwacyjna 

2. Kiedy przysługuje zwrot zaliczki?

3. Sugerowane i minimalne wielkości działek

Opłata rezerwacyjna 

W większości przypadków kwestia dotycząca opłaty rezerwacyjnej jest oczywista i klarowna. W większości przypadków dzieje się tak, że wpłacona kwota jest traktowana jako zaliczka na poczet całkowitej ceny mieszkania i ulega przelaniu na rachunek powierniczy. Wątpliwości pojawiają się wówczas, gdy potencjalny kupujący po zawarciu rezerwacyjnej umowy deweloperskiej jednak chce się wycofać z zakupu mieszkania. Wówczas zarówno kupujący jak i deweloper mają pełne prawo do odstąpienie takiej umowy mieszkaniowej, jednak wszelkie szczegóły dotyczące zwrotu gotówki wpłaconej jako zaliczka są zawarte w umowie rezerwacyjnej i to one są wiążące.

Kiedy przysługuje zwrot zaliczki?

Zaliczka rezerwacyjna wpłacona na poczet mieszkania podlega zwrotowi między innymi w następujących sytuacjach:

– gdy nie ulegną urzeczywistnieniu warunki zapisane w umowie,

– wskutek siły wyższej,

– gdy z przyczyn niezależnych od dewelopera nie uda się ziścić postanowień i obietnic złożonych kupującemu.

Wówczas następuje bezkosztowe odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem.

Sugerowane i minimalne wielkości działek

Minimalna wielkość działki budowlanej jest wskazywana na bazie aktualnych regulacji i przepisów. Obecnie szacuje się, że optymalna wielkość działki na terenie miejskim wynosi 600 m2 – przy czym minimalna wielkość takiej działki wynosi 300 m2. Z kolei na terenach podmiejskich zalecana wielkość to 1500 m2, przy czym minimalna powierzchnia działki to ok. 1000 m2. Na wsi sugeruje się powierzchnię 3000 m2, a minimum to 1000 m2. Ostatecznie jednak te minimalne wartości mogą być różne i być jednoznacznie wskazane przed konkretny urząd gminy.

Podsumowując – każdorazowo przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej należy zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy uwzględnione w takiej dokumentacji. Negocjacje w tym zakresie w przypadku niekorzystnych kar czy opłat ponoszonych na rzecz dewelopera w przypadku zerwania umowy pozwolą dochodzić swoich praw w przypadku ewentualnej chęci zerwania takiej umowy.

Artykuł sponsorowany

Zostań Deweloperem – warsztaty i szkolenia stacjonarne znów w ofercie!